Milja Saari

Milja Saari on suomalainen tasa-arvopolitiikan tutkija. Saari teki väitöskirjansa Helsingin Yliopistoon aiheenaan Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus.  Milja on tutkinut etenkin naisvaltaisten alojen palkkausta, sen historiaa ja tulevaisuuden palkkakeskusteluja. Miljan tutkimuksissa sairaanhoitajien palkkaus on näytellyt merkittävää osaa.