Sirpa Remahl

Sirpa on pitkän työkokemuksen omaava sairaanhoitaja, muistiasiantuntija ja kouluttaja. Lisäksi  muistisairaiden kotikuntoutus sekä omaishoitajien tukeminen ja sijaistaminen ovat hänelle tärkeitä.

Sirpan koulutusten erityisyys on dialogisessa ja reflektoivassa työskentelyssä, oppimisessa. Koulutuksissa osallistujat oppivat toinen toisiltaan erilaisten harjoitusten, pohdintojen sekä vuoropuhelun avulla.