Olli Tolkki

Olli Tolkki vastaa johtajana Nordic Healthcare Group Oy:n asiakkuuksien hallinnasta ja palvelurakenneuudistuksista. Tolkilla on laaja kokemus muutosjohtamiseen, organisaatiouudistuksiin, yhtiöittämiseen ja liikelaitostamiseen, tukipalveluihin, erikoissairaanhoitoon sekä niiden suunnitteluun tuotannonohjaukseen ja mittarointiin liittyvistä projekteista.

Tolkki on työskennellyt erittäin laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon parissa erikoissairaanhoidosta sosiaalipalveluihin ja valtakunnan tason suunnittelusta yksikkötason suunnitteluun. Hänen erityisosaamis- ja kokemusalueita ovat palvelurakenneuudistukset, sairaalasuunnittelu, prosessien mallinnus ja analysointi, prosessien suhde organisaation hallintarakenteeseen, palveluiden ja palvelukokonaisuuksien konseptointi ja tuotteistus, terveydenhuollon tuotannonohjaus ja mittaaminen, laadunhallinta ja potilasturvallisuus.

Tolkki on erittäin kysytty luennoitsija ja fasilitaattori, ja hän on vakituinen luennoitsija useissa terveydenhuollon johtamiskoulutuksissa.