Tiina Röning

Tiina Röning psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, joka on työskennellyt 13 vuotta vaikeahoitoisten alaikäisten osastolla TAYSissa. Röning on erikoistunut nuorten aggressio-ongelmiin sekä näiden pulmien hoitamiseen ja on kirjoittanut useita artikkeleita tunnehallinnan ja käyttäytymisen pulmista nuoruusiässä. Röning on kouluttanut lisäksi voimavaralähtöisestä näkökulmasta kasvatuksen pulmiin ja tuottanut terveystiedon opetusmateriaaleja yhtenä mielenterveysseuran asiantuntijoista.

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Työnantaja: Prima – Fysiatrinen osaamiskeskus