Reina Roivainen

Reina Roivainen on Meilahden sairaalan Neurokeskuksen osastonylilääkäri ja dosentti. Reinan erityisosaamisalueita ovat epilepsian diagnostiikka ja hoidon koordinaatio. Hän on tutkinut työssään myös epilepsiaan sairastumisen riskitekijöitä sekä epilepsialääkealtistuksen vaikutuksia.

Koulutus: lääketieteen tohtori
Ammatti: osastonylilääkäri
Työnantaja: HUS