Jouko Laurila

Jouko Laurila (geriatrian dosentti, Vuoden geriatri 2010) on toiminut monipuolisesti geriatrian alan eri tehtävissä mm.  yliopistossa, yliopistoklinikassa, kaupungin sairaalassa, arviointi- ja kuntoutusyksiköissä, kotihoidossa ja palvelutaloissa.

Tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti vanhusten kognitiivisiin häiriöihin, lääkehoitoon ja ravitsemukseen. Palkitsevinta Joukolle on ratkoa iäkkäiden monitahoisia ja mutkikkaita ongelmatilanteita parhain päin.