Koulumaailman täydennyskoulutuksista saat virtaa ajoittain haastavaan työhösi sekä päivität tietosi, olitpa sitten rehtori, opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, koulusihteeri tai kouluterveydenhoitaja.

Koulumaailman ammattilaiset joutuvat monesti kannattelemaan erilaisia asioita yksin. Siksi keskitymme jokaisessa koulutuksessa myös osallistujien omaan jaksamiseen sekä hyvinvointiin.
Koulutuksissa kehität ammattitaitoasi sekä saat voimia työhösi.

Minä ♥ matikka

Minä ♥ matikka -koulutus tarjoaa uuden ja tuoreen näkökulman matematiikan opettamisen parissa työskenteleville.

Pääset tutustumaan alan huippuasiantuntijan ohjauksella miten luodaan
oppijalähtöinen ympäristö ja herätetään oppijoissa matikkainnostus. Tehokkaan ja asiapitoisen koulutuspäivän aikana saat täsmäiskuna toimintatapoja, miten tehdä matematiikan oppimisesta hauskaa ja innostavaa toiminnallisin menetelmin.

Kouluttajana on alan uranuurtaja sekä kansainvälisesti tunnettu matematiikan opettaja Maarit Rossi.
Maarit on toiminut kymmeniä vuosia matematiikan opettajana, ja on nykyisin Paths to Math Ltd toimitusjohtaja. Maarit nimettiin maailman 10 parhaan opettajan joukkoon Global Teacher Prize 2016 –kilpailussa, jota myös opettajien Nobeliksi kutsutaan.

Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä. 

 

 

TORSTAI  10.3.2022

Päivän kouluttaja: Maarit Rossi | Matematiikan opettaja ja Paths to Math Ltd:n CEO

OHJELMA

9:15-9:30 Linjat auki & tekniikan testaus

9:30-10:30 Miksi matematiikka on niin monelle vaikeaa?

10:30-10:45 tauko

10:45-11:45 Aktiivinen oppilas ja opettajan monet roolit

11:45-12.45 lounas

12:45-13:45 Matematiikka oppilaan arjessa

13:45-14:00 tauko

14:00- 15:00 Matematiikan arviointi

15:00 -15:10 Yhteenveto & päivän päätös

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

 

Onnistu vaikeissa johtamistilanteissa – laki ja työpsykologia

Päivän kouluttajat: Maria Setälä | Lakimies & Anna Lohman | Työpsykologi

Aivan uudenlainen koulutus esimiehille ja johtajille. Juristi ja työpsykologi käyvät kanssasi läpi ihmisen johtamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja antavat työkaluja haastavien tilanteiden ratkaisuun.

Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa sekä työn tuloksellisuudesta, ilmapiiristä, oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, että työntekijöiden hyvinvoinnista.

Kuinka onnistua tässä vaativassa tehtävässä? Miten puuttua velvollisuuksien laiminlyöntiin? Miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä työyhteisökonflikteja? Miten selviytyä vastuiden ja velvollisuuksien viidakosta siten, että kaikki osapuolet ovat työkykyisiä ja voimissaan?

Tule tuulettamaan ajatuksiasi, oppimaan uutta sekä hakemaan uusia välineitä haastavien tilanteiden ratkaisuun. Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille alasta riippumatta. Koulutus järjestetään lähikoulutuksena Paasitornissa.

 

 

Keskiviikko 2.2.2022

8.30-9:00 Aamupala ja ilmoittautuminen
9:00-10:00

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet – juridinen raami esimiestyölle

Mikä on työnantajan rooli työpaikan hankalien tilanteiden ratkaisussa? Millaisiin asioihin ja ilmiöihin työpaikoilla työnantajan tulee puuttua? Kuinka auttaa työyhteisöä toteuttamaan perustehtäväänsä rakentavalla ja terveellä tavalla?

10:00-10:15 Tauko
10:15-11:15

Työsuhteen velvollisuuksien laiminlyönti ja/tai rikkominen – arvostavan puuttumisen prosessi ja keinot

Millaisia velvollisuuksia työsuhteeseen liittyy? Kuinka suhtautua laiminlyönteihin? Kuinka näitä tilanteita voidaan lähteä käytännössä ratkaisemaan? Miten puuttua jämäkästi, mutta toista arvostaen?

11:15-12:15 Lounastauko
12:15-14:15 Puheeksi ottaminen & työkyky
Miten työkyvyn ongelmat näkyvät työpaikoilla? Kuinka ottaa näitä arvostavalla
tavalla puheeksi? Minkälaisilla sanoilla keskustella ja antaa palautetta erilaisista työkyvyn haasteista?
14:15-14:35 Kahvitauko
14:35-15:35 Työsuhteen päättäminen
Miten toimia, jos työsuhde joudutaan päättämään? Kunnioittavan kohtaamisen ja keskustelun merkitys.
15:35-16:00 Yhteenveto ja keskustelua päivän teemoista

Torstai 3.2.2022

8.30-9:00 Aamukahvi
9:00-10:00 Työyhteisön dynamiikka
10:00-10:15 Tauko
10:15-11:15

Työyhteisökonfliktit – miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä tilannetta?

Miten terveet ja tuhoisat ristiriidat eroavat toisistaan? Millä tavalla kannattaa lähestyä työpaikkojen konfliktitilanteita? Miten lukkiutuneita tilanteita voidaan ratkaista

11:15-12.15 Lounastauko
12:15-13:15

Häirinnän ja/tai syrjinnän havaitseminen työpaikalla – esimiehen toimintavelvollisuus ja henkilökohtainen vastuu

Mitä tarkoitetaan häirinnällä, syrjinnällä tai kiusaamisella? Missä käyttäytymisen rajat menevät? Miten epäasiallista käyttäytymistä voidaan ehkäistä työpaikalla? Miten puuttumisprosessi etenee?

13:15-14:15

Työyhteisökonfliktit – miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä tilannetta?

Miten terveet ja tuhoisat ristiriidat eroavat toisistaan? Millä tavalla kannattaa lähestyä työpaikkojen konfliktitilanteita? Miten lukkiutuneita tilanteita voidaan ratkaista?

14:15-14:35 Kahvitauko
14:35-15:35 Puheeksi ottaminen

 • juridiikan näkökulma
 • puheeksi ottaminen
 • puuttuminen ja ratkaiseminen
15:35-16:00 Yhteenveto, keskustelua päivän teemoista ja hyvää kotimatkaa

 

 

Asiantuntijat:

 

Rehti ja rohkea esihenkilö II – verkkokoulutus

 

Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa!

Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II osassa perehdymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. Miten luodaan turvallinen ja luottamukseen perustuva työyhteisö? Keskiössä esihenkilö ja vuorovaikutus, ryhmäytymisprosessit ja ryhmäilmiöt.

Koulutuksen toisena päivänä keskitymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat esihenkilöä? Pohdimme myös, mikä avuksi esihenkilön yksinäisyyteen?

Mukana taas Rehti ja rohkea konkarikouluttajat: Anna Lohman ja Pirkko Heiske.

Koulutukseen voi ilmoittautua vaikkei osallistuja olisi käynyt Rehti ja rohkea I:stä.

Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille alasta riippumatta.

 

OSALLISTUMINEN:

Koulutus on verkkokoulutus. Lähetämme teknisen ohjeistuksen hyvissä ajoin ennen koulutusta.

HINNAT:

Early Bird hinta on 377€ + 24%alv. Voimassa 24.9.2021 saakka
Normaalihinta on 419€ + 24%alv.
Koulutuksen hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali ja tallenteiden rajattu katseluoikeus.

Aikataulu

KESKIVIIKKO  1.12.2021

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM) | Anna Lohman Consulting

08:30 – 09:00 Tervetuloa linjoille!
09:00 – 09:05 Päivän avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Turvallisuus, luottamus ja yhteistyö työpaikalla
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 11:45 Työpaikan vuorovaikutus ja sen ohjaaminen
11:45 – 12:45 Lounas
12:45 – 13:45 Työyhteisön dynamiikka I.

 • mieli työpaikalla – mitä pinnan alla tapahtuu?
13.45 – 14:10 Kahvitauko
14:10 – 15:20 Työyhteisön dynamiikka II.

 • ryhmäytymisprosessit
 • ryhmäilmiöt
15:20 – 15:30 Keskustelua ja päivän yhteenveto

 

TORSTAI 2.12.2021

Päivän kouluttaja: Pirkko Heiske | FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija

08:30 – 09:00 Tervetuloa koulutuksen toiseen päivään!
09:00 – 09:05 Puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:00 Itseohjautuvuus ja käskynalaisuus, etätyö ja etäjohtaminen

 • mikä on tavoiteltava itseohjautuvuuden taso? Miten mitata itseohjautuvuutta?
 • miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa?
 • itseohjautuvan työn/etätyön johtamisen vaikeat kohdat
10:00 – 10:15 Tauko
10:15 – 11:00 Johtamisidentiteetti johtamisen lähtökohtana

 • johtajuus ei ole mikään itsestäänselvyys; kehen työryhmä luottaa?
 • miten kannattaa muuttua siirtyessään rivityöntekijästä esihenkilöksi?
 • esihenkilöiden yksinäisyys; kannattaako verkostoitua ja jos, miten?
11:00 – 12:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö

 • tunteet ja päätöksenteko; olemmeko niin järkeviä kuin uskomme?
 • yhteisön ja johtajan tunteet informaation lähteinä
 • mielentäminen keinoksi itsen ja työyhteisön johtamiseen
12:00 – 13:00 Lounas
13:00 – 14:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö – jatkuu..
14:00 – 14:20 Kahvitauko
14:20 – 15:50 Kun on rankkaa….   miten omaa mieltä voi hallita?

 • taipumuksemme automaattiseen ajattelun; voiko ajatuksensa valita – vai ei?
 • taipumus negatiiviseen ajatteluun on luonnollinen; miksi?  Ja kannattaako jotakin tehdä?
 • läsnäolokokemus stressitilanteen laukaisijana
 • itseä kunnioittava tavoitteenasettelu energisoi työtä ja yksityiselämää; miten tavoitteita kannattaa asettaa?
15:50 – 16:00 Yhteenveto ja päivien päätös

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

 

Asiantuntijat

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja kouluttamisesta. Pirkko on parhaimmillaan lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa.

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

MAKSUTON: Hyvinvoiva opettaja-luento

EDUMAR JA ANNA LOHMAN TARJOAVAT OPETTAJILLE TYÖHYVINVOINTI -LUENNON

Työhyvinvointi, työrooli ja rajaaminen opettajan työssä

Opettajan työ muuttuu ja vaatimukset ovat kasvussa. Työ tuntuu usein stressaavalta, rajattomalta, epäselvältäkin. Kuinka erilaisten vetoomusten ja vaatimusten ristiaallokossa voi huolehtia omasta stressitasosta ja palautumisesta? Kuinka melkoisen rajatonta työtä voi pyrkiä rajaamaan niin, että työstä irtautuminen mahdollistuu? Miten pitää huolta omasta hyvinvoinnista vaativassa työssä?

Anna Lohman on työpsykologi ja ekonomi, joka on erikoistunut työhyvinvointia koskeviin erityiskysymyksiin. Annan koulutukset ovat pidettyjä, lämpimällä huumorilla ryyditettyjä syväluotauksia työelämän psykologisiin ilmiöihin. Koulutuksissaan Anna tuo teorian ja käytännön yhteen niin, että kuulija saa mukaan vietäväksi paitsi uusia oivalluksia, myös konkreettisia välineitä työn arkea helpottamaan.

Luento toteutetaan verkkoympäristössä ja ilmoittautuneille toimitetaan linkki tallenteeseen luennon jälkeen.

KESKIVIIKKO  29.9.2021

Luennoitsija: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)

 

OHJELMA

12:45 Linjat auki & tekniikan testaus

13:00-14:00 Opettajan työhyvinvointi- luento

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

 

Asiantuntija

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

 

Rehti ja Rohkea Rehtori

Rehti ja Rohkea Rehtori -koulutuksessa käsittelemme esimiestyön haastavimpia ydinkysymyksiä alati muuttuvassa maailmassa. Perehdymme rehtorin psykologiseen tehtävään ryhmän johtajana, joka osaa tukea, opastaa ja välittää työntekijöistään roolinsa vaatimalla tavalla. Perehdymme hyvin toimivan organisaation keskeisimpiin perustoihin ja syvennymme siihen, mikä tekee erilaisten työyhteisöjen toiminnasta tuloksekasta ja hyvää. Pohdimme luovuuden ja luottamuksen merkitystä hyvän yhteistyön mahdollistajina.  Ensimmäisen koulutuspäivän […]

Rehti ja rohkea esihenkilö II – lähikoulutus

  Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa! Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II osassa perehdymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat esihenkilöä? Pohdimme myös, mikä avuksi esihenkilön yksinäisyyteen? Koulutuksen toisena päivänä keskitymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. […]

Esihenkilön työhyvinvointi

Koko päivän verkkokoulutus esihenkilöille työstressistä ja oman hyvinvoinnin hallinnasta. Tavoitteena perehtyä syvemmin stressin ja oman jaksamisen anatomiaan, tavoittaa paremmin voimavaroja vieviä ja niitä antavia elementtejä, sekä luoda vankkaa pohjaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle jatkossa. Luvassa alustuksia, keskusteluja pareittain tai pienryhmissä, omakohtaisia pohdintatehtäviä päivän aikana. Koulutuksen tarkoituksena on,  että osallistujat saisivat konkreettisia välineitä oman arjen tasapainon ja […]

Haastava oppilas 2021 syksy

Pedagogian ammattilaisille suunnatussa  huippukoulutuksessa luvassa jälleen kiinnostavia asiantuntijoita ja ajankohtaisia teemoja. Koulutuksesta saat menetelmiä haastavien vanhempien sekä nepsy-lapsen kohtaamiseen, kullanarvoista infoa opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä keinoja miten suhtautua kouluväkivaltaan ja oppilaiden erilaisiin käytöshäiriöihin. Saat myös eturivin tietoa, miksi koulukiusaamiseen puuttuminen on niin vaikeaa. Lisäksi kuulet positiivisen pedagogian käytänteistä sekä tuloksista. Syksyllä 2021 mukana huima […]

Koulusihteeri 2021 syksy

Syksyn Koulusihteeri -koulutuksessa keskitymme kokonaisvaltaisesti koulusihteerin monitahoiseen työnkuvaan ja hyvinvointiin. Koulutuksessa teemoina mm. aivotaidot, tietosuoja ja tiedon siirron lainalaisuudet, kielenhuollon kysymykset, ajan- ja stressinhallinta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Pohdintaa ja ajatustenvaihtoa myös itsetunnon ja luottamuksen merkityksestä työyhteisössä. Tule mukaan tuulettamaan ajatuksiasi sekä tapaamaan kollegojasi ympäri Suomen. Luvassa jälleen mielenkiintoiset kaksi päivää. Tule verestämään vanhaa, oppimaan […]

Koulunkäynninohjaaja

Luvassa jälleen mielenkiintoinen koulutuspäivä koulunkäynninohjaajille! Suuren suosion saavuttanut koulutus koulunkäynninohjaajille taas marraskuussa 2021. Yleisön pyynnöstä koko aamupäivän ajan koulutuksessa luennoi arvostettu lasten ja nuorten asiantuntija & loistava puhuja lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Iltapäivällä vuorossa on Jyty:n lakimies. Lakimies kertoo esimerkkejä siitä, mitä koulunkäynninohjaaja saa tehdä, ja mitä ei? Ja mitkä voivat olla lainvastaisen käytöksen seuraukset. Varsinaisen […]