Elina Kiehelä

Elina Kiehelä on laillistettu psykologi ja kivun psykologian asiantuntija. Hänellä on takanaan pitkä työkokemus erikoissairaanhoidossa pitkittyneen kivun hoidosta sekä psykiatriasta. Elinalla on työkokemusta myös elämänkriiseistä, tunne-elämän ongelmista ja stressinhallinnasta. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingin kipupoliklinikalla.