Jasmina Heinonen

Jasmina Heinonen on tietosuojajuridiikkaan erikoistunut lakimies. Jasminalla on taustallaan monipuolinen työkokemus erilaisten tietosuojaprojektien käytännön toteuttamisesta ja tietosuojavastaavan työstä julkisella ja yksityisellä sektorilla.  

Heinonen on erityisen kiinnostunut tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädännön sekä tietosuojalainsäädännön yhteensovittamisesta. Hän on myös oikeustieteen jatko-opintojensa myötä erikoistunut terveydenhoitoalan tietosuojaan. Heinonen tuntee myös työsuhdejuridiikkaa muun muassa työmarkkinajärjestöissä hankitun työkokemuksensa kautta.  

Hän on kokenut puhuja ja kouluttaja ja tuntee etenkin koulu- työttömyyskassa, – ja terveydenhuoltoalan. Heinonen on pidetty kouluttaja ja hänet tunnetaan helposti lähestyttävänä, selkeänä sekä ammattitaitoisena puhujana. Jasminalle on tärkeää opettaa juridiikkaa käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi. Hän käyttää opetuksessaan monipuolisesti erilaisia opetusmetodeja, kuten erilaisia harjoituksia ja ryhmätöitä.