Ulla Eloniemi-Sulkava

Ulla Eloniemi-Sulkavalla on yli 30 vuoden kokemus muistisairaiden hoidon ja palvelujen kehittämis- ja tutkimustyöstä. ​​

Hänen väitöskirjan jälkeisiä tutkimusaloja ovat olleet kotona asuminen ja omaishoito, tarvepohjainen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutuminen ja elämänlaatu. Näistä tutkimuksista on syntynyt käytäntöön vietäviä toimintamalleja, kuten muistikoordinaattorin toimintamalli ja käytösoireiden hoidon ratkaisukeskeinen toimintamalli. ​​

Työvuosiltaan kertynyttä tietoa ja osaamista Ulla jakaa mielellään koulutustilaisuuksissa ja käytännön kehittämishankkeissa.