Satu Ahtiluoto

Airi Tolonen

Airi Tolonen (TtM), on toiminnan kehittämisen asiantuntija. Verven kehittämiskonsultointi on erikoistunut aineistolähtöisiin, henkilöstöä osallistaviin kehittämishankkeisiin, joissa näkökulmina painottuvat toimintakonseptin muutos, toiminnan uudistaminen, kehittävä käyttöönotto ja työhyvinvointi. Verven kehittämiskonsultointi tuottaa palveluja laajasti eri toimialueille. Terveydenhuollon ja sairaalatoimintakonseptien muutoksen vuoksi Verve on ollut vahvasti mukana sairaalatoiminnan kehittämisessä. Viimeaikaisissa Airi Tolosen ohjaamissa hankkeissa kehittämisen kohteina ovat olleet mm. osaamiskeskukset, hoidonsuunnittelu, yksiköiden toiminnallinen yhdistyminen ja yksiköiden rajat ylittävät potilasprosessit. Laajimmat interventiot kohdistuvat uudisrakentamista edeltävään toiminnan kehittämiseen.

Kaisa Poutiainen

Olen Kuopion Yliopistollisen Sairaalan naistentautien leikkaushoidonsuunnittelija, vastuualueenani on  syöpäleikkaukset. Kätilöksi valmistumisen jälkeen työskentelin useita vuosia synnytyssalissa. Lisäksi olen työskennellyt naistentautien poliklinikalla mm lapsettomuushoitajana . Vuoden anestesiahoitajana työskentelyn jälkeen olen toiminut leikkaushoidonsuunnittelijana vuodesta 2015 alkaen.

Kätilökoulutuksen lisäksi olen valmistunut seksuaalineuvojaksi ja käynyt lyhyen kätilöille suunnatun perioperatiivisen koulutuksen

Eeva Rouhe

Katri Mikkilä

Katri Mikkilä, asiantuntija, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Syömishäiriöliiton asiantuntijuus yhdistää sairastavilta, läheisiltä ja syömishäiriötyötä tekeviltä ammattilaisilta kuullun kokemuksen tutkittuun syömishäiriötietoon. Työnkuvaan Syömishäiriöliitossa kuuluu syömishäiriötiedon tuottaminen ja siitä viestiminen sekä terveen paino-, keho-, ruoka- ja liikuntapuheen ylläpitäminen julkisessa keskustelussa.

Reina Roivainen

Reina Roivainen on Meilahden sairaalan Neurokeskuksen osastonylilääkäri ja dosentti. Reinan erityisosaamisalueita ovat epilepsian diagnostiikka ja hoidon koordinaatio. Hän on tutkinut työssään myös epilepsiaan sairastumisen riskitekijöitä sekä epilepsialääkealtistuksen vaikutuksia.

Miia Sepponen

Miia Sepponen työskentelee apulaisosastonhoitajana neurologian polkiklinikalla TYKS:ssä. Hän on luennoinut muun muassa aiheista Neurologisen tilanteen arvioiminen sekä Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan/levottoman potilaan hoidossa.

Miina Lyytikäinen

Miina Lyytikäinen on sairaanhoitaja HUS:n neurokirurgian tehovalvontaosastolla. Hänet on palkittu Sairaanhoitajaliiton Nousevat tähdet -palkinnolla.

Johanna Malila

Johanna Malila on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Tätä nykyä hän työskentelee neurologian- ja kuntoutuksen vuodeosastolla Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.