Koulumaailman täydennyskoulutuksista saat virtaa ajoittain haastavaan työhösi sekä päivität tietosi, olitpa sitten rehtori, opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, koulusihteeri tai kouluterveydenhoitaja.

Koulumaailman ammattilaiset joutuvat monesti kannattelemaan erilaisia asioita yksin. Siksi keskitymme jokaisessa koulutuksessa myös osallistujien omaan jaksamiseen sekä hyvinvointiin.
Koulutuksissa kehität ammattitaitoasi sekä saat voimia työhösi.

Rehti ja Rohkea Rehtori

Rehti ja Rohkea Rehtori -koulutuksessa käsittelemme esimiestyön haastavimpia ydinkysymyksiä alati muuttuvassa maailmassa. Perehdymme rehtorin psykologiseen tehtävään ryhmän johtajana, joka osaa tukea, opastaa ja välittää työntekijöistään roolinsa vaatimalla tavalla.

Perehdymme hyvin toimivan organisaation keskeisimpiin perustoihin ja syvennymme siihen, mikä tekee erilaisten työyhteisöjen toiminnasta tuloksekasta ja hyvää. Pohdimme luovuuden ja luottamuksen merkitystä hyvän yhteistyön mahdollistajina. 

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana pureudumme myös yhteistyön mahdollisiin karikoihin. Tutkimme milloin ja miten tulee puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen, ja kuinka lähteä purkamaan ristiriitatilanteita tavalla, joka tukee työyhteisön tervettä toimintaa.

Toisen koulutuspäivän aloitamme syventymällä esimiestyön ydinkohtiin ja sudenkuoppiin aina ajankohtaisessa muutoksen johtamisessa. Pohdimme myös rehtorin roolia esimiehenä, erilaisten ristipaineiden aallokossa. Puhumme työrooleista, rajaamisesta ja erilaisista psykologisista ilmiöistä, joita esimies työssään kohtaa.

Päivän lopuksi keskitymme rehtoreiden omaan jaksamiseen ja stressinhallintaan. Pohdimme mikä esimiestyössä stressaa ihan oikeasti, ja miten työstressiä voi hallita – tai ainakin muuttaa sitä terveellisemmäksi.

HUOM: Koulutus toteutetaan vain lähikoulutuksena, mikäli olosuhteet ja viranomaisten ohjeistukset sen sallivat.

HINNAT

Early bird 414€ + 24% alv Voimassa 24.6.2021 asti
Normaali hinta 460€ + 24% alv

Koulutuksen hintaan sisältyy aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit. Tämän lisäksi osallistuja saa sähköisen koulutusmateriaalin ja työkirjan.

 

 

KESKIVIIKKO  5.5.2021   Päivien kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)
08:30 – 09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi & pientä suolaista
09:00 – 09:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Hyvän työn kulmakivet ja esimiehen perustehtävä

 • Perustehtävän äärelle
 • Toimivan työyhteisön perusta
 • Rehtori ryhmän johtajana
 • Työyhteisön dynamiikka, ryhmän kehittyminen ja ryhmäilmiöt
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 12:00 Luovuus, luottamus ja yhteistyö

 • Psykologisen turvallisuuden merkitys
 • Mistä muodostuu toimiva tiimi?
 • Erilaisuus ja samanlaisuus työyhteisöissä
 • Motivointi, viestintä ja työyhteisötaidot
12:00 – 13:00 Lounastauko
13:00 – 14:10 Haastavat tilanteet ihmisten johtamisessa

 • Työntekijän kriisit ja elämäntapaongelmat
 • Konfliktitilanteet ja niiden ratkaisukeinot
 • Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen
 • Manipuloinnin tunnistaminen ja sen torjuminen
14:10 – 14:30 Kahvitauko
14:30 – 15:50 Haastavat tilanteet ihmisten johtamisessa

 • Hankalat tilanteet vanhempien kanssa
 • Palautteen antaminen ja hyvä vuorovaikutus
 • Ongelmapuheesta kohti ratkaisupuhetta
15:50 – 16:00 Yhteenveto, keskustelua ja päivä päättyy

 

TORSTAI 6.5.2021

08:30 – 09:00 Aamukahvi ja pientä suolaista
09:00–09:05 Puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Muutoksen johtaminen rehtorin työssä
Koulumaailma elää jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi uusi OPS, erilaiset hankkeet ja projektit kuormittavat koulun arkea ja vaativat sekä opettajilta että koulun johtajilta psyykkistä venymiskykyä. Muutosjohtajan työtä auttaa ymmärrys muutoksen psykologiasta ja dynamiikasta työpaikoilla. Miten muutoksiin reagoidaan ja mitä muutos työyhteisöissä aiheuttaa? Miten viestiä muutoksessa ja kannatella työyhteisöä hankalienkin muutosten läpi? Mikä on rehtorin rooli muutoksen läpiviejänä?
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 12:00 Työrooli opettajan ja rehtorin työssä
Opettajuuteen liittyy usein monenlaisia myyttejä ja epärealistisiakin odotuksia. Pohdimme, miten pitää pää riittävän kylmänä erilaisten odotusten ja riittämättömyyden tunteen kanssa. Mikä on työroolin merkitys työssä onnistumisen kannalta? Miten ottaa ammattiroolinsa haltuun omalla tavallaan?
12:00 – 13:00 Lounastauko
13:00 – 14:00 Esimiehen stressi ja voimavarapankki I
Esimiestyössä joutuu monesti kannattelemaan erilaisia asioita aika yksin. Rehtorin työ ei ole tässä poikkeus. Mikä esimiestyössä stressaa, kuinka esimies voi hoitaa itseään? Mitä on työstressi ja kuinka se meihin vaikuttaa? Kuka muistaa kysyä, mitä esimiehelle kuuluu?
14:00 – 14:30 Kahvitauko
14:30 – 15:30 Esimiehen stressi ja voimavarapankki II
15:30 – 15:35 Puheenjohtajan loppusanat ja hyvää kotimatkaa

 

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

 

Asiantuntijana koulutuksessa

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

Rehti ja rohkea esihenkilö II.

  Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa! Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II. osassa perehdymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat esihenkilöä? Pohdimem myös, mikä avuksi esihenkilön yksinäisyyteen? Koulutuksen toisena päivänä keskitymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. […]

Esihenkilön työhyvinvointi

Koko päivän verkkokoulutus esihenkilöille työstressistä ja oman hyvinvoinnin hallinnasta. Tavoitteena perehtyä syvemmin stressin ja oman jaksamisen anatomiaan, tavoittaa paremmin voimavaroja vieviä ja niitä antavia elementtejä, sekä luoda vankkaa pohjaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle jatkossa. Luvassa alustuksia, keskusteluja pareittain tai pienryhmissä, omakohtaisia pohdintatehtäviä päivän aikana. Koulutuksen tarkoituksena on,  että osallistujat saisivat konkreettisia välineitä oman arjen tasapainon ja […]

Haastava oppilas 2021 syksy

Pedagogian ammattilaisille suunnatussa huippukoulutuksessa luvassa jälleen kiinnostavia asiantuntijoita ja ajankohtaisia teemoja. Teemat ja asiantuntijat julkaistaan huhtikuun aikana!   HINNAT: Lähikoulutus Paasitorni Etuhinta 359 € + alv voimassa 3.9.2021 saakka! Normaalihinta 399 € + alv Lähikoulutuksen hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali, kahvitukset sekä lounas. Webinaari Etuhinta 296 € + alv voimassa 3.9.2021 saakka! Normaalihinta: 329 € + alv Striimatun […]

Koulusihteeri 2021 syksy

Syksyn Koulusihteeri -koulutuksessa keskitymme kokonaisvaltaisesti koulusihteerin monitahoiseen työnkuvaan ja hyvinvointiin. Koulutuksessa teemoina mm. aivotaidot, tietosuoja ja tiedon siirron lainalaisuudet, kielenhuollon kysymykset, ajan- ja stressinhallinta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Pohdintaa ja ajatustenvaihtoa myös itsetunnon ja luottamuksen merkityksestä työyhteisössä. Tule mukaan tuulettamaan ajatuksiasi sekä tapaamaan kollegojasi ympäri Suomen. Luvassa jälleen mielenkiintoiset kaksi päivää. Tule verestämään vanhaa, oppimaan […]

Rakenna voittavaa asiakaskokemusta!

Valmennuksessa tutustutaan asiakaspalveluun asiakaskokemuksen tärkeänä osana. Hankalien tilanteiden ratkaisu menestyksekkäästi on tärkeä osa onnistumista. Valmennuksessa työstetään top 5 asiakaspalvelun haasteita osallistamalla asiakaspalvelijat haasteiden ratkaisuun. Tässä valmennusmallissa mennään myös syvemmin jokaisen asiakaspalvelijan itsearvioihin, ja autetaan ymmärtämään, kuinka omia vahvuuksia voidaan vahvistaa ja kehittämiskohteita kehittää. Toteutus: Ennakkotehtävä osallistujille ennen valmennusta, sen analysoiminen 7. lokakuuta: Kasvokkais/online/hybridivalmennus, 1 päivä […]

Merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöihin

Koulutuspäivän aikana perehdyt arvostavan, merkityksellisyyden kokemuksia vahvistavan vuorovaikutuksen ja valmentavan työotteen perusperiaatteisiin ja työkaluihin koulun arjessa. Saat konkreettisia keinoja haastavissa tilanteissa toimimiseen, erilaisten oppilaiden arvostavaan tukemiseen sekä yhteisöllisen huolenpitokulttuurin rakentamiseen koulussa. Päivän aikana tutustut myös koulun erilaisiin mahdollisuuksiin tukea heikosti kouluun kiinnittyvien tai vahvaa psykososiaalista tukea koulunkäyntiinsä tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä moniammatillisesti. Koulutuspäivän jälkeen sinun on […]

Koulunkäynninohjaaja

Luvassa jälleen mielenkiintoinen koulutuspäivä koulunkäynninohjaajille! Suuren suosion saavuttanut koulutus koulunkäynninohjaajille taas marraskuussa 2021. Yleisön pyynnöstä koko aamupäivän ajan koulutuksessa luennoi arvostettu lasten ja nuorten asiantuntija & loistava puhuja lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Iltapäivällä vuorossa on Jyty:n lakimies. Lakimies kertoo esimerkkejä siitä, mitä koulunkäynninohjaaja saa tehdä, ja mitä ei? Ja mitkä voivat olla lainvastaisen käytöksen seuraukset. Varsinaisen […]

Oman elämänsä sankari

  Ennakkotehtävä ja -video (1h) Webinaari 16.9. klo 9-15 Välitehtävä Webinaari 28.10. klo 9-12   Koulutuksessa käsitellään oman ajan, työtehtävien ja hyvinvoinnin yhdistämistä hallituksi kokonaisuudeksi. Eritellään tavoitteiden asettelua, tehtävien tärkeysjärjestystä, kalenterisuunnittelua, tekemättä jättämisen syitä, häiriötekijöiden vähentämistä ja saavutusten arviointia. Koulutuksessa käsitellään oman elämän suunnittelua tasapainoisen työ- ja elämäntavan luomisessa. Koulutukseen sisältyy luentoja ja harjoituksia, esimerkkejä […]

Häpeästä rakkauteen – ACE-koulutus

  Lapsuuden kokemuksilla – niin hyvillä kuin huonoilla – on valtava vaikutus lapsen elämään. Haitalliset tekijät ja tapahtumat voivat leimata lapsen myöhäisempää kehitystä ja hyvinvointia merkittävällä tavalla. Negatiivisten kokemusten merkitys on tajuttu ruohonjuuritasolla, mutta miten kyseiseen ilmiöön voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti, on edelleen useilla tahoilla lapsenkengissä. ACE (Adverse Childhood Experiences)-tutkimus pyrkii vastaamaan ammattilaisten tarpeeseen, eli […]