Karri Seppä

Karri Seppä on opiskellut tilastotiedettä Oulun yliopistossa ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2006 ja tohtoriksi vuonna 2012. Väitöskirjassaan hän kehitti tilastollisia menetelmiä syöpäpotilaiden eloonjäämisen alueellisen vaihtelun arviointiin. Hän on työskennellyt Suomen Syöpärekisterissä vuodesta 2008. Nykyään hän toimii Syöpärekisterissä erikoistutkijana ja osallistuu mm. Suomen syöpäennusteiden laatimiseen, syöpätaakan arviointiin sekä syöpäpotilaiden eloonjäämislukujen laskentamenetelmien kehittämiseen. Hän on julkaissut yli 20 vertaisarvioitua artikkelia syöpäepidemiologiasta ja tilastotieteestä.