Reina Roivainen

Reina Roivainen on Meilahden sairaalan Neurokeskuksen osastonylilääkäri ja dosentti. Reinan erityisosaamisalueita ovat epilepsian diagnostiikka ja hoidon koordinaatio. Hän on tutkinut työssään myös epilepsiaan sairastumisen riskitekijöitä sekä epilepsialääkealtistuksen vaikutuksia.