Nämä kolme itsepintaista trendiä pysyvät työelämässä

Työelämä on jatkuvien muutosten vallassa. Trendejä tulee ja menee. Syynä on, että maailma ympärillämme kehittyy entistä kiivaammin, eikä työelämä tee siinä poikkeusta. Kolme itsepintaista trendiä näyttää kuitenkin työelämässä pitävän pintansa.

1 Jatkuva oppiminen

Yksi merkittävä trendi, joka nousee esiin, on jatkuva oppiminen ja täydennyskoulutus. Rohkenemme sanoa, että Edumar on edelläkävijä tässä asiassa tarjoten monipuolisia koulutuksia, jotka auttavat ammattilaisia pysymään ajan tasalla ja kehittymään. Työelämässä on yhä tärkeämpää olla valmis oppimaan uusia taitoja ja sopeutua muutoksiin. Edumarin koulutukset tarjoavat juuri tätä: mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja varautua tulevaisuuden haasteisiin.

Kuvassa on vasemmalla mies sinisessä kauluspaidassa ja oikealla sininen robotti, jokamuistuttaa ihimistä. Molemmat tarkastelevat keskellä kuvaa olevaa valkoista verkonmuotoista kuviota.

2. Etätyön yleistyminen

Toinen tärkeä trendi on työn joustavuus ja etätyön yleistyminen. Viime vuoden tapahtumat ovat pakottaneet monet yritykset ja työntekijät kokeilemaan etätyön mahdollisuuksia, ja tämä trendi jatkaa vahvana myös tulevaisuudessa. Etätyö tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden parempaan työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainoon. Samalla se kuitenkin edellyttää uusia taitoja, kuten itsensä johtamista, kommunikaatiota ja digitaalista osaamista. Edumarin koulutukset tarjoavat valmiuksia myös näiden taitojen kehittämiseen.

3. Teknologisoituva työelämä

Tekoäly, automaatio ja digitalisaatio muuttavat työnkuvia ja vaativat uudenlaista osaamista. Edumar on tunnistanut tämän tarpeen ja tarjoaa koulutusohjelmia, jotka auttavat ammattilaisia ymmärtämään ja hyödyntämään teknologian tuomia mahdollisuuksia. Koulutusohjelmamme tarjoavat tietoa ja työkaluja, joiden avulla voi pysyä ajan tasalla teknologian nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Työelämän tulevaisuuden trendit eivät tule pysähtymään tähän. Nopea muutos on ikitrendi ja siksi rohkaisemme jokaista nappaamaan vauhdista kiinni. Hyödynnä Edumarin täydennyskouluksia osana ammatillista kasvuasi: opi uutta, kehitä taitojasi ja varmista menestyksesi tulevaisuuden työelämässä.

Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia – tartu niihin!

 

Edumar – Meiltä löydät monipuolisen, ajankohtaisen ja laadukkaan koulutustarjonnan. Jos et löydä sopivaa koulutusta valmiista tarjonnastamme, suunnittelemme tarpeitanne vastaavan koulutuksen. Ota yhteyttä!

Mari Kärkkäinen

Mari Kärkkäinen on tehnyt pääosan ansiokkaasta urastaan hoitoalan koulutuksen, oppimateriaalin tuottamisen ja terveysteknologian parissa. Vuodet Singaporessa herättivät hänessä rohkeuden astua hetkeksi myös yksityisyrittäjyyden pariin sekä Aasiassa että Suomessa.

Marille tärkeintä on, että yhteys vastapuolen kanssa syntyy, kehittyy ja säilyy, oli kyse sitten oppilaasta, terveydenhuollon ammattilaisesta tai terveysjohtajasta.

Kouluttajana Mari on vuorovaikutteinen ja asiaansa perehtynyt.  Hän kykenee ottamaan yleisönsä mukaan keskusteluun ja uskaltaa tarttua haastaviinkin aiheisiin vahvalla mutta kunnioittavalla lähestymiskulmalla.

Mottona läpi uransa Marilla on ollut: ”Jos jotakin en tiedä, otan siitä selvää ja palaan asiaan 100% varmuudella.”

 

Tapio Pesonen

Tapio Pesosella on vankka kokemus liiketoiminnasta, esimiestyöstä ja toiminnan kehittämisestä useilla toimialoilla. Tapio on työskennellyt henkilöstöhallinnon ja työsuhdeasioiden vastuutehtävien parissa. Pesosen erityisosaamisalueisiin kuuluvat esimies- ja tietosuojakoulutukset sekä yrityksen tietosuojatoiminnan kehittämisprojektit.

Tapio on kouluttanut laajalta kentältä eri toimialojen osaajia suurista ammattiliitoista aina kaivosliiketoimintaan ja terveydenhuollon suuriin toimijoihin. Jos etsit kouluttajaa, joka tuntee eri toimialojen tietosuojaan liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet, on Tapio erinomainen valinta.

Nicholas Andersson

Nicholas Andersson toimii Airo Island ry:n toiminnanjohtajana (Airo = Artificial Intelligence and Robotics). Airo Island edistää robotiikkaa ja tekoälyä Suomessa ja tavoitteena on edistää Suomen kehitystä uusien teknologioiden avulla. Työtä Airo tekee verkostojen avulla, järjestämällä tilaisuuksia ja olemalla mukana tilaisuuksissa. Airo Island on mm. järjestänyt Robottiviikko tapahtumaa sekä on vahvasti mukana Sosiaali- ja Terveysministeriön Hyteairo-työssä.

Robotiikan ja tekoälyn saralla tapahtuu paljon ja se vaikuttaa yrityksiin ja ihmisiin useilla eri tavoilla. Nicholas on perehtynyt laajasti Airo-teknologioiden vaikutuksiin eri osa-alueilla. Lisäksi Nicholas on järjestänyt kymmeniä seminaareja airo-teknologioihin liittyen, valmentanut start-uppeja, kouluttanut oppilaita, konsultoinut organisaatioita robotisaatioon liittyen ja ollut mukana kouluttajana eri tilaisuuksissa.

Petra Jäntti

Petra Jäntti on toiminut 12 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon ihmislähtöisten palveluiden kehittämisen parissa asiakkainaan sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoita. Petra on erikoistunut digitaalisten palveluiden kehitykseen, muutosjohtamiseen, asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen sekä design-ajattelun jalkauttamiseen läpi organisaation.  

Petra johtaa terveyteen ja hyvinvointiin erikoistunutta palvelumuotoilutoimisto Kaufmannia (osa Nordic Healthcare Groupia), jonka missiona on tehdä terveydenhuollosta ihmislähtöistä. Petra on aktiivinen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla toimiva luennoitsija ja kouluttaja sekä Noona Healthcaren yksi perustajista. 

Arja Maarit Ranta-aho

Arja Maarit Ranta-aho on tehnyt kunnioitettavan 20-vuotisen uran ICT-asiantuntijana ja -pioneerina sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavissa organisaatioissa, julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla. Lisäksi hän on ollut asiantuntijatehtävissä lukuisissa palvelualojen kehittämis- ja selvityshankkeissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Häntä voidaan luonnehtia todelliseksi edelläkävijäksi ja sillanrakentajaksi analogisen ja digitaalisen maailman välillä. 

Arja Maarit peräänkuuluttaa uteliaan avointa asennetta uusiin teknologioihin ja digisisältöihin. Maallikot keskittyvät usein vain potentiaalisiin ongelmiin ja löytävät mitä kekseliäämpiä syitä uusien ideoiden torppaamiseen, mikä luonnollisesti on ymmärrettävää kaiken muuttuessa niin nopeasti. Siksi Arja Maarit haluaa painottaa, että näitä asioita ei tarvitse pelätä, eivätkä ne ole niin monimutkaisia kuin yleisesti ajatellaan.  

Kiistatonta kuitenkin on, että lääketiede ja teknologia porhaltavat joutuisasti eteenpäinniin pienten kuin suurtenkin instituutioiden olisi ratkaisevan tärkeää pysyä edistyksen kelkassa. Tässä arvokkaassa tehtävässä Arja Maarit on mitä mainioin soihdunkantaja. 

Jasmina Heinonen

Jasmina Heinonen on tietosuojajuridiikkaan erikoistunut lakimies. Jasminalla on taustallaan monipuolinen työkokemus erilaisten tietosuojaprojektien käytännön toteuttamisesta ja tietosuojavastaavan työstä julkisella ja yksityisellä sektorilla.  

Heinonen on erityisen kiinnostunut tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädännön sekä tietosuojalainsäädännön yhteensovittamisesta. Hän on myös oikeustieteen jatko-opintojensa myötä erikoistunut terveydenhoitoalan tietosuojaan. Heinonen tuntee myös työsuhdejuridiikkaa muun muassa työmarkkinajärjestöissä hankitun työkokemuksensa kautta.  

Hän on kokenut puhuja ja kouluttaja ja tuntee etenkin koulu- työttömyyskassa, – ja terveydenhuoltoalan. Heinonen on pidetty kouluttaja ja hänet tunnetaan helposti lähestyttävänä, selkeänä sekä ammattitaitoisena puhujana. Jasminalle on tärkeää opettaa juridiikkaa käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi. Hän käyttää opetuksessaan monipuolisesti erilaisia opetusmetodeja, kuten erilaisia harjoituksia ja ryhmätöitä. 

Ari Andreasson

Ari on toiminut Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana vuodesta 2008 asti. Alallaan Ari on maamme kovinta kärkeä, jonka voimalliselle auktoriteetille kannattaa tietoturva-asioissa höristää korviaan.  Hän on toivottu luennoitsija, joka lyö faktat pöytään selkokielisesti ja täsmällisin esimerkein. Arin asiantuntemus kolahtaa taatusti myös asiaan perehtymättömien tajuntaan.

Ari on myös varsin tuottelias tietokirjailija. Hän on julkaissut mm. Tietosuojavastaavan käsikirjat 1–2, Tietoturvaa toteuttamassa, Tietosuojakäsikirja johdolle ja tuoreimpana Osaava tietosuojavastaava. Lisäksi Arilla on lukuisia tietoturva-alan luottamustoimia: hän on mm. johtanut Tampereen kaupungin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanoprojektin ja toimii Kuntaliiton tietosuojavastaavien verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana.

Mikäli olet kiinnostunut omasta ja organisaatiosi tietoturvasta ja tietosuojasta sekä niiden edistämisestä, on Ari erinomainen valinta.

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll on Suomen tunnetuimpia ja arvostetuimpia turvallisuusasiantuntijoita. Hän on kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa ja dosentti kolmessa muussa yliopistossa. Hän toimii myös Tosibox Oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Jarno on Sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp). Hänen viimeisin kirjansa ”Uhkakuvat” ilmestyi syksyllä 2018, kirjoitettu yhdessä ministeri Jaakko Iloniemen kanssa.

Irma Pahlman

Irma Pahlman on liiketalouden ja juridiikan yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulussa. Hän
on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori, varatuomari ja MBA (brittiläinen liiketalouden ja
johtamisen korkeakoulututkinto). Lisäksi Irma on sivutoiminen lakiasiaintoimistoa pitävä
yrittäjä ja senior advisor.

Irman ura juristina on ollut erittäin monipuolinen: Hänellä on kokemusta lainvalmistelusta
niin ministeriöstä kuin kolmikannasta, tuomarina toimimisesta tuomioistuimessa ja
asianajamisesta lakiasiantoimistossa. Tämän lisäksi Irma on ehtinyt toimimaan lukuisissa
luottamustehtävissä ja kirjoittamaan varsin laajan oikeustieteellisen tuotannon. Hän on
luennoinut vuosien ajan korkeakouluissa niin Suomessa kuin ulkomailla.

Irma on arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan asiantuntija, luennoitsija ja
tietokirjailija. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vankka perusopetus ovat Irmalle
tärkeitä kysymyksiä, mikä välittyy hänen esiintymisestään. Aito innostus asiaansa
yhdistettynä järeään kokemukseen tekevät Irmasta erinomaisen ja niin ammattitaitoisen
puhujan.