Viisi asiaa neuroepätyypillisyydestä, jotka jokaisen tulisi koulussa tietää

Neuroepätyypillisyyksiin kuluvat esimerkiksi autismispektrihäiriö, ADHD ja dysleksia, mutta ne eivät ole vain diagnooseja. Ne ovat portteja ainutlaatuiseen tapaan nähdä ja kokea koulun arki.

Koulumaailma on kuin lumipeite, joka peittää alleen monia haasteita ja mahdollisuuksia. Koulun tulisi olla paikka, jossa jokainen lapsi voi oppia, kasvaa ja tuntea olonsa tervetulleeksi, riippumatta muun muassa heidän neurologisista eroistaan.

 Seuraavana on viisi perusajatusta neuroepätyypillisyyksien koulumaailmasta ja koulupäivien sujumisesta.

1. Ymmärtäminen on avain

Ensimmäinen askel neuroepätyypillisten oppilaiden tukemiseen koulussa on ymmärtää, mitä he käyvät läpi. Jokainen lapsi on yksilöllinen, ja heidän tarpeensa voivat vaihdella suuresti. Tärkeää on tunnistaa heidän koulun arkeen tuomat erilaiset tavat ajatella ja kokea maailmaa.

Kun opettajat, vanhemmat ja muut kouluyhteisön jäsenet ymmärtävät näitä eroja, he voivat tarjota parempaa tukea ja mahdollisuuksia kaikille oppilaille. Näin erilaisuudesta tulee arkinen ja tavallinen osa koulun arkea. Koulukaverit huomaavat toisissaan lopulta enemmän samanlaisuutta kuin erilaisuutta.

2. Inklusiivinen koulutus

Osallistava ja yhdenvertainen koulutus on lähestymistapa, jolla pyritään huomioimaan kaikki koulun oppilaat. Tämä tarkoittaa, että koulutusjärjestelmän tulisi olla joustava ja tarjota resursseja neuroepätyypillisiin oppimistarpeisiin. Siksi koulun arkeen tarvitaan riittävästi erityisopettajia, koulunkäynninohjaajia, psykiatrisia sairaanhoitajia ja muita ammattilaisia. Myös opettajien opetusresurssien ja täydennyskoulutuksen inklusiivisen opetuksen keinovalikoimasta on oltava kunnossa.

3. Yksilölliset opetusmenetelmät

Neuroepätyypilliset oppilaat hyötyvät usein yksilöllisistä opetusmenetelmistä. Yksi oppilas voi tarvita enemmän visuaalista materiaalia, toinen hyötyy selkeästä aikataulusta ja rakenteellisesta ympäristöstä. On hyvä muistaa, että tällainen lähestymistapa lisää ymmärrystä myös koulukavereiden kesken. Koulujen tulisi tarjota monipuolisia ja osallistavia opetusmenetelmiä, joita treenataan yhdessä kaikkien lasten kanssa.

4. Lähiaikuisten osallistaminen

Lähiaikuiset ovat tärkeässä roolissa tukemassa neuroepätyypillisiä oppilaita. Heidän kanssaan tulisi pyrkiä yhteisymmärrykseen lapsen tarpeiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi. Hyvät neuvottelutaidot ja yhteiset yhdenvertaisuussäännöt toimivat hyvänä lähtökohtana onnistuneille koulupäiville. Parhaimmillaan yhteistyö koulun, tukea antavien tahojen ja kodin välillä voi auttaa luomaan vahvan tukiverkoston, joka tukee oppilasta hänen kasvussaan ja opintopolun varrella.

5. Tuki koulukiusaamista vastaan

Koulukiusaaminen on valitettavan yleinen neuroepätyypillisten oppilaiden kokemus. Erilaisuus voi korostua väärällä tavoin koulun arjessa, ja tehdä lapsesta kiusaamisen maalitaulun. Koulujen tulisi ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin kiusaamisen torjumiseksi ja luoda turvallinen ympäristö kaikille oppilaille. Esimerkiksi kiusaamista ehkäisevät ohjelmat, toimintatavat ja tukioppilastoiminta auttavat opettamaan oppilaille empatiaa ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan.

 

Edumar – Meiltä löydät monipuolisen, ajankohtaisen ja laadukkaan koulutustarjonnan. Jos et löydä sopivaa koulutusta valmiista tarjonnastamme, suunnittelemme tarpeitanne vastaavan koulutuksen. Ota yhteyttä!

Kommentit