Tunnetaidot sosiaali- ja terveysalalla

Tutkimukset osoittavat, että tunneälykkäät selviytyvät ja jaksavat työssään muita paremmin. Tunnetaidot auttavat ottamaan etäisyyttä omiin tunteisiin ja arvioimaan, miten kannattaa toimia. Tunnetaitoja voi harjoitella, ja hyvistä tunnetaidoista muodostuu merkittävä voimavara myös omalle jaksamiselle.

Tunnetaitojen avulla voi ymmärtää omien tunteiden merkitystä, säädellä kuormittavia tunteita ja suhtautua toisten kokemiin tunteisiin rakentavasti. Tunteiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa auttaa oman kehon reaktioiden havainnointi sekä niiden hyväksyvän kohtaamisen harjoittelu.

Koulutuksessa  sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat apuvälineitä joiden avulla he tunnistavat työtään ohjaavia tunteita. Päivän aikana tehdään helppoja ja hauskoja harjoituksia, joiden avulla voit vahvistaa tunnetaitojasi. Mukana on myös arjen esimerkkejä erilaisista vuorovaikutustilanteista.

 

Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä. 

 

 

TORSTAI  10.3.2022

Päivän kouluttaja: Mari Seppänen | sairaanhoitaja (AMK), terveystieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, tiiminvetäjän tutkinto,  johtamisen erikoisammattitutkinto, opettaja ja ekspressiivisen taideterapian ohjaaja.

OHJELMA

8:45  Käynnistytään päivän aiheeseen

9:00-9:45 Mitkä ihmeen tunteet ja miten ne minussa näkyvät ja miten voin niihin vaikuttaa

9:45-10:00 Ota itsellesi kuppi kahvia ja istu hetki ikkunan ääreen

10:10:45 Ammattilaisen viestijäkuva, havainnointitaidot ja kuulemisen taito

10:45-11:00 HARJOITUS

11:00-11:45 Lounas

11:45-12:30 Tunnekokemuksia erilaisista työtilanteista

12:30-12:45 HARJOITUS

12:45-13:30 Miten itse jaksan, mitkä tekijät auttavat ja mitkä kuluttavat voimavarojani

13:30 – 14:00 TAUKO

14:00-15:00  Työntekijöiden sitouttaminen työhön

15:00-15:15 TAUKO

15:15-16:00 Keskustelua, ajatuksia & päivän yhteenveto

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

 

Asiantuntija:

Mari Seppäsellä on pitkä ja laaja kokemus sosiaali- ja terveysalalta. Hän on toiminut lääketutkimusmaailmassa, hanke/projektityössä, ammatillisena opettajana sekä kehittänyt ison organisaation lääkehoitoa. Hän on ollut mukana kirjoittamassa Vammaistyön käsikirjaa (SanomaPro 2020), osallistunut valtakunnallisen ”opas lääkehoitosuunnitelman laadintaan”-kehittämistyöhön sekä kirjoittanut nyt viimeisimmäksi ”tunnetaidot voimavarana-opas sosiaali- ja terveysalalle kirjan” (PS-kustannus 2021).

Maria motivoi muutos, kehittyminen ja laadukas työ. Erilaisista työtehtävistä ja rooleista (sairaanhoitaja, asiantuntija, esimies ja opettaja) johtuen hän haluaa kannustaa osaavaan ja laadukkaaseen työntekijään/työyhteisöön, jossa jokaisen luontaisia vahvuuksia hyödynnetään ja ihmisyyttä arvostetaan. Kohtaaminen, keskittyminen oikeiden asioiden äärelle ja asioiden rehellinen tarkastelu ovat tärkeitä ohjenuoria Marin koulutuksissa. Hän on itse innostuja, joka lämpimällä otteellaan tempaisee sinut ja työyhteisösi mukaan innostumaan ja kehittymään.

Onnistu vaikeissa johtamistilanteissa – laki ja työpsykologia

Päivän kouluttajat: Maria Setälä | Lakimies & Anna Lohman | Työpsykologi

Aivan uudenlainen koulutus esimiehille ja johtajille. Juristi ja työpsykologi käyvät kanssasi läpi ihmisen johtamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja antavat työkaluja haastavien tilanteiden ratkaisuun.

Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa sekä työn tuloksellisuudesta, ilmapiiristä, oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, että työntekijöiden hyvinvoinnista.

Kuinka onnistua tässä vaativassa tehtävässä? Miten puuttua velvollisuuksien laiminlyöntiin? Miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä työyhteisökonflikteja? Miten selviytyä vastuiden ja velvollisuuksien viidakosta siten, että kaikki osapuolet ovat työkykyisiä ja voimissaan?

Tule tuulettamaan ajatuksiasi, oppimaan uutta sekä hakemaan uusia välineitä haastavien tilanteiden ratkaisuun. Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille alasta riippumatta. Koulutus järjestetään lähikoulutuksena Paasitornissa.

 

 

Keskiviikko 2.2.2022

8.30-9:00 Aamupala ja ilmoittautuminen
9:00-10:00

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet – juridinen raami esimiestyölle

Mikä on työnantajan rooli työpaikan hankalien tilanteiden ratkaisussa? Millaisiin asioihin ja ilmiöihin työpaikoilla työnantajan tulee puuttua? Kuinka auttaa työyhteisöä toteuttamaan perustehtäväänsä rakentavalla ja terveellä tavalla?

10:00-10:15 Tauko
10:15-11:15

Työsuhteen velvollisuuksien laiminlyönti ja/tai rikkominen – arvostavan puuttumisen prosessi ja keinot

Millaisia velvollisuuksia työsuhteeseen liittyy? Kuinka suhtautua laiminlyönteihin? Kuinka näitä tilanteita voidaan lähteä käytännössä ratkaisemaan? Miten puuttua jämäkästi, mutta toista arvostaen?

11:15-12:15 Lounastauko
12:15-14:15 Puheeksi ottaminen & työkyky
Miten työkyvyn ongelmat näkyvät työpaikoilla? Kuinka ottaa näitä arvostavalla
tavalla puheeksi? Minkälaisilla sanoilla keskustella ja antaa palautetta erilaisista työkyvyn haasteista?
14:15-14:35 Kahvitauko
14:35-15:35 Työsuhteen päättäminen
Miten toimia, jos työsuhde joudutaan päättämään? Kunnioittavan kohtaamisen ja keskustelun merkitys.
15:35-16:00 Yhteenveto ja keskustelua päivän teemoista

Torstai 3.2.2022

8.30-9:00 Aamukahvi
9:00-10:00 Työyhteisön dynamiikka
10:00-10:15 Tauko
10:15-11:15

Työyhteisökonfliktit – miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä tilannetta?

Miten terveet ja tuhoisat ristiriidat eroavat toisistaan? Millä tavalla kannattaa lähestyä työpaikkojen konfliktitilanteita? Miten lukkiutuneita tilanteita voidaan ratkaista

11:15-12.15 Lounastauko
12:15-13:15

Häirinnän ja/tai syrjinnän havaitseminen työpaikalla – esimiehen toimintavelvollisuus ja henkilökohtainen vastuu

Mitä tarkoitetaan häirinnällä, syrjinnällä tai kiusaamisella? Missä käyttäytymisen rajat menevät? Miten epäasiallista käyttäytymistä voidaan ehkäistä työpaikalla? Miten puuttumisprosessi etenee?

13:15-14:15

Työyhteisökonfliktit – miten ja millä tavalla kannattaa lähestyä tilannetta?

Miten terveet ja tuhoisat ristiriidat eroavat toisistaan? Millä tavalla kannattaa lähestyä työpaikkojen konfliktitilanteita? Miten lukkiutuneita tilanteita voidaan ratkaista?

14:15-14:35 Kahvitauko
14:35-15:35 Puheeksi ottaminen

 • juridiikan näkökulma
 • puheeksi ottaminen
 • puuttuminen ja ratkaiseminen
15:35-16:00 Yhteenveto, keskustelua päivän teemoista ja hyvää kotimatkaa

 

 

Asiantuntijat:

 

Työterveyshoitaja 2022

Vuotuiset työterveyshoitajille suunnatut koulutuspäivät helmikuussa 2022.

Tervetuloa mukaan innostumaan ja hakemaan puhtia, miten ylläpitää ja edistää sekä työntekijöiden että työyhteisöjen terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.

Ohjelma päivittyy syyskuun aikana!

HINNAT:
KOULUTUS PAASITORNISSA
Early bird 522€ + alv. 24% voimassa 30.10.2021 asti.
Normaalihinta 580€ + alv. 24%.
Koulutukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali ja lisäksi saat luentojen rajoitetun katseluoikeuden. Lähikoulutuspäiviin kuuluvat kahvit ja lounaat.
ETÄKOULUTUS
Earlybird hinta on 444€ + 24% alv. Voimassa 30.10.2021 saakka.
Normaalihinta 493€ + 24% alv.
Etäkoulutuksessa saat käyttöösi koulutuksen sähköisen materiaalin. Live-lähetyksen lisäksi saat rajoitetun luentojen katseluoikeuden. Voit katsoa tallenteen, kun sinulle parhaiten sopii.

 

 

 

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

Rehti ja rohkea esihenkilö II – verkkokoulutus

 

Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa!

Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II osassa perehdymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. Miten luodaan turvallinen ja luottamukseen perustuva työyhteisö? Keskiössä esihenkilö ja vuorovaikutus, ryhmäytymisprosessit ja ryhmäilmiöt.

Koulutuksen toisena päivänä keskitymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat esihenkilöä? Pohdimme myös, mikä avuksi esihenkilön yksinäisyyteen?

Mukana taas Rehti ja rohkea konkarikouluttajat: Anna Lohman ja Pirkko Heiske.

Koulutukseen voi ilmoittautua vaikkei osallistuja olisi käynyt Rehti ja rohkea I:stä.

Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille alasta riippumatta.

 

OSALLISTUMINEN:

Koulutus on verkkokoulutus. Lähetämme teknisen ohjeistuksen hyvissä ajoin ennen koulutusta.

HINNAT:

Early Bird hinta on 377€ + 24%alv. Voimassa 1.10.2021 saakka
Normaalihinta on 419€ + 24%alv.
Koulutuksen hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali ja tallenteiden rajattu katseluoikeus.

Aikataulu

KESKIVIIKKO  1.12.2021

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM) | Anna Lohman Consulting

08:30 – 09:00 Tervetuloa linjoille!
09:00 – 09:05 Päivän avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Turvallisuus, luottamus ja yhteistyö työpaikalla
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 11:45 Työpaikan vuorovaikutus ja sen ohjaaminen
11:45 – 12:45 Lounas
12:45 – 13:45 Työyhteisön dynamiikka I.

 • mieli työpaikalla – mitä pinnan alla tapahtuu?
13.45 – 14:10 Kahvitauko
14:10 – 15:20 Työyhteisön dynamiikka II.

 • ryhmäytymisprosessit
 • ryhmäilmiöt
15:20 – 15:30 Keskustelua ja päivän yhteenveto

 

TORSTAI 2.12.2021

Päivän kouluttaja: Pirkko Heiske | FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija

08:30 – 09:00 Tervetuloa koulutuksen toiseen päivään!
09:00 – 09:05 Puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:00 Itseohjautuvuus ja käskynalaisuus, etätyö ja etäjohtaminen

 • mikä on tavoiteltava itseohjautuvuuden taso? Miten mitata itseohjautuvuutta?
 • miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa?
 • itseohjautuvan työn/etätyön johtamisen vaikeat kohdat
10:00 – 10:15 Tauko
10:15 – 11:00 Johtamisidentiteetti johtamisen lähtökohtana

 • johtajuus ei ole mikään itsestäänselvyys; kehen työryhmä luottaa?
 • miten kannattaa muuttua siirtyessään rivityöntekijästä esihenkilöksi?
 • esihenkilöiden yksinäisyys; kannattaako verkostoitua ja jos, miten?
11:00 – 12:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö

 • tunteet ja päätöksenteko; olemmeko niin järkeviä kuin uskomme?
 • yhteisön ja johtajan tunteet informaation lähteinä
 • mielentäminen keinoksi itsen ja työyhteisön johtamiseen
12:00 – 13:00 Lounas
13:00 – 14:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö – jatkuu..
14:00 – 14:20 Kahvitauko
14:20 – 15:50 Kun on rankkaa….   miten omaa mieltä voi hallita?

 • taipumuksemme automaattiseen ajattelun; voiko ajatuksensa valita – vai ei?
 • taipumus negatiiviseen ajatteluun on luonnollinen; miksi?  Ja kannattaako jotakin tehdä?
 • läsnäolokokemus stressitilanteen laukaisijana
 • itseä kunnioittava tavoitteenasettelu energisoi työtä ja yksityiselämää; miten tavoitteita kannattaa asettaa?
15:50 – 16:00 Yhteenveto ja päivien päätös

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

 

Asiantuntijat

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja kouluttamisesta. Pirkko on parhaimmillaan lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa.

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

Tulevaisuuden hoidonsuunnittelu 2022

Hoidonsuunnittelijat kokoontuvat jälleen helmikuussa 2022. Koulutus on hybridi, eli voit osallistua joko etänä tai läsnä Paasitornissa.

Mukana vanhaan tapaan hoidonsuunnittelun ammattilaisia, pioneereja ja kehittäjiä ympäri Suomea. Liity uudistajien pelottomaan joukkoon ja määritä tulevia hoidonsuunnittelun linjauksia!

Ohjelma julkaistaan syyskuun aikana!

 

Paasitorni
Early Bird hinta 433€ + alv. Voimassa 15.10.2021 asti
Etäkoulutuksen hinta on 482€ + alv
Saat käyttöösi koulutuksen sähköisen materiaalin sekä rajoitetun luentojen katseluoikeuden. Voit katsoa tallenteen, kun sinulle parhaiten sopii. Koulutukseen kuuluu lounaat, aamupala ja iltapäiväkahvitus.

Etäkoulutus
Early Bird hinta 395€ + alv. Voimassa 15.10.2021 asti
Etäkoulutuksen hinta on 438€ + alv
Etäkoulutuksessa saat käyttöösi koulutuksen sähköisen materiaalin. Live-lähetyksen lisäksi saat rajoitetun luentojen katseluoikeuden. Voit katsoa tallenteen, kun sinulle parhaiten sopii.

 

 

Rehti ja rohkea esihenkilö II – lähikoulutus

 

Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa!

Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II osassa perehdymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat esihenkilöä? Pohdimme myös, mikä avuksi esihenkilön yksinäisyyteen?

Koulutuksen toisena päivänä keskitymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. Miten luodaan turvallinen ja luottamukseen perustuva työyhteisö? Keskiössä esihenkilö ja vuorovaikutus, ryhmäytymisprosessit ja ryhmäilmiöt.

Mukana taas Rehti ja rohkea konkarikouluttajat: Anna Lohman ja Pirkko Heiske.

Koulutukseen voi ilmoittautua, vaikkei osallistuja olisi käynyt Rehti ja rohkea I:stä.

Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilöille alasta riippumatta.

 

OSALLISTUMINEN:

Näillä näkymin Rehti ja rohkea esihenkilö -koulutus järjestetään Paasitornissa, mutta on luonnollisesti alisteinen viranomaisten määräyksille. Toivomme kovasti, että pääsemme vihdoin viimein kouluttamaan kasvotusten.

HINNAT:

Early Bird hinta on 445€ + 24%alv. Voimassa 3.9.2021 saakka
Normaalihinta on 495€ + 24%alv.
Saat kahvi- ja lounastarjoilun lisäksi sähköisen koulutusmateriaalin.

Aikataulu

KESKIVIIKKO  24.11.2021

Päivän kouluttaja: Pirkko Heiske | FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija

08:30 – 09:00 Tervetuloa koulutukseen! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä
09:00 – 09:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:00 Itseohjautuvuus ja käskynalaisuus, etätyö ja etäjohtaminen

 • mikä on tavoiteltava itseohjautuvuuden taso? Miten mitata itseohjautuvuutta?
 • miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa?
 • itseohjautuvan työn/etätyön johtamisen vaikeat kohdat
10:00 – 10:15 Tauko
10:15 – 11:00 Johtamisidentiteetti johtamisen lähtökohtana

 • johtajuus ei ole mikään itsestäänselvyys; kehen työryhmä luottaa?
 • miten kannattaa muuttua siirtyessään rivityöntekijästä esihenkilöksi?
 • esihenkilöiden yksinäisyys; kannattaako verkostoitua ja jos, miten?
11:00 – 12:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö

 • tunteet ja päätöksenteko; olemmeko niin järkeviä kuin uskomme?
 • yhteisön ja johtajan tunteet informaation lähteinä
 • mielentäminen keinoksi itsen ja työyhteisön johtamiseen
12:00 – 13:00 Lounas
13:00 – 14:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö – jatkuu..
14:00 – 14:20 Kahvitauko
14:20 – 15:50 Kun on rankkaa….   miten omaa mieltä voi hallita?

 • taipumuksemme automaattiseen ajattelun; voiko ajatuksensa valita – vai ei?
 • taipumus negatiiviseen ajatteluun on luonnollinen; miksi?  Ja kannattaako jotakin tehdä?
 • läsnäolokokemus stressitilanteen laukaisijana
 • itseä kunnioittava tavoitteenasettelu energisoi työtä ja yksityiselämää; miten tavoitteita kannattaa asettaa?
15:50 – 16:00 Yhteenveto

 

TORSTAI 25.11.2021

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM) | Anna Lohman Consulting

08:30 – 09:00 Tervetuloa! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä
09:00 – 09:05 Päivän avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Turvallisuus, luottamus ja yhteistyö työpaikalla
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 11:45 Työpaikan vuorovaikutus ja sen ohjaaminen
11:45 – 12:45 Lounas
12:45 – 13:45 Työyhteisön dynamiikka I.

 • mieli työpaikalla – mitä pinnan alla tapahtuu?
13.45 – 14:10 Kahvitauko
14:10 – 15:20 Työyhteisön dynamiikka II.

 • ryhmäytymisprosessit
 • ryhmäilmiöt
15:20 – 15:30 Keskustelua, yhteenveto ja hyvää kotimatkaa!

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

 

Asiantuntijat

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja kouluttamisesta. Pirkko on parhaimmillaan lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa.

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

Esihenkilön työhyvinvointi

Koko päivän verkkokoulutus esihenkilöille työstressistä ja oman hyvinvoinnin hallinnasta. Tavoitteena perehtyä syvemmin stressin ja oman jaksamisen anatomiaan, tavoittaa paremmin voimavaroja vieviä ja niitä antavia elementtejä, sekä luoda vankkaa pohjaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle jatkossa.

Luvassa alustuksia, keskusteluja pareittain tai pienryhmissä, omakohtaisia pohdintatehtäviä päivän aikana. Koulutuksen tarkoituksena on,  että osallistujat saisivat konkreettisia välineitä oman arjen tasapainon ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Kouluttajana valovoimainen ja energisoiva Anna Lohman. Anna saa kerta toisensa jälkeen loistavat palautteet koulutuksistaan ja valmennuksistaan.

Tule mukaan ja vapauta oman mielen positiiviset voimat, Näin jaksat huolehtia paremmin itsestäsi sekä työntekijöistä!

Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä. 

 

 

TORSTAI  11.11.2021

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)

8:45-9:00 Linjat auki & tekniikan testaus

9:00–9:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat

9:05–10:30  Perusteet stressistä: mitä meissä tapahtuu stressitilanteissa? – Stressinsäätelytaidot

10:30–10:45 Tauko

10:45–12:00 Mikä johtamistyössä stressaa: käytännön kokemuksia ja teoriaa

12:00–13:00 Lounas

13:00–14:15 Omien voimavarojen vahvistaminen ja parhaat palautumiskeinot

14:15–15:50  Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

15:50-16:00 Yhteenveto, keskustelua ja päivä päättyy

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

 

Asiantuntijana koulutuksessa

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

Terveydenhuollon sihteeri 2021 Syksy

Ammattitaitoinen terveydenhuollon sihteeri toimii organisaatioissaan avainroolissa. Hän on tärkeä osa moniammatillista työryhmää. Työhön kuuluu uuden tiedon ja muutoksen omaksumista, hallintaa ja soveltamista, sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työ vaatii hyvää koordinointikykyä, stressinsietoa, oma-aloitteisuutta sekä ihmistuntemusta. Keskitymme koulutuksessamme paitsi terveydenhuollon sihteereiden työhön, myös hyvinvointiin ja ajankohtaisiin asioihin. Syksyn Terveydenhuollon sihteeri -koulutuksessa mukana taas joukko mielenkiintoisia ja […]

Muistisairaan matkassa

Muistisairaan matkassa  -koulutuksessa saat tietoa ja ymmärrystä muistisairaan kohtaamiseen, joka on ammatillinen taitolaji. Yhteyden rakentumista käsitellään etenkin muistisairaan näkökulmasta, mistä elementeistä rakentuu aito yhteys muistisairaan mielestä? Miten hoitaja suhtautuu muistisairaan muuttuneeseen, ja joskus jopa aggressiiviseen käytökseen? Toisen päivän aikana käsittelemme miten luoda turvallinen kodinomainen ympäristö muistisairaalle. Miten ottaa muistisairas huomioon ympäristön suunnittelussasekä sisustuksessa. Mikä rooli […]

Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito

Etenevät muistisairaudet vaikuttavat niin ihmisen elämän kuin kuoleman laatuun. Muistipotilaan kokonaistilanne on saattohoidossa erityisen kompleksinen. Muistisairaudet tuovat mukanaan psyykkistä haurautta ja puolustusmekanismien murtumista. Omien tunteiden läpikäynti ja selkeä ilmaiseminen eivät kuoleman lähestyessä onnistu. Saattohoitoon osallistuvat ammattilaiset tarvitsevat syvää tietoa ja ymmärrystä sekä kykyä tehdä työtä havainnoiden ja herkkyydellä. Saattohoidon aloituksen ajoitus vaatii lääkäriltä muistisairauksien taudin […]