Tiina Röning

Tiina Röning

Tiina Röning on psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Hän on työskennellyt 13 vuotta vaikeahoitoisten alaikäisten osastolla TAYSissa. Röning on erikoistunut nuorten aggressio-ongelmiin, sekä näiden pulmien hoitamiseen. Tiina on kirjoittanut useita artikkeleita tunnehallinnan ja käyttäytymisen pulmista nuoruusiässä. Hän on kouluttanut lisäksi voimavaralähtöisestä näkökulmasta kasvatuksen pulmiin ja tuottanut terveystiedon opetusmateriaaleja yhtenä mielenterveysseuran asiantuntijoista.
Kommentit

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti
Työnantaja: Prima – Fysiatrinen osaamiskeskus