Antero Olakivi

Antero Olakivi Helsingin yliopistosta on tutkinut laatuongelmia terveydenhuollossa sekä hoitajapulan välistä yhteyttä. Väitöksessään Antero haastatteli lukuisia hoitajia kartuttaen heidän mielipiteitään, mitkä liittyivät hoitajaresursseihin, sen syihin sekä ratkaisuihin.

Johanna Pulkkinen

Johanna on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja sekä työterveyshoitaja. Työskentelee Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella terveydenhuoltoalojen työsuojelutarkastajana. Lisäksi tällä hetkellä tekee väitöskirjatutkimusta Turun Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa väkivallan uhan hallinnasta sote-alan työssä.

Työ ei saa sairastuttaa, sen eteen tekee sekä työtä että tutkimusta.

Johanna Pulkkinen

 

Leena Pennanen

Leena Pennanen Center for Mindfulness, Finland OY:n perustaja ja toimitusjohtaja, on kansainvälinen mindfulness-pioneeri. Leena on ainoa menetelmän kehitttäneen UMass- yliopiston sertifioima MBSR-mindfulness-ohjaaja Suomessa ja hän on kouluttanut lähes 18 vuoden ajan terveydenhuollon ammattilaisia niin Suomessa kuin myös Saksassakin.  Leena on tehnyt aktiivisesti mindfulness-menetelmää ja sen harjoittamisen hyötyjä tunnetuksi esiintyen radiossa, TV:ssä sekä monissa lehdissä. Leenan intohimo on kouluttaa ammattitaitoisia Mindfulness-ohjaajia CFM®. Hänet on valittu arvostetun Brown Yliopiston yhdeksi viidestä kansainvälisestä mindfulness-kouluttajasta. Brownin yliopisto on Ivy-league yliopisto, johon kuuluvat mm. Harvard ja Yale.

Mervi Flinkman

Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman on väitellyt seuraavasta teemasta Nuoret sairaanhoitajat harkitsevat ammatinvaihtoa – esimiestyöhön kiinnitettävä enemmän huomiota!

Milja Saari

Milja Saari on suomalainen tasa-arvopolitiikan tutkija. Saari teki väitöskirjansa Helsingin Yliopistoon aiheenaan Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus.  Milja on tutkinut etenkin naisvaltaisten alojen palkkausta, sen historiaa ja tulevaisuuden palkkakeskusteluja. Miljan tutkimuksissa sairaanhoitajien palkkaus on näytellyt merkittävää osaa.

Harri Lauren

Johtava työterveyspsykologi Harri Lauren työterveyspalveluita tarjoavasta Pirte Työterveydestä huomauttaa, että henkinen kuormitus on kasvanut rajusti sairaanhoitajien keskuudessa. Pirte järjestää sekä Tampereen kaupungin että Tampereen yliopistollisen sairaalan työterveyshuollon, joten Lauren kohtaa työssään paljon hoitajia. Laurenin näkemys hoitotyön tekijöiden arkeen tulee kymmeneltä vuodelta, jotka hän on työskennellyt Pirtessä. Oman perspektiivinsä Laurenin näkemyksiin tuo, että hänen vaimonsa on sairaanhoitaja.

Shani Livson

Shani Livsonilla on yli 25 vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalan eri tehtävien parista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Shani on työskennellyt esimies- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä seuraamassa ja toteuttamassa muutos- ja henkilöstöjohtamista yli 15 vuoden ajan. Alkuperäiseltä ammatiltaan hän on kätilö. Ihmisläheinen työ on aina ollut hänen vahvuutensa ja siksi Shani onkin halunnut työskennellä henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin parissa.

Shanin mukaan henkilöstön motivaatiotekijät ja työhyvinvointi ovat avainasemassa kaikissa työelämän tilanteissa. Hän uskoo vahvasti johtamisen ja tavoitteisiin pääsemisen edellytyksenä olevan tyytyväinen, motivoitunut ja osaava henkilöstö.

Shani on pirteä puhuja, joka näkee yrityksissä tapahtuvat muutokset mahdollisuuksina. Hän pyrkii koulutuksissaan kohtaamaan henkilöt sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Oleellista on löytää ryhmän dynamiikka, ymmärtää ihmisten erilaisuus ja vahvistaa ryhmän keskinäistä luottamusta.

 

Elina Söderlund

Elina on työskennellyt useissa eri terveydenhuollon organisaatioissa Norjassa. Kokemusta on sekä kotisairaanhoidosta Pohjois-Norjasta että sairaalatyöstä Oslosta. Akuuttipsykiatrialla hän on työskennellyt Norjan suurimmassa sairaalassa Akershusin yliopistollisessa sairaalassa ja nyt hän on aloittanut hematologialla Norjan sairaaloiden kruununjalokivessä eli Rikshospitalissa.

Nicholas Andersson

Nicholas Andersson on keinoälyn ja robotiikan innovaatioiden ja ekosysteemien asiantuntija. Hän toimii alan yhdistyksen Airo Island ry:n toiminnanjohtajana. Nicholas on myös puhuja sekä valmentaja. Hän valmentaa alan start-upeja sekä koululaisia robotiikan parissa.