Koulumaailman täydennyskoulutuksista saat virtaa ajoittain haastavaan työhösi sekä päivität tietosi, olitpa sitten rehtori, opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, koulusihteeri tai kouluterveydenhoitaja.

Koulumaailman ammattilaiset joutuvat monesti kannattelemaan erilaisia asioita yksin. Siksi keskitymme jokaisessa koulutuksessa myös osallistujien omaan jaksamiseen sekä hyvinvointiin.
Koulutuksissa kehität ammattitaitoasi sekä saat voimia työhösi.

Rehti ja rohkea varhaiskasvatuksen esihenkilö I


Rehti ja rohkea varhaiskasvatuksen esihenkilö -koulutuksessa käsittelemme esihenkilötyön haastavimpia ydinkysymyksiä alati muuttuvassa maailmassa. Perehdymme varhaiskasvatuksen esihenkilön psykologiseen tehtävään ryhmän johtajana, joka osaa tukea, opastaa ja välittää työntekijöistään roolinsa vaatimalla tavalla.

Perehdymme hyvin toimivan organisaation keskeisimpiin perustoihin ja syvennymme siihen, mikä tekee erilaisten työyhteisöjen toiminnasta tuloksekasta ja hyvää. Pohdimme luovuuden ja luottamuksen merkitystä hyvän yhteistyön mahdollistajina. 

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana pureudumme myös yhteistyön mahdollisiin karikoihin. Tutkimme milloin ja miten tulee puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen, ja kuinka lähteä purkamaan ristiriitatilanteita tavalla, joka tukee työyhteisön tervettä toimintaa.

Toisen koulutuspäivän aloitamme syventymällä esimiestyön ydinkohtiin ja sudenkuoppiin aina ajankohtaisessa muutoksen johtamisessa. Pohdimme myös varhaiskasvatuksen esihenkilön roolia esihenkilönä, erilaisten ristipaineiden aallokossa. Puhumme työrooleista, rajaamisesta ja erilaisista psykologisista ilmiöistä, joita esihenkilö työssään kohtaa.

Päivän lopuksi keskitymme varhaiskasvatuksen esihenkilön omaan jaksamiseen ja stressinhallintaan. Pohdimme mikä esihenkilötyössä stressaa ihan oikeasti, ja miten työstressiä voi hallita – tai ainakin muuttaa sitä terveellisemmäksi.

HUOM: Koulutus toteutetaan vain lähikoulutuksena, mikäli olosuhteet ja viranomaisten ohjeistukset sen sallivat.

 

HINNAT

Early bird 414€ + 24% alv Voimassa 27.5.2022 asti
Normaali hinta 460€ + 24% alv

Koulutuksen hintaan sisältyy aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit. Tämän lisäksi osallistuja saa sähköisen koulutusmateriaalin ja työkirjan.

 

 

Keskiviikko 9.11.2022  

Päivän kouluttaja: Pirkko Heiske | FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija
08:30 – 09:00 Tervetuloa koulutukseen!
09:00 – 09:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:00 Työryhmä tarvitsee johtajuutta

 • Miksi mukavat ja fiksut ihmiset eivät aina työpaikalla käyttäydy fiksusti?
 • Primitiivinen ryhmädynamiikka ja sen näkeminen arjessa
 • Työntekijän neljä tehtävää: perustyö, oman työn kehittäminen, tervejärkinen yhteisöjäsenyys, oman esimiehen tukeminen
10:00 – 10:15 Tauko
10:15 – 11:00 Esihenkilön täytyy ottaa johtajuus

 • Esihenkilön psykologiset tehtävät: todellisuudentajun, työkeskeisyyden, aikuisuutta vastaavien toimintatapojen ylläpitäminen yhteisössä
 • Ryhmän kehitysvaiheet; minkälaista johtajaa kukin tarvitsee?
 • Miksi johtajuus voi olla esihenkilölle vaikeaa?
11:00–12:00 Minkälaista johtajuutta ryhmäsi tarvitsee?

 • Miten johtaa asiantuntijoita?
 • Ryhmän kehitysasteet; erilaiset ryhmät tarvitsevat erilaisia johtajia
 • Onko oikeudenmukaista johtaa eri ihmisiä eri tavalla?
 • Miten johtaa yhteisöä myötätunnon hallittuun käyttöön?
12:00 – 13:00 Lounas
13:00 – 14:00 Erilaisuuden hyväksyntä ja/vai oikeudenmukainen kohtelu

 • Mikä on oikeudenmukaista?
 • Minkälainen erilaisuus on hyvää, mikä siedettävää ja mikä pitää kieltää?
 • Oikeudenmukaisuutta ja/vai kateutta; miten suhtautua kateuteen?
 • Esimerkkejä, ratkaisuehdotuksia
14:00 – 14:20 Jaloittelutauko
14:20 – 14:50 Hankalat asiat puheeksi

 • Mistä kannattaa sanoa, mistä ei?
 • Valmistautuminen puheeksi ottoon: asennoituminen, aloittamisen keinot, esimerkit, toisen osapuolen reaktion ennakointi
 • Toteutus: hyvä kuuntelu, hyväntahtoinen mutta tosiasiat toteava tulkinta, päätöksen tekeminen, seuranta
 • Esimerkkejä aggressiivisuuteen ja passiivisuuteen tarttumisesta
14:50 – 15:50 Vaikeat tilanteet: heikkorajaiset/rajattomat ihmiset

 • Mitä rajattomuus on?
 • Miten esihenkilö/työryhmä selviää kanssakäymisestä rajattoman ihmisen kanssa?
 • Esimerkkejä, keskustelua
15:50 – 16:00 Yhteenveto

Torstai 10.11.2021

Päivien kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)
08:30 – 09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi & pientä suolaista
09:00 – 09:05 Puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Esihenkilö poikkeusoloissa

 • Miten ihminen reagoi kriisissä?
 • Työntekijöiden stressinhallinta työpaikalla
 • Kriisit työpaikalla ja tunteiden johtaminen
 • Rauhoittava viestintä ja vuorovaikutus kriisitilanteissa
 • Luottamuksen rakentaminen ja tunnekuormituksen vähentäminen
 • Työn merkityksellisyyden ja yhteistyön korostamiseen tärkeys
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 12:00 Haastavat tilanteet ihmisten johtamisessa

 • Epäasiallinen käyttäytyminen
 • Konfliktit työyhteisöissä
 • Kuinka puuttua esihenkilönä ongelmatilanteisiin?
12:00 – 13:00 Lounastauko
13:00 – 14:10 Esihenkilön stressi ja voimavarapankki I
Esihenkilötyössä joutuu monesti kannattelemaan erilaisia asioita aika yksin.

 • Mikä esihenkilötyössä stressaa, kuinka esihenkilö voi hoitaa itseään?
 • Mitä on työstressi ja kuinka se meihin vaikuttaa?
 • Kuka muistaa kysyä, mitä esihenkilölle kuuluu?
14:10 – 14:30 Kahvitauko
14:30 – 15:20 Esihenkilön stressi ja voimavarapankki II
15:20 – 15:30 Yhteenveto, keskustelua ja koulutuspäivät päättyvät

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

 

Asiantuntijat

Pirkko

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja kouluttamisesta. Pirkko on parhaimmillaan lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa.
Anna Löhman

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

 

Esihenkilön työhyvinvointi

Koko päivän verkkokoulutus esihenkilöille työstressistä ja oman hyvinvoinnin hallinnasta. Tavoitteena perehtyä syvemmin stressin ja oman jaksamisen anatomiaan, tavoittaa paremmin voimavaroja vieviä ja niitä antavia elementtejä, sekä luoda vankkaa pohjaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle jatkossa.

Luvassa alustuksia, keskusteluja pareittain tai pienryhmissä, omakohtaisia pohdintatehtäviä päivän aikana. Koulutuksen tarkoituksena on,  että osallistujat saisivat konkreettisia välineitä oman arjen tasapainon ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Kouluttajana valovoimainen ja energisoiva Anna Lohman. Anna saa kerta toisensa jälkeen loistavat palautteet koulutuksistaan ja valmennuksistaan.

Tule mukaan ja vapauta oman mielen positiiviset voimat, Näin jaksat huolehtia paremmin itsestäsi sekä työntekijöistä!

Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä. 

 

HINNAT
Early Bird 219€ + 24% alv. Voimassa 28.4.2022 asti
Normaalihinta on 243€ + 24% alv.

Hintoihin lisätään laskutuslisä 6 € ja ALV (24%). Saat live-esityksen lisäksi koulutuksen sähköisen koulutusmateriaalin sekä tallenteiden rajatun katseluoikeuden.

 

TORSTAI  22.9.2022

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)

8:45-9:00 Linjat auki & tekniikan testaus

9:00–9:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat

9:05–10:30  Perusteet stressistä: mitä meissä tapahtuu stressitilanteissa? – Stressinsäätelytaidot

10:30–10:45 Tauko

10:45–12:00 Mikä johtamistyössä stressaa: käytännön kokemuksia ja teoriaa

12:00–13:00 Lounas

13:00–14:15 Omien voimavarojen vahvistaminen ja parhaat palautumiskeinot

14:15–15:50  Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

15:50-16:00 Yhteenveto, keskustelua ja päivä päättyy

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

 

 

 

Asiantuntijana koulutuksessa

Anna Löhman

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

Haastava oppilas 2022

Keväällä 2022 mukana huima asiantuntijakaarti. Pedagogian ammattilaisille suunnatussa huippukoulutuksessa luvassa jälleen kiinnostavia asiantuntijoita ja ajankohtaisia teemoja. Mukana tänä vuonna tempperamenttitutkimuksen uranuurtaja professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen. Ohjelmassa on myös loistavat arvioinnit saanut psykoterapeutti Tiina Röning aiheenaan Hyvinvoiva opettaja. Opettajan lainopillista taustaa & tilannetta kartoittaa puolestaan OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen. Resilienssistä, eli muutoskyvykkyydestä taas puhuu Ulrika […]

Koulusihteeri 2022

Koulusihteeri -koulutuksessa keskitymme kokonaisvaltaisesti koulusihteerin monitahoiseen työnkuvaan ja hyvinvointiin. Tänä vuonna mukana mielenkiintoisia teemoja, kuten psykologinen turvallisuus, motivaatioprofiili, koulusihteerin oikeudet ja velvollisuudet, kielenhuollon kiemurat, kollegasi tarina sekä resilienssi – eli joustava mieli. Luvassa jälleen mielenkiintoiset kaksi päivää. Tule verestämään vanhaa, oppimaan uutta sekä hakemaan tuoreita toimintatapoja.   HINNAT Paikan päällä Paasitornissa Early bird 445€ voimassa […]

Koulunkäynninohjaaja

Luvassa jälleen mielenkiintoinen koulutuspäivä koulunkäynninohjaajille! Suuren suosion saavuttanut koulutus koulunkäynninohjaajille taas maaliskuussa 2022. Yleisön pyynnöstä koko aamupäivän ajan koulutuksessa luennoi arvostettu lasten ja nuorten asiantuntija & loistava puhuja lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Iltapäivällä vuorossa on JHL:n lakimies. Lakimies Tarja Terävä  kertoo esimerkkejä siitä, mitä koulunkäynninohjaaja saa tehdä, ja mitä ei? Ja mitkä voivat olla lainvastaisen käytöksen […]

Rehti ja rohkea rehtori II – lähikoulutus

  Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa! Koulutuksen ensimmäisenä päivänä keskitymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat rehtoria? Pohdimme myös, mikä avuksi rehtorin yksinäisyyteen? Rehti ja rohkea rehtori-koulutuksen toisena päivänä perehdymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. […]

Minä ♥ matikka

Minä ♥ matikka -koulutus tarjoaa uuden ja tuoreen näkökulman matematiikan opettamisen parissa työskenteleville. Pääset tutustumaan alan huippuasiantuntijan ohjauksella miten luodaan oppijalähtöinen ympäristö ja herätetään oppijoissa matikkainnostus. Tehokkaan ja asiapitoisen koulutuspäivän aikana saat täsmäiskuna toimintatapoja, miten tehdä matematiikan oppimisesta hauskaa ja innostavaa toiminnallisin menetelmin. Kouluttajana on alan uranuurtaja sekä kansainvälisesti tunnettu matematiikan opettaja Maarit Rossi. Maarit […]

Rehti ja rohkea esihenkilö II – verkkokoulutus

  Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa! Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II osassa perehdymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. Miten luodaan turvallinen ja luottamukseen perustuva työyhteisö? Keskiössä esihenkilö ja vuorovaikutus, ryhmäytymisprosessit ja ryhmäilmiöt. Koulutuksen toisena päivänä keskitymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä […]

Rehti ja Rohkea Rehtori I

Rehti ja Rohkea Rehtori -koulutuksessa käsittelemme esimiestyön haastavimpia ydinkysymyksiä alati muuttuvassa maailmassa. Perehdymme rehtorin psykologiseen tehtävään ryhmän johtajana, joka osaa tukea, opastaa ja välittää työntekijöistään roolinsa vaatimalla tavalla. Perehdymme hyvin toimivan organisaation keskeisimpiin perustoihin ja syvennymme siihen, mikä tekee erilaisten työyhteisöjen toiminnasta tuloksekasta ja hyvää. Pohdimme luovuuden ja luottamuksen merkitystä hyvän yhteistyön mahdollistajina.  Ensimmäisen koulutuspäivän […]

Rehti ja rohkea esihenkilö II – lähikoulutus

  Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa! Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II osassa perehdymme mm. etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat esihenkilöä? Pohdimme myös, mikä avuksi esihenkilön yksinäisyyteen? Toisena päivänä keskitymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. Miten luodaan […]