Marjo Rantanen

Marjolla on yli 10 vuoden kokemus johdon konsulttina toimimisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Rantanen auttaa yrityksiä ja yhteisöjä menestymään paremmin hyvän tunnelman avulla.  

Tunnelmamuotoilulla tarkoitetaan tunnelman ylläpitämistä, joka on jokaisen organisaatiossa työskentelevän työntekijän vastuulla. Rantasen mukaan olemme kaikki omalta osaltamme tunnelmajohtajia ja vaikutamme ympäröivään ilmapiiriin sekä kollegoidemme mielentilaan ja energiatasoon.  

Marjo on tämän hetken kysytyimpiä puhujia Suomessa, ja häntä käy kuulemassa myös kansainväliset yritykset. Rantanen työskentelee myös stand up -koomikkona, ja hän yhdisteleekin puheessaan komiikkaa saaden tunnelman hivelemään katonrajaa. Tunnelmamuotoilun ammattilaisena Marjo pystyy myös luomaan kuulijaa liikuttavan ja voimaannuttavan esityksen.   

Jenny Paananen

Jenny Paananen työskentelee tutkijana Turun yliopistossa. Hän tutkii työkseen kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta. Jenny on kiinnostunut vuorovaikutuksesta ja yhteistyön ja yhteisymmärryksen rakentumisesta institutionaalisessa ympäristössä, kuten terveydenhuollon kommunikaatiotilanteissa. Väitöskirjassaan Jenny perehtyi monikulttuuristen potilaiden ja lääkäreiden väliseen kommunikaatioon. 

Jennyn tutkimuksen kohteena ovat puheen, kielen ja kehonkielen merkitykset eri yhteyksissä. Miten kieltä ja kehoa käytetään eri tilanteissa? Miten vuorovaikutuksessa luodaan ja noudatetaan erilaisia toimintatapoja? Miten vuorovaikutuksessa voidaan huomioida erilaiset lähtökohdat, kuten kieleen, tietoon ja kulttuurin liittyvät erot? Pohjimmiltaan motivaationi kumpuaa vimmaisesta halusta ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta”, Jenny kertoo. 

Tämän empimättömän ja itsevarman esiintyjän pyrkimyksenä on välittää tieteellistä tietoa selkeästi ja yleistajuisesti sekä saada ihmiset innostumaan ja reflektoimaan omia kokemuksiaan. Esiintyjänä Jenny on luonnollinen, eläväinen ja välitön. Mikäli olet kiinnostunut erinomaisesta, tieteen väkevään auktoriteettiin nojaavasta kehollisen ja kielellisen kommunikaation huippuluennoitsijasta, on Jenny hommassaan iskemätön. 

Sallamaari Muhonen

Sallamaari on monipuolinen viestintäammattilainen, joka muistetaan radioaalloilta ja televisiostudioista jo 1980-luvulta saakka. Hän on vaikuttanut pitkään myös poliittisissa tehtävissä Helsingin kaupunginvaltuustosta omistajaohjausministerin avustajakuntaan. Tänä päivänä hän toimii teknologia-alan viestintätoimistossa konsulttina ja osakkaana sekä useassa hallitustehtävässä liike-elämässä. 

Kriisiviestinnässä hän on kokenut ja ammattilaisille  Somekohut ja mainekriisit –oppaankin laatinut tekijä. Sallamaarin periaatteena ei ole pelotella ketään kokemuksia jakamalla, vaan rohkaista ja innostaa valmistautumaan viestintään niin myötä- kuin vastatuulissakin.  

Työelämä ei ole ainoa sektori, jossa Sallamaari on vaikuttanut ja jota edelleen haluaa kehittää. Yhteiskunnallisista aiheista sydäntä lähinnä ovat tasa-arvokysymykset, joita hän edistää Naisasialiitto Unionin nykyisenä puheenjohtajana. 

Jos huolehdit – ja syytä olisi! – organisaatiosi toimivasta viestinnästä sosiaalisen median aikakaudella, Sallamaaria ammattitaitoisempaa ja kokeneempaa esiintyjää saa näiltä pituuspiireiltä etsiä. 

Ina Virkki-Ukeleghe

Ina Virkki-Ukeleghe on yli 25 vuoden kokemuksen omaava puheviestinnän konkari. Oppinsa Ina sai Jyväskylän ylipistosta, ja toimi Suomen Puheopiston koulutuspäällikkönä ennen yrittäjäksi siirtymistään. Ina toimii myös työnohjaajana johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän on kaikenlaiset puhujat nähnyt ja kouluttanut, lempeän määrätietoinen puheviestinnän taitaja, jonka ohjauksessa syntyy varmasti konkreettisia tuloksia.

Ina on kartuttanut kokemustaan mitä erilaisimmista organisaatioista, työyhteisöistä ja niiden eri tasoilta. Sekä julkinen että yksityinen sektori ovat hänelle yhtä lailla tuttuja. Ina on usein mukana organisaatioiden tai niissä tapahtuneiden muutosten alkutaipaleella. Tällöin työyhteisöt tarvitsevat uusia tapoja tehokkaaseen ja samalla työntekijöiden hyvinvointia ylläpitävään viestintään ja kommunikointiin. Kun ihmiset eivät tunne oloaan varmaksi uudessa tilanteessa, eivätkä uudet roolit ole vielä vakiintuneita, ihmisen työteho ja hyvinvointi laskevat. Erityisesti näissä tilanteissa Ina on erittäin kokenut.

Ina ohjaa ilmaisun käyttöä persoonaa tukien, ja innoittaa sekä monipuoliseen kommunikaatioon että rakentavaan viestintään. Niin ikään yksi hänen vahvuuksistaan on vahva kokemus arkipäivän monikulttuurisuudesta. Hän on herätellyt rohkeutta avata suunsa ja vahvistanut monien yksilöiden kommunikaatiotaitoja. Moni työssään esiintyvä onkin vuosien varrella saanut häneltä ideoita ja tukea omaan tapaansa toimia työelämän tärkeissä viestintätilanteissa. Virkki-Ukeleghe toimii niin yhteistyöyrityksen eduksi kuin yksilön tavoitteiden edistymiseksi.

Minna Kurttila

Minna työskentelee yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa kouluttajana ja valmentajana johtoryhmille, johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän ylläpitää tuntumaa hoitotyöhön psykoterapeutin työssään, joka myös edesauttaa työskentelyä lääkäreiden ja työterveyshoitajien kanssa.

Minna kouluttaa etenkin esimiesasemassa olevia henkilöitä. Kurttilan valmennukset tarjoavat eväitä esimiehenä kasvamiseen, uusia toimintatapoja ja ratkaisukeskeisiä ajattelumalleja sekä työkaluja arjen haasteiden ratkomiseen. Hänen työskentelyotteessaan näkyy psykologian tuntemus yhdistettynä businessosaamiseen.

Minna hyödyntää valmennuksissaan positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neurotieteiden viitekehystä sekä vankkaan johtamiskokemusta. Asioita käsitellään konkreettisella tasolla, omaan arkeen linkittäen.

– Hyvässä työelämässä tarvitaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä.