Johanna Olli

Johanna Olli on sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja tohtorikoulutettava. Hänellä on takanaan pitkä ura lasten neurologiselta osastolta. Hän on erikoistunut lasten hoitotyöhön, ja tutkii väitöskirjassaan vammaisten lasten kommunikaatiota hoitotyössä. 

Johannaa kiinnostaa vammaisuus ja lapsuus, sekä näiden ominaisuuksien kietoutuminen hoitotyössä toiseudeksi. Lapsien, vammaisten ja erityisesti vammaisten lapsien ääni jää helposti kuulematta. Johannalla onkin paljon asiaa kommunikaation merkityksestä ja erityisesti niistä monipuolisista kommunikaation muodoista, joita asiakastyössä voi hyödyntää. 

Mikäli haluat kehittää taitojasi erilaisten ihmisten kohtaamisessa ja varmistaa, että heidän kokemuksensa saamastaan hoidosta olisi mahdollisimman hyvää, kannattaa Johannaa ehdottomasti kuunnella.