Jari Pirhonen

Jari Pirhonen on gerontologiaan erikoistunut tutkijatohtori. Jari on luennoinut muun muassa omaishoitoon liittyvistä teemoista ja kysymyksistä.

Hänen asiantuntemusalueitaan ovat etenkin hoivaetiikka, pitkäaikaishoito ja sosiaaligerontologia.