Jenny Paananen

Jenny Paananen työskentelee tutkijana Turun yliopistossa. Hän tutkii työkseen kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta. Jenny on kiinnostunut vuorovaikutuksesta ja yhteistyön ja yhteisymmärryksen rakentumisesta institutionaalisessa ympäristössä, kuten terveydenhuollon kommunikaatiotilanteissa. Väitöskirjassaan Jenny perehtyi monikulttuuristen potilaiden ja lääkäreiden väliseen kommunikaatioon. 

Jennyn tutkimuksen kohteena ovat puheen, kielen ja kehonkielen merkitykset eri yhteyksissä. Miten kieltä ja kehoa käytetään eri tilanteissa? Miten vuorovaikutuksessa luodaan ja noudatetaan erilaisia toimintatapoja? Miten vuorovaikutuksessa voidaan huomioida erilaiset lähtökohdat, kuten kieleen, tietoon ja kulttuurin liittyvät erot? Pohjimmiltaan motivaationi kumpuaa vimmaisesta halusta ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta”, Jenny kertoo. 

Tämän empimättömän ja itsevarman esiintyjän pyrkimyksenä on välittää tieteellistä tietoa selkeästi ja yleistajuisesti sekä saada ihmiset innostumaan ja reflektoimaan omia kokemuksiaan. Esiintyjänä Jenny on luonnollinen, eläväinen ja välitön. Mikäli olet kiinnostunut erinomaisesta, tieteen väkevään auktoriteettiin nojaavasta kehollisen ja kielellisen kommunikaation huippuluennoitsijasta, on Jenny hommassaan iskemätön.