Päivi Mikkola

Minulla on 30-vuoden työkokemus hoitoalalta, josta 20-vuotta olen työskennellyt muistisairaiden parissa ja nyt viimeiset kymmenen vuotta sairaanhoitajana Pirkanmaan hoitokodissa saattohoidossa.

Olen suorittanut TunteVa-kouluttajan tutkinnon ja käynyt pitämässä koulutuksia sekä muistisairaiden kohtaamisesta että saattohoidosta.

TunteVa® -menetelmässä on kyse muistisairaan henkilön ja hänen läheistensä arvostavasta kohtaamisesta ja kuulemisesta. Aito kuulluksi tuleminen tukee yksilöä ja hänen perheyhteisöään elämään parasta mahdollista arkea, sairaudesta huolimatta. Menetelmä auttaa ymmärtämään vuorovaikutuksen merkitystä