Maarit Piirtola

Maarit Piirtola on väitellyt iäkkäiden luunmurtumien ilmaantuvuudesta ja niiden seurauksista. Parhaillaan Maarit työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kaksostutkimuksessa, missä hän tutkii mm. masennuksen sukupuolieroja, elintapojen yhteyttä vähäiseen liikuntaan, painoon ja uneen sekä perimän ja lapsuudenajan ympäristötekijöiden vaikutuksia havaittuihin yhteyksiin. Maarit kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia säännöllisesti. Vuosien varrella hän on toiminut sekä terveydenhuollon ”kädet savessa” ammattilaisena että toimintakäytäntöjen kehittäjänä erilaisissa moniammatillisissa kuntoutustiimeissä.

Maarit on toiminut vuosia asiantuntijana Luustoliitossa, Lonkkamurtumien Käypä hoito-hankkeessa ja Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy fysioterapiasuosituksen laatimisessa. Maaritin mukaan hänellä on etuoikeus osallistua väestömme terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen yhdessä muiden osaavien ammattilaisten kanssa koko ihmisen elämänkaaren ajan. ”Liike on lääke” moneen vaivaan, mutta muutakin tarvitaan.