Heini Salmu

Heinin missiona on rakentaa toimivampaa ja tuloksellisempaa työelämää yhdessä asiakkaittensa kanssa kehittämällä johtamista, työyhteisöjen toimivuutta ja asiakaskohtaamisia. Kauppatieteilijänä ja ammatticoachina Heini yhdistää valmennuksissaan businessosaamisen ihmisten toiminnan ymmärtämiseen – koska ihmiset tekevät tuloksen!

Valmennukset rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Vahvan teoriaosaamisen lisäksi Heini ammentaa pitkästä johtamis- ja kehittämiskokemuksestaan monipuolisia työkaluja ja käytännönläheisiä esimerkkejä valmennettavien käyttöön. Vuorovaikutteisissa toteutuksissa hyödynnetään myös osallistujien kokemuksia ja innostetaan yhteiseen keskusteluun ja ideointiin. Tavoitteena on herätellä omia oivalluksia ja löytää uusia ajattelu- ja toimintatapoja osallistujien omaan arkeen vietäväksi.

Kati Vastamäki

Kati Vastamäki on työskennellyt yli 20 vuotta tiedottajana, toimittajana ja viestintäkouluttajana. Kati auttaa, kun kyse on kielenhuollon kiemuroista, selkeiden ja sujuvien tekstien tuottamisesta tai vuorovaikutustaitojen kehittämisestä.

Hän on tiedotusopin pääaineenaan lukenut yhteiskuntatieteiden maisteri, joka ennen yrittäjäksi ryhtymistään työskenteli muun muassa tiedottajana yliopistossa ja viestintälinjan vastuuopettajana kansanopistossa.

Yrittäjänä Kati elää niin kuin opettaa, sillä hän sekä kouluttaa muita että kirjoittaa itse monenlaisia tekstejä. Hän nauttii päästessään keskustelemaan eri alojen ja työyhteisöjen viestinnästä ja etsimään ratkaisuja sen parantamiseksi ja työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi. Niin parannetaan aina myös työelämän arkea.

Kouluttajana Kati on samalla asiallinen ja rento. Hän suhtautuu kieleen käytännönläheisesti ja kielenkäyttäjiin sydämellisesti. Avoimella ja keskustelevalla otteellaan hän innostaa ja haastaa ihmisiä viestimään rohkeasti oman persoonansa voimalla ja kirjoittamaan tekstejä, joilla on vaikutusta.

 

Tiina Ekman

Tiina Ekman on psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja. Hän on työskennellyt laajasti eri psykologian aloilla, ja tavannut asiakkaita vauvasta vaariin.

Jan Holmberg

Jan Holmberg on koulutukseltaan sairaanhoitaja (YAMK), ammatillinen opettaja ja kokenut kouluttaja. Hän on erikoistunut mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön, turvallisten ja motivoivien työtapojen käyttöön ja työssä jaksamiseen. Jan on kysytty luennoitsija ja koulutusten tai paneelikeskustelujen vetäjä. Hänen runsasta tuotantoa ja koulutusosaamista on hyödynnetty ulkomaita myöten.

Jan on itsensä työllistäjä, joka kirjoittaa tietokirjoja, konsultoi yrityksiä ja tuntee projektityön vaihteet kuin omat taskunsa. Lisäksi Jan tekee välillä käytännön potilastyötä päihde- ja psykiatrisissa yksiköissä. Hän siis tietää mistä puhuu kouluttaessaan kliinisen työn esimiehiä, osaajia ja opiskelijoita. 

Jan on aktiivinen ja suosittu sosiaalisessa mediassa ja toimii muun muassa verkkosivujen sisällöntuottajana ja kolmen blogin palkkiobloggaajana. Niin ikään Jan toimii ammatillisen kirjallisuuden toimittajana, artikkelikirjoittajana ja vertaisarvioijana. Ei siis liene väärin luonnehtia Janin olevan myös kirjoittajavirtuoosi ja vahvasti digiajan hermolla. 

Mikäli olet kiinnostunut sukeltamaan syvemmälle valitsemasi koulutusaiheen maailmaan ja löytämään uutta inspiraatiota työhösi, on Jan siihen verraton opas.

Sakke Pietilä

Sakke Pietilä on tunnettu tekijä jääkiekkomaailmasta. Hänet muistetaan hyvin esiintymisistään jääkiekon TV-asiantuntijana, valmentajana sekä lukuisista muista luottamustehtävistä. Sittemmin Sakke on opiskellut itsensä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, ja pitää ratkaisukeskeisen terapian vastaanottoa. 

Sakella on vankka halu auttaa ja olla tukena ihmisten elämässä. Hän on kiinnostunut ihmisistä ja heidän potentiaalinsa löytämisestä. Tärkeää on auttaa kutakin löytämään omat piilevät voimavaransa ja saada heidät oivaltamaan, että jokaiselta löytyy työkalut asioiden ratkaisemiseen. Sakkea kiehtoo ja ajaa eteenpäin ihmisten moninaisuus sekä yksilöistä kumpuava rikkaus. 

Vuosikymmenten monivaiheinen, monipolvinen, jykevä ura urheilumaailmassa yhdistettynä kokemukseen psykoterapiasta ja vankkaan teoriataustaan antavat Sakelle ainutlaatuisen näkökulman ihmisyyteen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Hänen ydinosaamistaan ovat työyhteisöjen ja tiimien dynamiikka sekä johtaminen. Sakke peräänkuuluttaa erityisesti aitoa välittämistä ihmisten vuorovaikutuksen tehokkaan toiminnan edellytyksenä. 

Mikäli kaipaat erittäin kokenutta, ammattitaitoista ja ainutlaatuista suunnannäyttäjää, jolle ihmisten edessä oleminen ei todellakaan ole vierasta, on Sakke erinomainen esiintyjä.

Marjo Rantanen

Marjolla on yli 10 vuoden kokemus johdon konsulttina toimimisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Rantanen auttaa yrityksiä ja yhteisöjä menestymään paremmin hyvän tunnelman avulla.  

Tunnelmamuotoilulla tarkoitetaan tunnelman ylläpitämistä, joka on jokaisen organisaatiossa työskentelevän työntekijän vastuulla. Rantasen mukaan olemme kaikki omalta osaltamme tunnelmajohtajia ja vaikutamme ympäröivään ilmapiiriin sekä kollegoidemme mielentilaan ja energiatasoon.  

Marjo on tämän hetken kysytyimpiä puhujia Suomessa, ja häntä käy kuulemassa myös kansainväliset yritykset. Rantanen työskentelee myös stand up -koomikkona, ja hän yhdisteleekin puheessaan komiikkaa saaden tunnelman hivelemään katonrajaa. Tunnelmamuotoilun ammattilaisena Marjo pystyy myös luomaan kuulijaa liikuttavan ja voimaannuttavan esityksen.   

Jenny Paananen

Jenny Paananen työskentelee tutkijana Turun yliopistossa. Hän tutkii työkseen kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta. Jenny on kiinnostunut vuorovaikutuksesta ja yhteistyön ja yhteisymmärryksen rakentumisesta institutionaalisessa ympäristössä, kuten terveydenhuollon kommunikaatiotilanteissa. Väitöskirjassaan Jenny perehtyi monikulttuuristen potilaiden ja lääkäreiden väliseen kommunikaatioon. 

Jennyn tutkimuksen kohteena ovat puheen, kielen ja kehonkielen merkitykset eri yhteyksissä. Miten kieltä ja kehoa käytetään eri tilanteissa? Miten vuorovaikutuksessa luodaan ja noudatetaan erilaisia toimintatapoja? Miten vuorovaikutuksessa voidaan huomioida erilaiset lähtökohdat, kuten kieleen, tietoon ja kulttuurin liittyvät erot? Pohjimmiltaan motivaationi kumpuaa vimmaisesta halusta ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta”, Jenny kertoo. 

Tämän empimättömän ja itsevarman esiintyjän pyrkimyksenä on välittää tieteellistä tietoa selkeästi ja yleistajuisesti sekä saada ihmiset innostumaan ja reflektoimaan omia kokemuksiaan. Esiintyjänä Jenny on luonnollinen, eläväinen ja välitön. Mikäli olet kiinnostunut erinomaisesta, tieteen väkevään auktoriteettiin nojaavasta kehollisen ja kielellisen kommunikaation huippuluennoitsijasta, on Jenny hommassaan iskemätön. 

Sallamaari Muhonen

Sallamaari on monipuolinen viestintäammattilainen, joka muistetaan radioaalloilta ja televisiostudioista jo 1980-luvulta saakka. Hän on vaikuttanut pitkään myös poliittisissa tehtävissä Helsingin kaupunginvaltuustosta omistajaohjausministerin avustajakuntaan. Tänä päivänä hän toimii teknologia-alan viestintätoimistossa konsulttina ja osakkaana sekä useassa hallitustehtävässä liike-elämässä. 

Kriisiviestinnässä hän on kokenut ja ammattilaisille  Somekohut ja mainekriisit –oppaankin laatinut tekijä. Sallamaarin periaatteena ei ole pelotella ketään kokemuksia jakamalla, vaan rohkaista ja innostaa valmistautumaan viestintään niin myötä- kuin vastatuulissakin.  

Työelämä ei ole ainoa sektori, jossa Sallamaari on vaikuttanut ja jota edelleen haluaa kehittää. Yhteiskunnallisista aiheista sydäntä lähinnä ovat tasa-arvokysymykset, joita hän edistää Naisasialiitto Unionin nykyisenä puheenjohtajana. 

Jos huolehdit – ja syytä olisi! – organisaatiosi toimivasta viestinnästä sosiaalisen median aikakaudella, Sallamaaria ammattitaitoisempaa ja kokeneempaa esiintyjää saa näiltä pituuspiireiltä etsiä. 

Ina Virkki-Ukeleghe

Ina Virkki-Ukeleghe on yli 25 vuoden kokemuksen omaava puheviestinnän konkari. Oppinsa Ina sai Jyväskylän ylipistosta, ja toimi Suomen Puheopiston koulutuspäällikkönä ennen yrittäjäksi siirtymistään. Ina toimii myös työnohjaajana johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän on kaikenlaiset puhujat nähnyt ja kouluttanut, lempeän määrätietoinen puheviestinnän taitaja, jonka ohjauksessa syntyy varmasti konkreettisia tuloksia.

Ina on kartuttanut kokemustaan mitä erilaisimmista organisaatioista, työyhteisöistä ja niiden eri tasoilta. Sekä julkinen että yksityinen sektori ovat hänelle yhtä lailla tuttuja. Ina on usein mukana organisaatioiden tai niissä tapahtuneiden muutosten alkutaipaleella. Tällöin työyhteisöt tarvitsevat uusia tapoja tehokkaaseen ja samalla työntekijöiden hyvinvointia ylläpitävään viestintään ja kommunikointiin. Kun ihmiset eivät tunne oloaan varmaksi uudessa tilanteessa, eivätkä uudet roolit ole vielä vakiintuneita, ihmisen työteho ja hyvinvointi laskevat. Erityisesti näissä tilanteissa Ina on erittäin kokenut.

Ina ohjaa ilmaisun käyttöä persoonaa tukien, ja innoittaa sekä monipuoliseen kommunikaatioon että rakentavaan viestintään. Niin ikään yksi hänen vahvuuksistaan on vahva kokemus arkipäivän monikulttuurisuudesta. Hän on herätellyt rohkeutta avata suunsa ja vahvistanut monien yksilöiden kommunikaatiotaitoja. Moni työssään esiintyvä onkin vuosien varrella saanut häneltä ideoita ja tukea omaan tapaansa toimia työelämän tärkeissä viestintätilanteissa. Virkki-Ukeleghe toimii niin yhteistyöyrityksen eduksi kuin yksilön tavoitteiden edistymiseksi.

Minna Kurttila

Minna työskentelee yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa kouluttajana ja valmentajana johtoryhmille, johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän ylläpitää tuntumaa hoitotyöhön psykoterapeutin työssään, joka myös edesauttaa työskentelyä lääkäreiden ja työterveyshoitajien kanssa.

Minna kouluttaa etenkin esimiesasemassa olevia henkilöitä. Kurttilan valmennukset tarjoavat eväitä esimiehenä kasvamiseen, uusia toimintatapoja ja ratkaisukeskeisiä ajattelumalleja sekä työkaluja arjen haasteiden ratkomiseen. Hänen työskentelyotteessaan näkyy psykologian tuntemus yhdistettynä businessosaamiseen.

Minna hyödyntää valmennuksissaan positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neurotieteiden viitekehystä sekä vankkaan johtamiskokemusta. Asioita käsitellään konkreettisella tasolla, omaan arkeen linkittäen.

– Hyvässä työelämässä tarvitaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä.