Onnistu vaikeissa johtamistilanteissa – laki ja työpsykologia II.osa

Päivän kouluttajat: Maria Setälä | Lakimies & Anna Lohman | Työpsykologi

Aivan uudenlainen koulutus esimiehille ja johtajille. Juristi ja työpsykologi käyvät kanssasi läpi ihmisen johtamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja antavat työkaluja haastavien tilanteiden ratkaisuun.

Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa sekä työn tuloksellisuudesta, ilmapiiristä, oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, että työntekijöiden hyvinvoinnista.

Kuinka onnistua tässä vaativassa tehtävässä? Miten puuttua velvollisuuksien laiminlyöntiin? Miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä työyhteisökonflikteja? Miten selviytyä vastuiden ja velvollisuuksien viidakosta siten, että kaikki osapuolet ovat työkykyisiä ja voimissaan?

Koulutus on 2-osainen, mutta voit halutessasi osallistua vain toiseen päivään. Tule tuulettamaan ajatuksiasi, oppimaan uutta sekä hakemaan uusia välineitä haastavien tilanteiden ratkaisuun. Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille alasta riippumatta.

Lähikoulutus Paasitorni 28.huhtikuuta
Etuhinta: 351€ + 24%alv. Voimassa 28.1. asti
Normaalihinta 390€ + 24%alv
Webinaari 28. huhtikuuta
Etuhinta: 297€ + 24%alv. Voimassa 28.1. asti
Webinaari: 331€ +24%alv
Koulutuspäivät: 9.2.(I) ja 28.4.(II)
Jos osallistut kumpaankin koulutuspäivään saat huhtikuun päivän hinnalla:
Lähikoulutus Paasitorni 293€ + 24%alv.
Webinaari: 248€ +24%alv.

 

 

TIISTAI 28.4.2021

8.30-9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00-10:00 Työyhteisön dynamiikka
10:00-10:15 Tauko
10:15-11:15

Työyhteisökonfliktit – miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä tilannetta?

Miten terveet ja tuhoisat ristiriidat eroavat toisistaan? Millä tavalla kannattaa lähestyä työpaikkojen konfliktitilanteita? Miten lukkiutuneita tilanteita voidaan ratkaista

11:15-12.15 Lounas
12:15-13:15

Häirinnän ja/tai syrjinnän havaitseminen työpaikalla – esimiehen toimintavelvollisuus ja henkilökohtainen vastuu

Mitä tarkoitetaan häirinnällä, syrjinnällä tai kiusaamisella? Missä käyttäytymisen rajat menevät? Miten epäasiallista käyttäytymistä voidaan ehkäistä työpaikalla? Miten puuttumisprosessi etenee?

13:15-14:15

Työyhteisökonfliktit – miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä tilannetta?

Miten terveet ja tuhoisat ristiriidat eroavat toisistaan? Millä tavalla kannattaa lähestyä työpaikkojen konfliktitilanteita? Miten lukkiutuneita tilanteita voidaan ratkaista?

14:15-14:35 Kahvitauko
14:35-15:35 Puheeksi ottaminen

 • juridiikan näkökulma
 • puheeksi ottaminen
 • puuttuminen ja ratkaiseminen
15:35-16:00 Yhteenveto ja keskustelua päivän teemoista

 

 

Asiantuntijat:

 

Muistisairaan matkassa

Muistisairaan matkassa  -koulutuksessa saat tietoa ja ymmärrystä muistisairaan kohtaamiseen, joka on ammatillinen taitolaji. Yhteyden rakentumista käsitellään etenkin muistisairaan näkökulmasta, mistä elementeistä rakentuu aito yhteys muistisairaan mielestä? Miten hoitaja suhtautuu muistisairaan muuttuneeseen, ja joskus jopa aggressiiviseen käytökseen?

Toisen päivän aikana käsittelemme miten luoda turvallinen kodinomainen ympäristö muistisairaalle. Miten ottaa muistisairas huomioon ympäristön suunnittelussasekä sisustuksessa. Mikä rooli on ulkoilmaelämällä? Muistiystävällisen ympäristön lisäksi saat käytännönneuvoja, miten edesauttaa ja ylläpitää muistisairaan sosiaalisia suhteita.

Koulutuksessa saat lukuisia työtäsi tukevia ohjeita lämminhenkisten kouluttajiemme avustuksella. Kummatkin kouluttajamme ovat pitkänlinjan  asiantuntijoita, jotka tietävät mitä on arjen työ muistisairaiden parissa.

Osallistujat saavat koulutuspäivässä kirjan: Yötaivaan toivo- muistiystävällinen ympäristö-tilasta kokemukseen

 

HINNAT

KOULUTUS PAASITORNISSA
Early bird 414€ + alv. 24% voimassa 25.11.2020 asti.
Normaalihinta 460€ + alv. 24%.
Koulutuksen hintaan sisältyy kahvit, lounaat, sähköinen materiaali sekä Yötaivaan toivo-muistiystävällinen ympäristö-kirja.

ETÄKOULUTUS
Normaalihinta 391€ + alv. 24%. Koulutuksen hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali, Yötaivaan toivo-muistiystävällinen ympäristö-kirja sekä tallenteiden rajattu katseluoikeus. Voit katsoa tallenteen, kun sinulle parhaiten sopii.

 

 

Ohjelma:

TORSTAI 18.3.2021
8:30-9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00-9:05 Tervetuloa koulutukseen ja puheenjohtajan alkusanat
9:05-10:30 Yhteyden rakentuminen muistisairaan ihmisen kanssa

 • ihmisyys ja ihmisarvo
 • yhteyden rakentumisen haasteet muistisairaan ihmisen näkökulmasta
 • kohtaaminen  – ammatillinen taitolaji
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
10:30-10:45 Tauko
10:45-12:00 Vaikuttava muistihoitotyö ja hyvät käytännöt

 • elämänlaatu työn päämääränä: mitä tarkoittaa käytännössä?
 • ihmisen kokonaisvaltaisuus käytäntöä ohjaamassa – ei vain sanahelinää
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
12:00-13:00 Lounas
13:00-14:15 I. Muistisairaan ihmisen muuttunut käyttäytyminen haastaa hoitajan

 • muuttuneen käyttäytymisen ymmärtäminen
 • ihmisen tarpeista lähtevä räätälöity hoito: kuinka toimin ja kuinka vastaan inhimillisiin tarpeisiin?
 • tuloksia työryhmän tavoitteellisella yhteistyöllä
 • käytännön esimerkkitilanteita
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
14:15-14:30 Kahvitauko
14:30-15:40 II. Muistisairaan ihmisen muuttunut käyttäytyminen haastaa hoitajan jatkuu..

 • tuloksia työryhmän tavoitteellisella yhteistyöllä
 • käytännön esimerkkitilanteita
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
15:40-15:50 Päivän päätös ja tervetuloa huomenna!

 

PERJANTAI 19.3.2021

8:30-9:00  Aamukahvi
9:00-10.10 Kodintuntu, kotitarinat ja tunnelman luominen

 • Muistamisen, hahmottamisen ja oppimiskyvyn ymmärtäminen
 • ympäristön suunnittelussa, sisustuksessa ja muistisairaan ihmisen omassa kokemusmaailmassa
 • Ulkoilma elämää- asukaslähtöinen puutarhasuunnittelu
Taina Semi
Geroartisti, kouluttaja, valmentaja
Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja
10:10-10:20 Tauko
10:20-11:30 Suhteet muistiystävällisen ympäristön keskiössä

 • Kumppanuuden kehittäminen ja tukeminen läheisen kanssa, kun muistisairas ihminen
 • muuttaa palvelukotiin
 • Omahoitajan rooli muistisairaan ihmisen elämässä
 • Suhdeverkoston näkyväksi tekeminen- suhdekartta menetelmä
Taina Semi
Geroartisti, kouluttaja, valmentaja
Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja
11:30-12:30 Lounas
12:30-13:30 Muistisairasta ihmistä oppimassa- omakuvamonologi menetelmä Taina Semi
Geroartisti, kouluttaja, valmentaja
Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja
13:30-14:00 Kahvitauko
14:00-15:15 Muistisairaan ihmisen kulttuurinen hyvinvointi ja toimijuus

 • Valokuvallinen ja tarinallinen työskentely muistityön tukena
Taina Semi
Geroartisti, kouluttaja, valmentaja
Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja
15:15-15:20 Päivän päätös ja hyvää kotimatkaa

 

Asiantuntijat:

Ulla Eloniemi-Sulkava

♦Muistisairaiden hoito ja palvelujen kehittäminen ♦ Kotona asuminen ja omaishoito ♦ Tarvepohjainen hoitotyö ♦ Psykososiaalinen kuntoutuminen ♦Muistisairaan hyvä elämänlaatu ♦ Muistisairaan ravitsemus

Taina Semi

Kulttuurin muutos-valmennus vanhustyössä ja muistisairaan arjessa ♦ Muistisairaan hyvä hoito ♦ Muistisairaan elinympäristö ja sisustus ♦ Esimiehen bootcamp

 

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

Onnistu vaikeissa johtamistilanteissa – laki ja työpsykologia I.osa

Päivän kouluttajat: Maria Setälä | Lakimies & Anna Lohman | Työpsykologi

Aivan uudenlainen koulutus esimiehille ja johtajille. Juristi ja työpsykologi käyvät kanssasi läpi ihmisen johtamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja antavat työkaluja haastavien tilanteiden ratkaisuun.

Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa sekä työn tuloksellisuudesta, ilmapiiristä, oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, että työntekijöiden hyvinvoinnista.

Kuinka onnistua tässä vaativassa tehtävässä? Miten puuttua velvollisuuksien laiminlyöntiin? Miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä työyhteisökonflikteja? Miten selviytyä vastuiden ja velvollisuuksien viidakosta siten, että kaikki osapuolet ovat työkykyisiä ja voimissaan?

Koulutus on 2-osainen, mutta voit halutessasi osallistua vain toiseen. Ensimmäiseen päivään osallistuva saa alennuksen huhtikuun päivästä! Ensimmäinen päivä pidetään 9.2. ja seuraava 28.4.

Tule tuulettamaan ajatuksiasi, oppimaan uutta sekä hakemaan uusia välineitä haastavien tilanteiden ratkaisuun. Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille alasta riippumatta.

Lähikoulutus Paasitorni 9. helmikuuta
Etuhinta: 351€ + 24%alv. Voimassa 28.11. asti
Normaalihinta 390€ + 24%alv
Webinaari 9. helmikuuta
Etuhinta: 297€ + 24%alv. Voimassa 28.11. asti
Webinaari: 331€ +24%alv
Koulutuspäivät: 9.2.(I) ja 28.4.(II)
Kun osallistut molempiin, huhtikuun koulutuspäivän hinta on:
Lähikoulutus Paasitorni: 293€ + 24%alv.
Webinaari: 248€ +24%alv.

 

 

TIISTAI 9.2.2021

8.30-9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00-10:00

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet – juridinen raami esimiestyölle

Mikä on työnantajan rooli työpaikan hankalien tilanteiden ratkaisussa? Millaisiin asioihin ja ilmiöihin työpaikoilla työnantajan tulee puuttua? Kuinka auttaa työyhteisöä toteuttamaan perustehtäväänsä rakentavalla ja terveellä tavalla?

10:00-10:15 Tauko
10:15-11:15

Työsuhteen velvollisuuksien laiminlyönti ja/tai rikkominen – arvostavan puuttumisen prosessi ja keinot

Millaisia velvollisuuksia työsuhteeseen liittyy? Kuinka suhtautua laiminlyönteihin? Kuinka näitä tilanteita voidaan lähteä käytännössä ratkaisemaan? Miten puuttua jämäkästi, mutta toista arvostaen?

11:15-12:15 Lounas
12:15-13:15

Puheeksi ottaminen & työkyky I.

Miten työkyvyn ongelmat näkyvät työpaikoilla? Kuinka ottaa näitä arvostavalla
tavalla puheeksi? Minkälaisilla sanoilla keskustella ja antaa palautetta erilaisista työkyvyn haasteista?

13:15-14:15

Puheeksi ottaminen & työkyky II.

Miten työkyvyn ongelmat näkyvät työpaikoilla? Kuinka ottaa näitä arvostavalla
tavalla puheeksi? Minkälaisilla sanoilla keskustella ja antaa palautetta erilaisista työkyvyn haasteista?

14:15-14:35 Kahvitauko
14:35-15:35 Työsuhteen päättäminen
Miten toimia, jos työsuhde joudutaan päättämään? Kunnioittavan kohtaamisen ja keskustelun merkitys.
15:35-16:00 Yhteenveto ja keskustelua päivän teemoista

 

 

Asiantuntijat:

 

Työterveyshoitaja 2021

Toimiva työterveyshuolto on kaikkien etu! Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

Koulutuspäivien ohjelmassa käsitellään aikamme vitsausta, eli COVID-19 virusta, etenkin työterveyshuollon näkökulmasta. Toinen kuuma peruna on sote-palveluiden mullistukset ja miten tämä tulee vaikuttamaan työikäisen työterveyshuoltoon sekä työterveyshoitajan arkeen.

Työterveyshoitajien parissa tärkeäksi teemaksi nousi myös aivot sekä niiden hyvinvointi. Miten ihmiset käsittelevät jatkuvaa infovirtaa, miten sukkuloida loppumattomien vaatimusten ja tehtävien edessä uupumatta? Neljäntenä tarkastelemme työkykyjohtamista, lakisääteisiä terveystarkastuksia sekä työterveyshoitajan roolia ja merkitystä työterveystarkastuksissa.

Tervetuloa mukaan innostumaan ja hakemaan puhtia miten ylläpitää ja edistää sekä työntekijöiden että työyhteisöjen terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Työterveyshoitaja 2021 -tapahtuma on erinomainen paikka verkostoitua muiden työterveyshoitajien kanssa, vaihtaa kuulumisia ja kerätä voimia arkeen.

 

Työterveyshoitaja 2021 nyt myös etäkoulutuksena!

Järjestämme Työterveyshoitaja 2021 -koulutuksen myös etänä.

Earlybird hinta on 444€ + 24% alv. Voimassa 24.12.2020 saakka.

Etäkoulutuksen hinta on 493€ + 24% alv.

Etäkoulutuksessa saat käyttöösi koulutuksen sähköisen materiaalin. Live-lähetyksen lisäksi saat rajoitetun luentojen katseluoikeuden. Voit katsoa tallenteen, kun sinulle parhaiten sopii.

 

Ohjelma

Tiistai 16.2.2021

08:30 -09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
I. INFEKTIOTAUDIT JA COVID-19
09:00 – 10:00 Työperäiset infektiot ja niiden ehkäisy terveydenhuollossa Veli-Jukka Anttila, osastonylilääkäri HYKS Tulehduskeskus, Infektioidentorjuntayksikkö
10:00 – 10:10 Tauko
10:10 – 10:55 Työperäinen koronainfektio & miten suojautua taudilta  Marko Luhtala, Työterveyslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri, Terveystalo
10:55 – 11:30 COVID-19 Etulinjassa: Miltä tuntuu riskeerata oma terveys? Oma perhe? Hannele Elopuro, Purseri, sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja. Työyksikkö 1. aallon aikana Korona teho-osasto K4, Kirurginen sairaala
11:30 – 12:30 Lounas
II. AIVOT, AJATUKSET JA APUKEINOT
12:30 – 13:20 Psykososiaaliset kuormitukset työssä – apuvälineitä arkeen! Seija Moilanen, Asiantuntija KM, työnohjaaja, Työturvallisuuskeskus
13:20 – 14:05 Kivunhallinnan mahdollisuudet työterveyshoitajalla

 • Kipukokemus syntyy aivoissa
 • työkaluja kivun hallintaan
Elina Kiehelä, Psykologi, Kipuklinikka HUS
14:05 – 14:20 Kahvitauko
14:20 – 15:30 Aivojen ylikuormitus työyhteisössä Antti Kauppi, Työterveyspsykologi ja työyhteisön kehittäjä, Terveytalo
15:40 – 15:45 Puheenjohtajan yhteenveto päivästä

 

Ohjelma

Keskiviikko 17.2.2021

8:30-9:00 Aamukahvi
III. SOTE JA TYÖTERVEYSHUOLTO / TYÖTERVEYSLAITOS
9:00 -9:50 Miten työterveyshuolto nivoutuu osaksi terveydenhuoltoa sote-kuviossa? Kimmo Tarvainen, Ylilääkäri, Työterveyslaitos
9:50-10:10 Tauko
10:10-11:00 Viimeinen tieto työterveyshuollon tietojen integroimisesta Kanta-palveluun! Sari Nissinen, Kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
11:00-12:00 Lounas
IV. TYÖKYKYJOHTAMINEN
12:00-12:40 Työterveyshoitajan terveystarkastusten kirjaus ja merkitys työkyvyn tukemiseen Leena Uronen, Työterveyden kehittämispäällikkö
Mehiläinen Työterveys
12:40-13:30

Työkykyjohtaminen

Vaikuttava työkykyjohtaminen on suunnitelmallista toimintaa, joka lähtee yrityksen omista tarpeista, ja jossa tulokset syntyvät hyvinvoivan henkilöstön avulla. Luennolla saat työkaluja ja asiantuntemusta suunnitelmalliseen työkykyjohtamiseen

Kari-Pekka Martimo, LT, dos.
johtaja, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus.,
Ilmarinen
13:30-13:50 Kahvitauko
13:50-14:50 Työkykyjohtaminen 2, jatkuu.. Kari-Pekka Martimo, LT, dos.
johtaja, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus,
Ilmarinen
14:50-15:00 Puheenjohtajan yhteenveto &  hyvää kotimatkaa

 

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

Tulevaisuuden hoidonsuunnittelu 2021

Hoidonsuunnittelijat kokoontuvat jälleen helmikuussa 2021. Tällä kertaa toteutamme koulutuksen hybridinä, eli voit tulla paikan päälle Paasitorniin, tai vaihtoehtoisesti osallistua etänä.

Päivien teema kietoutuu pitkälti yhteisöllisyyden ympärille. Koronavirus on nyt tullut jokaisen ihmisen arkeen ja tällä hetkellä yhteisöllisyyttä tarvitaan yhä enemmän, myös hoidonsuunnittelussa. Yhteisöllisyyden lisäksi myös etätyö on lisääntynyt miltei kaikilla toimialoilla, miten etätyö on otettu vastaan hoidonsuunnittelijoiden parissa, entä esimies- ja johtoportaassa? Toisena tärkeänä teemana on asiakkaan näkökulma, miltä tuntuu tulla potilaaksi hoidonsuunnitteluun?

Keskitymme myös hoidonsuunnittelijan hyvinvointiin ja etenkin aivotyöskentelyyn, joka vaikuttaa koko kehoon. Miten hoidonsuunnittelija voisi itse helpottaa työkuormaansa ja lisätä energiaa arkeensa ja iloa työhönsä käyttämällä aivojaan oikein.

Mukana vanhaan tapaan hoidonsuunnittelun ammattilaisia, pioneereja ja kehittäjiä ympäri Suomea. Liity uudistajien pelottomaan joukkoon ja määritä tulevia hoidonsuunnittelun linjauksia!

Tulevaisuuden hoidonsuunnittelu 2021 nyt myös etäkoulutuksena!

Järjestämme Tulevaisuuden hoidonsuunnittelu 2021 -koulutuksen myös etänä. Etäkoulutuksessa saat käyttöösi koulutuksen sähköisen materiaalin. Live-lähetyksen lisäksi saat rajoitetun luentojen katseluoikeuden. Voit katsoa tallenteen, kun sinulle parhaiten sopii.

Early Bird hinta 395€ + alv. Voimassa 10.12.2020 asti
Etäkoulutuksen hinta on 438€ + alv

 

KESKIVIIKKO 3.2.3021

Päivän puheenjohtaja Sirpa Jämsä | Osastonhoitaja ja sairaanhoitaja | Hoidonsuunnittelu Opta | Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

9:00-9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:30-10:20 Itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus
Riitta Hyppänen | kouluttaja valmentaja kirjailija | CM & HR Consulting Oy
10:20 – 10:35 Tauko
10:35-11:30 Hoidonsuunnittelijat, etätyö ja yhteisöllisyys

 • Yhteisöllisyyden merkityksessä
 • Yhteisölllisyyden kivijalat, ja mitä ne käytännössä tarkoittavat?
Airi Tolonen | Kehittämiskonsultti (TtM) | Verve Consulting
11:30-12:30 Lounas
12:30 – 13:30 Luomuliikunnan vallankumous
Luomuliikunnan vallankumous on sankaritarina yhteiskunnan vallitsevien rakenteiden ja pakotteiden – sohvan, auton ja toimistotuolin – kaatamisesta. Luomuliikunnan sanoman sisäistäminen auttaa Sinua löytämään arkeesi ja elämäntilanteeseesi mielekkään ja sopivan tavan palvella kehosi luonnollista toimintaa

Arto Pesola | Tutkimuspäällikkö LiTT | Xamk |

Kirjoittanut Luomuliikunnan vallankumous-teoksen. Tutustu teokseen tästä

13:30-14:30 Asiakasnäkökulma: Miten viestiä leikkausprosessista?
Omakakohtaisia kokemuksia leikkausprosessista sekä miten viestiä leikkaukseen tulijalle?
Tuula Vainikainen |  FM lääketieteen toimittaja tiedottaja tietokirjailija viestintäkouluttaja | Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen
14:30-15:00 Kahvitauko
15:00 – 16:00

Jonotus on osa hoitoa!

Toimittaja Maria Veitola odotti yhdeksän kuukautta pääsyä leikkaukseen, jossa poistettiin suuri kasvain rintaontelosta. Puheenvuorossaan Maria kertoo, miltä pitkä odotus hänestä tuntui.

Maria Veitola | toimittaja mediapersoona kirjailija

Kirjoittanut Veitola-teoksen. Tutustu teokseen tästä

16:00 – 16:05 Puheenjohtajan yhteenveto päivästä

 

TORSTAI  4.2.2021

Päivän puheenjohtajana Airi Tolonen | Kehittämiskonsultti (TtM) | Verve Consulting

8:30-9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00 -9:50 Hoidonsuunnittelun etätyö esimiehen näkökulmasta – kehittyvä etätyö ja muuttuva työidentiteetti

 • Hoidonsuunnittelun työnpaikka muuttuu, työvälineistö muuttuu, miten muuttaa esimiestyötä?
 • Palaverit, tapaamiset: miten ratkottu ja mitä vielä ratkottavana?
Sirpa Jämsä | Osastonhoitaja ja sairaanhoitaja | Hoidonsuunnittelu Opta | Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiir
9:50-10:10 tauko
10:10-11:00 Puhuja vahvistetaan myöhemmin
11:00-12:00 Lounas
12:00-12:50 Epshp hoidonsuunnittelun tarina – Vuodesta 2003 lähtien tähän päivään asti Elina Kalliovalkama |  oh, TtM | Kirurgian ja ortopedian poliklinikka Epshp
12:50-13:40

Hoidonsuunnittelijan aivot, multitaskaus ja vinkit aivojen ja kehon hyvinvointiin I.

Oletko mielestäsi mieletön multitaskaaja, joka osaa tehdä monta asiaa yhtä aikaa? Pidätkö itseäsi avokonttorin supernaisena, joka keskittyy rautaisesti omaan työtehtäväänsä, vaikka ympärillä huikkailtaisiin työpöytien sermien yli?

Kuvittele vaan. Olet silti väärässä!

Heli Isomäki | psykologi neuropsykologian erikoispsykologi psykologian tohtori

Tutustu myös Helin teokseen Aivotaidot- käytä päätäsi paremmin

13:40-14:00 Kahvitauko
14:00-15:00

Hoidonsuunnittelijan aivot, multitaskaus ja vinkit aivojen ja kehon hyvinvointiin II.

Tiedostamattaan ihmiset ajattelevat, että kun tekee pidempää päivää ja nukkuu vähemmän, saa enemmän aikaan. Kiireessä karsitaan unesta, hyvästä ravinnosta ja liikunnasta. Juuri tätä meidän ei aivojen näkökulmasta pitäisi tehdä. Heli Isomäen luennolla saat vinkit aivojen, ja täten koko kehon hyvinvointiin.

Heli Isomäki | psykologi neuropsykologian erikoispsykologi psykologian tohtori

Tutustu myös Helin teokseen Aivotaidot- käytä päätäsi paremmin

15:00-15:05 Puheenjohtajan yhteenveto &  hyvää kotimatkaa

 

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

Koulu jossa kukaan ei jää syrjään

Koulutuspäivän aikana saat konkreettisia työkaluja haastavien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn, aidosti inklusiivisen koulun rakentamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, sekä oman jaksamisen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Koulutuspäivän jälkeen sinun on helpompi kohdata haastaviakin vuorovaikutustilanteita myötätuntoisesti ja lapsen/nuoren itseluottamusta tukien, rakentaen koulumaailmaan hyvinvointia ja jokaisen yksilön kukoistusta tukevaa yhteisöllisyyttä.

Koulutus on suunnattu koulujen ammattikasvattajille, oppilashuollolle sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja nuorisotyöalan ammattilaisille.

Koulutus on hybridi, eli voit osallistua paikan päällä tai etänä.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!

 

 

TORSTAI  26.11.
8:30-9:00 Aamupala, ilmoittautuminen ja etäosallistujat liittyvät mukaan

9:00- 11:30

 

Aamupäivä – Arvostava yhteistyö koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukena

 • Heikosta itseluottamuksesta ja alisuoriutumisesta kohti itseluottamusta ja motivaatiota.
 • Oireilevat oppilaat koulussa: Ongelmakeskeisyydestä vahvuuksien ja oman voiman löytämiseen ja asiakaslähtöiseen tuen järjestämiseen.
 • Turvallisen tilan, luottamuksellisen yhteyden rakentaminen
 • Kohtaamisen taito; vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, kunnioittava ja avaava dialogi.
 • Arvostavan ja kasvatustyötä tukevan yhteistyön rakentaminen kodin ja koulun välille.

Aamupäivän aikana 15 minuutin tauko

11:30-12:30 Lounas
12:30-14:10 Oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentaminen

 • Yhteenkuuluvuuden rakentamisen kautta kohti oman merkityksellisyyden löytämistä ja kouluun kiinnittymistä.
 • Kiusaamisesta kannustamiseen; keinoja puuttua kiusaamiseen ja syrjintään sekä tukea jokaisen arvokkuuden tunnetta ja merkityksellisyyttä osana yhteisöä.
14:10-14:25 Kahvitauko
14:25-15:35
 •  Yhdessä eri ammattilaisten kanssa toimien kohti koulua ja yhteiskuntaa, jossa kukaan ei jää syrjään.
 •  Opettajan oma jaksaminen. Sparrauskulttuuri ja kollegiaalinen tuki oman jaksamisen tukena.
15:35-15:45
Päivä päättyy & kiitos osallistumisesta

 

Asiantuntija

Jenni Kallio

♦ Oppilaiden erilaisuus voimavarana luokissa ja tiimeissä ♦ Haastavien oppilaiden ja perheiden kohtaaminen ♦ Opettajan valmentava työote ♦ Opettaja psykologisen pääoman valmentajana

 

Lapsipotilas

 

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon henkilöstölle, joka kohtaa työssään lapsipotilaita. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietotaitoa mm. akuutisti sairaan lapsen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnista. Käsittelemme  myös tuikitärkeitä aiheita kuten lapsen kivunhoitoa, yleisimpiä infektiotauteja, vatsakipuja sekä lasten tapaturmia ja vammoja. Käymme läpi myös, miten tunnistaa kriittisesti sairas lapsi tai kuuluuko lapsi lastensuojelun piiriin.

Tarkastelun alaisena myös miten syntyy aito kohtaaminen – oli kyseessä sitten pienet potilaamme tai heidän vanhempansa. Lapsipotilas -koulutuksessa saat tukea ammatilliseen kehitykseesi ja jaksamiseesi sekä mahdollisuuden verkostoitua kollegoidesi kanssa!

Lapsipotilas nyt myös etäkoulutuksena!

Järjestämme Lapsipotilas -koulutuksen myös etänä. Hinta on 399€ + alv. Etäkoulutuksessa saat striimatun live-lähetyksen lisäksi sähköisen esitysmateriaalin ja rajatun luentojen katseluoikeuden koulutuksen jälkeen.

TIISTAI 2.2.
9:00 – 9:30 Tervetuloa koulutukseen! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä
9:30-9:35 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat
9:35-10:30 Lapsen hoidon tarpeen arviointi Anna-Maija Kujari | LT lastentautien erikoislääkäri | Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikka Tyks
10:30-10:40 Tauko
10:40-11:30 Tunnista kriittisesti sairas lapsi! Anna-Maija Kujari | LT lastentautien erikoislääkäri | Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikka Tyks
11:30-12:30 Lounas
12:30-13:20 Äkilliset vatsakivut ja -vaivat

 • Umpparista ummetukseen, vatsakipuinen lapsi päivystyksessä
Sauli Palmu | Lastenlääkäri lastentautiopin kliininen opettaja lastensairaanhoitaja    | Tays
13:20-13:30 Tauko
13:30-14:20  Infektiot lapsella

 • Tavallisin lääkärikäynnin syy
 • Muuttuvat hoitokäytännöt
Sauli Palmu | Lastenlääkäri lastentautiopin kliininen opettaja lastensairaanhoitaja    | Tays
14:20-14:50 Kahvitauko, pientä makeaa ja suolaista
14:50-15:40

Haasteelliset tilanteet sairaanhoitajan näkökulmasta – vakavasti sairaan lapsen kohtaaminen

 • Lapsi traumapotilaana
 • Elottomuus
Janne Kuloheimo | Apulaisosastonhoitaja | Lasten päivystyspoliklinikka, Uusi Lastensairaala, HUS

 

KESKIVIIKKO 3.2.

8:30-9:00 Aamupala! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä
9:00– 10:00 Lapsipotilas – kohtaaminen

 • Lapsipotilas erityinen potilas
 • Miten käsitellä lapsen pelkoa ja surua?
Sarimari Tupola | LT Lastentautien erikoislääkäri | HYKS Lapset ja nuoret
10:00-10:10 Tauko
10:10-11:00 Tunnistanko kaltoinkohdellun lapsen?

 • Mitkä vammat herättävät pahoinpitelyepäilyn?
 • Laiminlyönnin havaitseminen
Sarimari Tupola | LT Lastentautien erikoislääkäri | HYKS Lapset ja nuoret
11:00-12:00 Lounas
12:00 – 12:50

Kivun hoito: vastasyntyneet, taaperot ja alle kouluikäiset

Lapsen kivunhoito on joskus ongelmallista. Erityisesti pienet lapset, jotka eivät osaa puhua tai ilmaista tuntemuksiaan selkeästi, eivät osaa myöskään kertoa kivustaan. Puheenvuorossa käsittelemme vastasyntyneiden, taaperoiden ja kouluikäisten kivunhoitoa.

Anette Lemström | sairaanhoitaja kipuhoitaja | HUS Lasten ja Nuorten sairaudet
12:50-13:00 Tauko
13:00-13:40

Kivun hoito: kouluikäiset ja nuoret

Kouluikäisen ja nuoren lapsen kipua on helpompi hoitaa, koska he osaavat ilmaista itseään sanallisesti. Silti he tarvitsevat kivunhoidossa enemmän tukea kuin aikuisväestö. Lapset ja nuoret saattavat vaieta kivustaan tai vähätellä kivun suuruutta. Puheenvuorossa käsittelemme miten lievittää kouluikäisen lapsen ja nuoren kipua.

Anette Lemström | sairaanhoitaja kipuhoitaja | HUS Lasten ja Nuorten sairaudet
13:40-14:00 Kahvitauko
14:00-15:00 Puhuja vahvistetaan myöhemmin
15:00-15:10 Päivät päättyy ja hyvää kotimatkaa

ETÄKOULUTUS: Reilu ja rohkea esimies – Sote-sektori

Etäkoulutuksessa käsittelemme, mistä on hyvä esimies tehty. Sote-sektorin esimiehille suunnatussa koulutuksessa perehdymme esimiehen psykologiseen tehtävään ryhmän johtajana, joka osaa tukea, opastaa ja välittää työntekijöistään roolinsa vaatimalla tavalla. Oikeanlainen johtajuus ei ole helppo asia, vaan vaatii kantajaltaan mielenlujuutta, päätöksentekokykyä sekä suoraselkäisyyttä. Käymme läpi myös esimiestyön ydinkohtia ja sudenkuoppia ajankohtaisessa muutoksen johtamisessa. Miten hyvä esimies viestii tulevista muutoksista ja miten ottaa eri persoonat siipiensä suojaan? Päivien lopuksi keskitymme esimiesten omaan jaksamiseen ja stressinsietokykyyn; mikä esimiestyössä stressaa ihan oikeasti, miten työstressiä voi hallita? Koulutuksen aikana käydyt esimerkit kohdistuvat etenkin Sote-sektorin johtamiseen liittyviin kysymyksiin.

Voit esittää ennen koulutusta sinua askarruttavia kysymyksiä, pulmia ja uusia ideoita. Käsittelemme osallistujien esimerkkitapauksia yhdessä ja yksityisyyttä kunnioittaen. Lähetä omat kiperät esimerkkitapaukset, niin saat vastaukset asiantuntijoiltamme!

Tilaisuus lähetetään suorana. Voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi. Saat 3 päivää ennen tilaisuutta sähköpostissa tarkemmat ohjeet ja linkin, josta pääset seuraamaan lähetystä. Olemme panostaneet siihen, että osallistuminen on mahdollisimman helppoa ja osallistujat pystyvät keskittymään oleelliseen – oppimiseen!

Tervetuloa kouluttautumaan!

 

Aikataulu

Tiistai 17.11.2020

Kouluttaja Pirkko Heiske | FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija
09:00 – 09:05 Päivien avaus
09:05 – 10:00 Työryhmä tarvitsee johtajuutta

 • Miksi mukavat ja fiksut ihmiset eivät aina työpaikalla käyttäydy fiksusti?
 • Primitiivinen ryhmädynamiikka ja sen näkeminen arjessa
 • Työntekijän neljä tehtävää: perustyö, oman työn kehittäminen, tervejärkinen yhteisöjäsenyys, oman esimiehen tukeminen
10:00 – 10:15 Tauko
10:15 – 11:00 Esimiehen täytyy ottaa johtajuus

 • Esimiehen psykologiset tehtävät: todellisuudentajun, työkeskeisyyden, aikuisuutta vastaavien toimintatapojen ylläpitäminen yhteisössä
 • Ryhmän kehitysvaiheet; minkälaista johtajaa kukin tarvitsee?
 • Miksi johtajuus voi olla esimiehelle vaikeaa?
11:00 – 12:00 Minkälaista johtajuutta ryhmäsi tarvitsee?

 • Miten johtaa asiantuntijoita?
 • Ryhmän kehitysasteet; erilaiset ryhmät tarvitsevat erilaisia johtajia
 • Onko oikeudenmukaista johtaa eri ihmisiä eri tavalla?
 • Miten johtaa yhteisöä myötätunnon hallittuun käyttöön?
12:00 – 13:00 Lounastauko
13:00 – 14:00 Erilaisuuden hyväksyntä ja/vai oikeudenmukainen kohtelu

 • Mikä on oikeudenmukaista?
 • Minkälainen erilaisuus on hyvää, mikä siedettävää ja mikä pitää kieltää?
 • Oikeudenmukaisuutta ja/vai kateutta; miten suhtautua kateuteen?
 • Esimerkkejä, ratkaisuehdotuksia
14:00 – 14:20 Tauko
14:20 – 14:50 Hankalat asiat puheeksi

 • Mistä kannattaa sanoa, mistä ei?
 • Valmistautuminen puheeksi ottoon: asennoituminen, aloittamisen keinot, esimerkit, toisen osapuolen reaktion ennakointi
 • Toteutus: hyvä kuuntelu, hyväntahtoinen mutta tosiasiat toteava tulkinta, päätöksen tekeminen, seuranta
 • Esimerkkejä aggressiivisuuteen ja passiivisuuteen tarttumisesta
14:50 – 15:50 Vaikeat tilanteet: heikkorajaiset/rajattomat ihmiset

 • Mitä rajattomuus on?
 • Miten esimies/työryhmä selviää kanssakäymisestä rajattoman ihmisen kanssa?
 • Esimerkkejä, keskustelua
15:50 – 16:00 Yhteenveto

 

Keskiviikko 18.11.2020

Saat käyttöösi myös Reilu ja rohkea esimies -työkirjan, jota voit halutessasi täyttää koulutuksen jälkeen. Työkirjan tehtävistä saat erilaisia eväitä ja työkaluja arjen esimiestyön tueksi.

Kouluttaja Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)
09:00 – 09:05 Päivän avaus
09:05 – 10:30 Lähiesimiestyö poikkeusoloissa

 • Miten ihminen reagoi kriisissä?
 • Työntekijöiden stressinhallinta työpaikalla
 • Kriisit työpaikalla ja tunteiden johtaminen
 • Rauhoittava viestintä ja vuorovaikutus kriisitilanteissa
 • Luottamuksen rakentaminen ja tunnekuormituksen vähentäminen
 • Työn merkityksellisyyden ja yhteistyön korostamiseen tärkeys
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 11:45 Haastavat tilanteet ihmisten johtamisessa

 • Epäasiallinen käyttäytyminen
 • Konfliktit työyhteisöissä
 • Kuinka puuttua esimiehenä ongelmatilanteisiin?
11:45 – 12:45 Lounastauko
12:45 – 13:45 Esimiehen stressi ja voimavarapankki I

 • Mitä on työstressi?
 • Mikä esimiestyössä stressaa, miten esimies voi työstressiä hallita?
13.45 – 14:10 Tauko
14:10 – 15:10 Esimiehen stressi ja voimavarapankki II

 • Mistä kipinää esimiestyöhön?
15:10 – 15:20 Keskustelua ja yhteenveto

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

Asiantuntijat

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja kouluttamisesta. Pirkko on parhaimmillaan lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa.

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

Syöpäsairaanhoito 2020

 

SYÖPÄSAIRAANHOITO 2020 -koulutus keskittyy syöpäsairaanhoidon ammattilaisen työhön ja hyvinvointiin. Koulutuspäivien aikana pureudumme tulevaisuuden syöpäsairaanhoitajaan ja hänen koulutukseensa, syöpäpotilaan hyvään hoitopolkuun, syöpäpotilaan kuntoutukseen ja asianmukaiseen neuvontaan, mutta myös siihen, miten kohdata syöpään sairastunut ja hänen omaisensa.

Mukana lisäksi kokemuspuheenvuoroja niin syöpään sairastuneelta kuin myös läheisensä syövälle menettäneeltä. Emme unohda myöskään hoitajan omaa jaksamista, vaan keskitymme lopuksi, mistä ja miten saada lisää henkisiä voimavaroja vastuulliseen asiantuntijatyöhön.

 

SYÖPÄSAIRAANHOITO 2020 nyt myös etäkoulutuksena!

Järjestämme Syöpäsairaanhoito 2020  -koulutuksen myös etänä. Etäkoulutuksen hinta on 486€ + alv. Etäkoulutuksessa saat live-esityksen lisäksi koulutuksen sähköisen koulutusmateriaalin sekä luentojen rajatun katseluoikeuden.

 

 

Tiistai 1.12.
9:00-9:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:30-10:20 Ennakoiva hoitosuunnitelma palliatiivisessa hoidossa
Varhain aloitettu palliatiivinen hoito ja laadittu hoitosuunnitelma (advance care planning) parantavat potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja vähentävät epätarkoituksenmukaisia hoitoja ja
sairaalajaksoja elämän loppuvaiheessa
Miina-Liisa Flinkkilä
Sh, Saattohoidon kouluttaja, TtM, Terhokodin koulutus
10:20-10:40 Tauko
10:40-11:30 Kokemuspuheenvuoro: Elinan tarina
Tarina imusolmukesyövästä paranemisesta
Elina Elolahti, Kokemusasiantuntija
11:30-12:30 Lounas
12:30-13:30 CASE: HUS Suolistosyöpäpotilaan hoitopolku
HUS:in hoitopolun esittely ja miten hoitopolku rakennettiin
Leena Tuominen
Kehittämispäällikkö, sij. 50% / Tutkija 50%
HUS Hoitotyön johto
13:30-14:30 Syöpäpotilaan kivunhoito I.
Elina Kiehelä, Kivun hoitoon erikoistunut psykologi, Suursuon sairaala, Helsingin kaupunki
14:30-14:45 Kahvitauko
14:45-15:30 Syöpäpotilaan kivunhoito II. jatkuu..

 • Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kivun hoidossa

Työntekijän hyvinvointi tukena hoitotyössä

Elina Kiehelä, Kivun hoitoon erikoistunut psykologi, Suursuon sairaala, Helsingin kaupunki
15:30-15:35
Yhteenveto ja päivä päättyy
 

Keskiviikko 2.12.
8:30-9:00 Aamupala  
9:00-9:50 Syöpäsairaanhoidon tulevaisuuden hoidot Juha Klefström,
Dos. Tutkimusjohtaja, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
9:50-10:00 Tauko  
10:00-11:00 Tulevaisuuden syöpäsairaanhoitaja

 • Syöpäsairaanhoitajien osaaminen ja koulutus – nykytilasta kohti tulevaisuutta
 • Kansainvälisyys mahdollisuutena syöpäsairaanhoitajana kehittymisessä

Virpi Sulosaari
TtT, yliopettaja, koulutusvastaava, EONS
(European Oncology Nursing Society) hallituksen jäsen,
Turun ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi

11:00-12:00 Lounas
 
12:00-13:00 Syöpäkuntoutus nyt ja tulevaisuudessa!

 • oikeanlaista kuntoutusta oikea-aikaisesti
Anna-Elina Rahikainen
toimintaterapeutti ja kuntouksen asiantuntija, HYKS Syöpäkeskus ja Sylva ry.
13:00-13:50 Elämästä ja kuolemasta

 • Henkisen tuen ja hengellisyyden näkökulma syövänhoidon kentässä
Harri Heinonen
teologian maisteri, sairaalapappi, työnohjaaja ja työyhteisökonsultti
13:50-14:10 Kahvitauko  
14:10-15:00

Hyvä hoitaja

 • Odotuksiin ja työssä jaksamiseen liittyvä näkökulma
Harri Heinonen
teologian maisteri, sairaalapappi, työnohjaaja ja työyhteisökonsultti
   

 

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597 Huom. rajoitettu kiintiö.
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

 

Terveydenhuollon sihteeri 2020

Ammattitaitoinen terveydenhuollon sihteeri toimii organisaatioissaan avainroolissa ja on tärkeä osa moniammatillista työryhmää. Sihteerin työhön kuuluu uuden tiedon ja muutoksen omaksumista, hallintaa ja soveltamista sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koska työ vaatii hyvää koordinointikykyä, stressinsietoa, oma-aloitteisuutta sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa niin koulutuksessamme keskitymme juuri terveydenhuollon sihteereiden työhön, hyvinvointiin sekä ajankohtaisiin asioihin.

Koulutuksessa päivität tietojasi, sekä saat alan asiantuntijoilta neuvoja ja konkreettisia vinkkejä haastaviinkin tilanteisiin, kuinka kaikki narut pysyvät käsissäsi. Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja innostumaan asiantuntijoiden sekä kollegoidesi kanssa.

 

Terveydenhuollon sihteeri nyt myös etäkoulutuksena!

Järjestämme Terveydenhuollon sihteeri-koulutuksen myös etänä. Etäkoulutuksen hinta on 419€ + alv. Etäkoulutuksessa saat käyttöösi koulutuksen sähköisen materiaalin. Live-lähetyksen lisäksi saat rajoitetun luentojen katseluoikeuden. Voit katsoa tallenteen, kun sinulle parhaiten sopii.

 

KESKIVIIKKO  4.11.2020
8:30-9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:30-9:35 Tervetuloa ja puheenjohtajan alkusanat
9:35-10:30 Röyhkeyskoulu
Röyhkeyskoulussa keskitytään tunnistamaan, miten jokaisessa meistä asuu “kiltti tyttö” ja kuinka se rajoittaa mahdollisuuksiamme toteuttaa omaa potentiaaliamme. Tämän tiedostamisen jälkeen on helpompaa laittaa röyhkeästi rinta rottingille ja toimia toisin. Tarkoitus ei ole lietsoa sopimattomaan käyttäytymiseen vaan tarjota lääke kiltin tytön syndroomaan.
Jenni Janakka | Asennemuija | kirjailija | puhetaiteilija
10:30-10:50 Tauko
10:50-12:00 Röyhkeyskoulu, osa 2 Jenni Janakka | Asennemuija | kirjailija | puhetaiteilija
12:00-13:00 Lounas
13:00-14:30 Työsuhteeseen liittyvät lakiasiat
Työlainsäädäntö, työehtosopimukset ja työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus määrittelevät työsuhteen ehdot ja sitä kautta työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Luennolla käydään läpi yleisimmät työsuhteeseen liittyvät kysymykset. Miten teen työsopimuksen? Miten palkka ja työaika määräytyvät? Onko pakko suostua tekemään ylitöitä? Miten ja millä perusteella työsopimus päätetään?
Jonna Voima
Johtava työmarkkinalakimies VT | Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
14:30-15:00 Kahvitauko
15:00-16:00 Tunteet & intuitio
Tunteet ja intuitiivinen ajattelu ovat olennainen osa ihmisyyttä ja väistämättä läsnä myös työpaikalla. Parhaimmillaan tunteiden ja intuition avulla edesautetaan uusiutumista, oppimista, yhteistyökykyä, kykyä selvitä vastoinkäymisistä sekä työhyvinvointia. Mikä merkitys tunteilla ja intuitiolla on työssä ja miten näitä voi kehittää organisaation yhteiseksi parhaaksi?
Eveliina Salonen |
Varatuomari, teologian maisteri, tietokirjailija
16:00-16:05 Puheenjohtajan yhteenveto päivästä

 

TORSTAI 5.11.2020
8:30-9:00 Aamukahvi
9:00-10:00 Robotiikka ja tekoäly terveydenhuollossa
Robotit tulevat olemaan yhtä yleisiä kuin kännykät ja läppärit nykyään. Ihmiset saavat parempaa hoitoa ja kuntoutusta robottien avulla.
Nicholas Andersson | Toiminnanjohtaja | Airo Island ry
10:00-10:15 Tauko
10:15-11:30 Tietoturva työpaikalla
* Sihteerin oikeudet ja velvollisuudet
* potilastietojen huolellinen ja asianmukainen käsittely
* tietojen luovutukset sekä salassapitovelvoitteet
Ari Andreasson | tietosuojavastaava | Tampereen kaupunki
11:30-12:30 Lounas
12:30-13:30 Hankalat tilanteet työpaikalla
* viestintä
* palaute
* epäasilliseen käyttäytymiseen puuttuminen
* konfliktit
Anna Lohman | Työpsykologi
13:30-14:00 Kahvitauko
14:00-15:00 Näkökulmia työstressiin ja itsensä hoitamiseen
* Mitä on työstressi?
*Kuinka huolehtia omasta jaksamisesta?
*Rajaaminen ja palautuminen hyvinvoinnin tukipilareina
Anna Lohman | Työpsykologi
15:00-15:05 Puheenjohtajan yhteenveto & hyvää kotimatkaa

Asiantuntijat

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.