Mari Kärkkäinen

Mari Kärkkäinen on tehnyt pääosan ansiokkaasta urastaan hoitoalan koulutuksen, oppimateriaalin tuottamisen ja terveysteknologian parissa. Vuodet Singaporessa herättivät hänessä rohkeuden astua hetkeksi myös yksityisyrittäjyyden pariin sekä Aasiassa että Suomessa.

Marille tärkeintä on, että yhteys vastapuolen kanssa syntyy, kehittyy ja säilyy, oli kyse sitten oppilaasta, terveydenhuollon ammattilaisesta tai terveysjohtajasta.

Kouluttajana Mari on vuorovaikutteinen ja asiaansa perehtynyt.  Hän kykenee ottamaan yleisönsä mukaan keskusteluun ja uskaltaa tarttua haastaviinkin aiheisiin vahvalla mutta kunnioittavalla lähestymiskulmalla.

Mottona läpi uransa Marilla on ollut: ”Jos jotakin en tiedä, otan siitä selvää ja palaan asiaan 100% varmuudella.”

Anne Whellams

Anne on kokenut sote-palvelujärjestelmän kehittäjä, jolla on kansainvälinen kokemus sektorin muutostilanteista lainsäädännön ja toimintapolitiikan muutoksista aina yksittäisten toimintamallien uudistamiseen. Visionäärisenä ongelmanratkaisijana hän kykenee toimimaan tuloksellisesti haastavissakin olosuhteissa ja innostamaan muut mukaan muutokseen. Annen vahvuutena on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja eri osa-alueiden riippuvuuksia, saada erilaiset toimijat puhaltamaan yhteen hiileen sekä huomioida uudistukseen liittyvät onnistumistekijät.

Annen työotteessa korostuu asiakaslähtöisyys sekä halu vastuulliseen kehittämistyöhön, jolla tuotetaan lisäarvoa niin palvelujärjestelmää käyttäville asiakkaille, erilaisille organisaatioille, mutta myös yhteiskunnan rajallisille voimavaroille. Kliininen pohjakoulutus ja työkokemus ovat antaneet hänelle hyvät valmiudet ymmärtää sektorin toimintaympäristöä ja erityispiirteitä myös käytännössä ja toimimaan rakentavassa yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa.

 

Piritta Hiltunen

Piritta Hiltunen on käytännönläheinen toiminnan uudistaja. Hänen suurena intohimonaan on erityisesti muotoiluajattelun hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä aina strategian ja liiketoiminnan kehittämisen tasolta arjen tekemiseksi asiakasrajapinnassa.

Piritan erityisosaamiseen kuuluu sote-toimintaprosessien kehittäminen teknologiaa hyödyntäen, ja viime vuodet hän on toiminut monipuolisesti erilaisissa sote-digitalisaatioon liittyvissä kehittämistehtävissä. Hänellä on myös useiden vuosien kokemus sote-toimialalta, mm. sairaanhoitajan tehtävistä eri toimintaympäristöissä. Piritta on toiminut myös AMK- opettajana hoitotyön ja vanhustyön koulutusohjelmissa, joten koulutusten ja valmennusten suunnittelu ja toteuttaminen, työpajojen fasilitointi ja erilaisten menetelmien hyödyntäminen osaamisen kehittämiseksi ovat lähellä Piritan sydäntä. 

Piritta hyödyntää työssään ketterästi erilaisia kehittämismenetelmiä ja hänen tekemistään ohjaa vahva asiakaslähtöisyyden periaate. Näistä teemoista hän kiertää mielellään myös pitämässä erilaisia koulutuksia ja puheenvuoroja. Piritta suunnittelee puheenvuorot ja koulutukset aina kohderyhmän tarpeet huomioiden ja käyttää paljon konkreettisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä elävöittämässä esityksiä. 

Soilikki Viljanen

Soilikki Viljanen on paremman työelämän moniottelija, dialogisen johtamisen, innovaatioiden ja arvolähtöisen liiketoiminnan asiantuntija ja väitöskirjatutkija. Soilikki on tehnyt pitkän uran akavalaisessa työympäristössä. Elinikäisen oppimisen hengessä hän on kouluttautunut 2010-luvulla hankkien osaamiselleen vankan teoriataustan. Yhteiskunnallisen yrityksen innovaatioprosessiin dialogisen etiikan näkökulmasta keskittyvä väitöstutkimus on tuottanut Soilikille uraauurtavaa asiantuntemusta Suomessa.

Soilikin motto on ”Uskon vankkumattomasti ihmiseen ja hänen kykyynsä ratkaista ihmisten aikaansaamia ongelmia.”

Soilikki Viljanen on toimittanut yhdessä Pauli Juutin kanssa kirjan Arvovallankumous (Edita 2018). Kirjassa tarkastellaan liiketoimintaa, jossa toiminnan tavoitteet ovat ensisijaisesti yhteiskunnallisia pelkän taloudellisen voiton tuottamisen sijaan.

Timo Toivanen

Timo Toivanen on kokenut yritysvalmentaja ja puhuja. Timo on vetänyt sadoittain koulutuksia ja tehnyt yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa. Hänellä on taustallaan eri yrityksille ja organisaatioille tehtyjä yritysvalmennuksia useilta eri toimialoilta ja julkishallinnon puolelta.

Timon vahva osaaminen liittyy yrityksen talouden aiheisiin. Hän johdattaa kuulijan asioiden äärelle havainnollistaen ja oivalluttaen kuulijoita käytännön esimerkein. Timolla on erinomaiset vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ja hän osaa asettaa itsensä taitavasti kuulijan asemaan.

Timon teesit yritysvalmentajana ja puhujana ovat: osaa asiasi, vuorovaikutus puree, intouta, rautalangoita ja oivalluta.

Olli Tolkki

Olli Tolkki vastaa johtajana Nordic Healthcare Group Oy:n asiakkuuksien hallinnasta ja palvelurakenneuudistuksista. Tolkilla on laaja kokemus muutosjohtamiseen, organisaatiouudistuksiin, yhtiöittämiseen ja liikelaitostamiseen, tukipalveluihin, erikoissairaanhoitoon sekä niiden suunnitteluun tuotannonohjaukseen ja mittarointiin liittyvistä projekteista.

Tolkki on työskennellyt erittäin laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon parissa erikoissairaanhoidosta sosiaalipalveluihin ja valtakunnan tason suunnittelusta yksikkötason suunnitteluun. Hänen erityisosaamis- ja kokemusalueita ovat palvelurakenneuudistukset, sairaalasuunnittelu, prosessien mallinnus ja analysointi, prosessien suhde organisaation hallintarakenteeseen, palveluiden ja palvelukokonaisuuksien konseptointi ja tuotteistus, terveydenhuollon tuotannonohjaus ja mittaaminen, laadunhallinta ja potilasturvallisuus.

Tolkki on erittäin kysytty luennoitsija ja fasilitaattori, ja hän on vakituinen luennoitsija useissa terveydenhuollon johtamiskoulutuksissa.

Sami Kivelä

Sami Kivelä on kokenut sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kouluttaja. Hänellä on Suomen lisäksi monipuolisia verkostoja Euroopassa, Afrikassa ja erityisesti Aasiassa. Sami haluaa edistää kaikille reilua kansainvälistä työelämää, jossa löydetään tehokkaita ja hedelmällisiä työkaluja tulokselliseen toimintaan ja sujuvaan arkeen. 

Sami seuraa myös aktiivisesti digitalisaation tuomia muutoksia. Hän tekee kasvatustieteen väitöskirjaa lohkoketjuteknologiasta ja on auttanut sosiaali- ja terveysalalla toimivia ymmärtämään lohkoketjuja ja niiden yhteiskunnallista merkitystä. Hän on saanut tunnustusta myös kestävää kehitystä edistävästä työstään. 

Petra Jäntti

Petra Jäntti on toiminut 12 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon ihmislähtöisten palveluiden kehittämisen parissa asiakkainaan sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoita. Petra on erikoistunut digitaalisten palveluiden kehitykseen, muutosjohtamiseen, asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen sekä design-ajattelun jalkauttamiseen läpi organisaation.  

Petra johtaa terveyteen ja hyvinvointiin erikoistunutta palvelumuotoilutoimisto Kaufmannia (osa Nordic Healthcare Groupia), jonka missiona on tehdä terveydenhuollosta ihmislähtöistä. Petra on aktiivinen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla toimiva luennoitsija ja kouluttaja sekä Noona Healthcaren yksi perustajista. 

Vesa Kämäräinen

Vesa Kämäräinen (TkT, KTM) on toiminut 15 vuottta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen parissa asiakkainaan sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoita. Vesalla on osaamista erityisesti uuden liiketoiminnan käynnistämisestä ja yritystoiminnan kehittämisestä terveydenhuollon alueella.  

Hänellä on näyttöä laajojen ja vaativien tutkimus- ja konsultointiprojektien toteuttamisesta sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja tutkimustulosten kaupallistamisesta. Projektit ovat liittyneet mm. potilasprosessien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä mittaamiseen, johdon koulutuksiin, strategioihin sekä liiketoimintasuunnitelmien arviointiin ja tekemiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla 

Kämäräinen on toiminut aiemmin tutkijana ja tutkimusjohtajana Teknillisessä korkeakoulussa sekä logistiikan että terveydenhuollon johtamisen ja tuotannonohjauksen parissa. Nykyään Kämäräinen vastaa Nordic Healthcare Group Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on myös aktiivinen sosiaali- ja terveydenhuollon johdon luennoitsija ja kouluttaja sekä start-up yritysten neuvonantaja. Koulutukseltaan Vesa on kauppatieteiden maisteri (logistiikka) ja tekniikan tohtori (logistiikka), hänellä on dosentuuri Aalto Yliopistossa.  

Merja Fischer

Merja Fischer on johtamistieteiden tohtori, KTM, tietokirjailija ja hallitusammattilainen. Merjalla on pitkä kokemus johtamistyöstä kansainvälisissä suuryrityksissä (ABB, Nokia ja Wärtsilä), Suomessa ja ulkomailla. Merjalla on myös vahva osaaminen digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä.  

Marraskuun 2018 alussa Fischer siirtyi Leadership Akatemian toimitusjohtajaksi. Akatemian missiona on synnyttää Suomeen ”Uuden ajan johtajuutta ”, joka tukee yritysten kilpailukykyä ja kannattavaa kasvua digitalisaation ja työelämän murroksessa. Merja oli Ministeri Lintilän Tekoäly-työryhmän jäsen, jonka tavoitteena on luoda strategia, jolla Suomesta tulee tekoälyn soveltamisen kärkimaa. 

Merja tukee myös nuorten osallistumista yhteiskuntaan Zestmark Oy:ssä, joka ponnistelee nuorten merkityksellisen elämän löytämiseksi. Fischer on innostava ja inspiroiva puhuja, ja erinomainen puhujavalinta kun halutaan esim. voimaannutta henkilöstöä muutoksessa, auttaa esimiehiä synnyttämään työnilon kulttuuria ja edelleen vahvistamaan positiivisen asiakaskokemuksen rakentamista.