Antero Olakivi

Antero Olakivi Helsingin yliopistosta on tutkinut laatuongelmia terveydenhuollossa sekä hoitajapulan välistä yhteyttä. Väitöksessään Antero haastatteli lukuisia hoitajia kartuttaen heidän mielipiteitään, mitkä liittyivät hoitajaresursseihin, sen syihin sekä ratkaisuihin.