Jari Heinonen

Jari Heinonen kiertää kouluttamassa hoitajia ympäri Suomen voimavaralähtöiseen toimintamalliin, kinestetiikkaan​​

Kinestetiikka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Kinestetiikan avulla voidaan mahdollistaa avustettavan ihmisen aktiivinen osallistuminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen sekä voimavarojen ihanteellinen hyödyntäminen.