Raimo Sulkava

Raimo Sulkava on geriatrian ja neurologian erikoislääkäri. Hän väitteli vuonna 1983 Alzheimerin taudista. Muistisairaita ihmisiä hän on tutkinut ja hoitanut yli 30 vuoden ajan. Vastaanottotoiminta jatkuu nyt Amiassa. Muistisairauksien lisäksi vastaanotolla hoidetaan muun muassa aivoverenkiertohäiriöitä, Parkinsonin tautia, muita neurologiasia sairauksia, monia yhtäaikaisia sairauksia ja monilääkitysten aiheuttamia ongelmia. Tärkeää on myös sairauksien ennalta ehkäisy ja kuntoutus.

Muistisairaiden ihmisten hoidossa Raimo painottaa kokonaisvastuun ottamista ja tiimityötä. Lääkehoidon lisäksi tarvitaan monia muita tapoja tukea arjen selviytymistä. Mahdollisimman varhainen diagnostiikka on tuloksellisen hoidon perusta.