Tiina Röning

Tiina Röning on psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Hän on työskennellyt 13 vuotta vaikeahoitoisten alaikäisten osastolla TAYSissa. Röning on erikoistunut nuorten aggressio-ongelmiin, sekä näiden pulmien hoitamiseen. Tiina on kirjoittanut useita artikkeleita tunnehallinnan ja käyttäytymisen pulmista nuoruusiässä. Hän on kouluttanut lisäksi voimavaralähtöisestä näkökulmasta kasvatuksen pulmiin ja tuottanut terveystiedon opetusmateriaaleja yhtenä mielenterveysseuran asiantuntijoista.