Rehti ja rohkea esihenkilö II.

 

Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa!

Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II. osassa perehdymme muun muassa etätyön johtamisen vaikeisiin kohtiin, sekä miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa ja mitata? Mikä on johtamisdentiteetti ja kuinka paljon tunteet ohjaavat esihenkilöä? Pohdimem myös, mikä avuksi esihenkilön yksinäisyyteen?

Koulutuksen toisena päivänä keskitymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. Miten luodaan turvallinen ja luottamukseen perustuva työyhteisö? Keskiössä esihenkilö ja vuorovaikutus, ryhmäytymisprosessit ja ryhmäilmiöt.

Mukana taas Rehti ja rohkea konkarikouluttajat: Anna Lohman ja Pirkko Heiske.

Koulutukseen voi ilmoittautua vaikkei osallistuja olisi käynyt Rehti ja rohkea I:stä.

Koulutus on suunnattu kaikille esimiehille alasta riippumatta.

 

OSALLISTUMINEN:

Näillä näkymin Rehti ja rohkea esihenkilö -koulutus järjestetään Paasitornissa. Toivomme että korona on jo siinä vaiheessa hiipunut ja pääsemme vihdoin viimein kouluttamaan kasvotusten.

HINNAT:

Early Bird hinta on 445€ + 24%alv. Voimassa 3.9.2021 saakka
Normaalihinta on 495€ + 24%alv.
Saat kahvi- ja lounastarjoilun lisäksi sähköisen koulutusmateriaalin.

Aikataulu

KESKIVIIKKO  24.11.2021

Päivän kouluttaja: Pirkko Heiske | FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija

08:30 – 09:00 Tervetuloa koulutukseen! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä
09:00 – 09:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:00 Itseohjautuvuus ja käskynalaisuus, etätyö ja etäjohtaminen

 • mikä on tavoiteltava itseohjautuvuuden taso? Miten mitata itseohjautuvuutta?
 • miten itseohjautuvuutta voi vahvistaa?
 • itseohjautuvan työn/etätyön johtamisen vaikeat kohdat
10:00 – 10:15 Tauko
10:15 – 11:00 Johtamisidentiteetti johtamisen lähtökohtana

 • johtajuus ei ole mikään itsestäänselvyys; kehen työryhmä luottaa?
 • miten kannattaa muuttua siirtyessään rivityöntekijästä esihenkilöksi?
 • esihenkilöiden yksinäisyys; kannattaako verkostoitua ja jos, miten?
11:00–12:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö

 • tunteet ja päätöksenteko; olemmeko niin järkeviä kuin uskomme?
 • yhteisön ja johtajan tunteet informaation lähteinä
 • mielentäminen keinoksi itsen ja työyhteisön johtamiseen
12:00 – 13:00 Lounas
13:00 – 14:00 Tunteet, johtajuus ja työyhteisö – jatkuu..
14:00 – 14:20 Kahvitauko
14:20 – 14:50 Kun on rankkaa….   miten omaa mieltä voi hallita?

 • taipumuksemme automaattiseen ajattelun; voiko ajatuksensa valita – vai ei?
 • taipumus negatiiviseen ajatteluun on luonnollinen; miksi?  Ja kannattaako jotakin tehdä?
 • läsnäolokokemus stressitilanteen laukaisijana
 • itseä kunnioittava tavoitteenasettelu energisoi työtä ja yksityiselämää; miten tavoitteita kannattaa asettaa?
14:50 – 15:50 Kun on rankkaa….   miten omaa mieltä voi hallita? – jatkuu…
15:50 – 16:00 Yhteenveto

 

TORSTAI 25.11.2021

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM) | Anna Lohman Consulting

8:30–9:00 Tervetuloa! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä
9:00–9:05 Päivän avaus ja puheenjohtajan alkusanat
9:05–10:30 Turvallisuus, luottamus ja yhteistyö työpaikalla
10:30–10:45 Tauko
10:45–11:45 Työpaikan vuorovaikutus ja sen ohjaaminen
11:45–12:45 Lounas
12:45–13:45 Työyhteisön dynamiikka I.

 • mieli työpaikalla – mitä pinnan alla tapahtuu?
13.45–14:10 Kahvitauko
15:10–15:20 Työyhteisön dynamiikka II.

 • ryhmäytymisprosessit
 • ryhmäilmiöt
15:10–15:20 Keskustelua, yhteenveto ja hyvää kotimatkaa!

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

 

Asiantuntijat

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja kouluttamisesta. Pirkko on parhaimmillaan lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa.

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

Esihenkilön työhyvinvointi

Koko päivän verkkokoulutus esihenkilöille työstressistä ja oman hyvinvoinnin hallinnasta. Tavoitteena perehtyä syvemmin stressin ja oman jaksamisen anatomiaan, tavoittaa paremmin voimavaroja vieviä ja niitä antavia elementtejä, sekä luoda vankkaa pohjaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle jatkossa.

Luvassa alustuksia, keskusteluja pareittain tai pienryhmissä, omakohtaisia pohdintatehtäviä päivän aikana. Koulutuksen tarkoituksena on,  että osallistujat saisivat konkreettisia välineitä oman arjen tasapainon ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Kouluttajana valovoimainen ja energisoiva Anna Lohman. Anna saa kerta toisensa jälkeen loistavat palautteet koulutuksistaan ja valmennuksistaan.

Tule mukaan ja vapauta oman mielen positiiviset voimat, Näin jaksat huolehtia paremmin itsestäsi sekä työntekijöistä!

Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä. 

 

 

TORSTAI  11.11.2021

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)

8:45-9:00 Linjat auki & tekniikan testaus

9:00–9:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat

9:05–10:30  Perusteet stressistä: mitä meissä tapahtuu stressitilanteissa? – Stressinsäätelytaidot

10:30–10:45 Tauko

10:45–12:00 Mikä johtamistyössä stressaa: käytännön kokemuksia ja teoriaa

12:00–13:00 Lounas

13:00–14:15 Omien voimavarojen vahvistaminen ja parhaat palautumiskeinot

14:15–15:50  Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

15:50-16:00 Yhteenveto, keskustelua ja päivä päättyy

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

 

Asiantuntijana koulutuksessa

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

Terveydenhuollon sihteeri 2021 Syksy

Ammattitaitoinen terveydenhuollon sihteeri toimii organisaatioissaan avainroolissa. Hän on tärkeä osa moniammatillista työryhmää. Työhön kuuluu uuden tiedon ja muutoksen omaksumista, hallintaa ja soveltamista, sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työ vaatii hyvää koordinointikykyä, stressinsietoa, oma-aloitteisuutta sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa. Keskitymme koulutuksessamme paitsi terveydenhuollon sihteereiden työhön, myös hyvinvointiin ja ajankohtaisiin asioihin. Syksyn Terveydenhuollon sihteeri -koulutuksessa mukana taas […]

Rakenna voittavaa asiakaskokemusta!

Valmennuksessa tutustutaan asiakaspalveluun asiakaskokemuksen tärkeänä osana. Hankalien tilanteiden ratkaisu menestyksekkäästi on tärkeä osa onnistumista. Valmennuksessa työstetään top 5 asiakaspalvelun haasteita osallistamalla asiakaspalvelijat haasteiden ratkaisuun. Tässä valmennusmallissa mennään myös syvemmin jokaisen asiakaspalvelijan itsearvioihin, ja autetaan ymmärtämään, kuinka omia vahvuuksia voidaan vahvistaa ja kehittämiskohteita kehittää. Toteutus: Ennakkotehtävä osallistujille ennen valmennusta, sen analysoiminen 7. lokakuuta: Kasvokkais/online/hybridivalmennus, 1 päivä […]

Merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöihin

Koulutuspäivän aikana perehdyt arvostavan, merkityksellisyyden kokemuksia vahvistavan vuorovaikutuksen ja valmentavan työotteen perusperiaatteisiin ja työkaluihin koulun arjessa. Saat konkreettisia keinoja haastavissa tilanteissa toimimiseen, erilaisten oppilaiden arvostavaan tukemiseen sekä yhteisöllisen huolenpitokulttuurin rakentamiseen koulussa. Päivän aikana tutustut myös koulun erilaisiin mahdollisuuksiin tukea heikosti kouluun kiinnittyvien tai vahvaa psykososiaalista tukea koulunkäyntiinsä tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä moniammatillisesti. Koulutuspäivän jälkeen sinun on […]

Muistisairaan matkassa

Muistisairaan matkassa  -koulutuksessa saat tietoa ja ymmärrystä muistisairaan kohtaamiseen, joka on ammatillinen taitolaji. Yhteyden rakentumista käsitellään etenkin muistisairaan näkökulmasta, mistä elementeistä rakentuu aito yhteys muistisairaan mielestä? Miten hoitaja suhtautuu muistisairaan muuttuneeseen, ja joskus jopa aggressiiviseen käytökseen? Toisen päivän aikana käsittelemme miten luoda turvallinen kodinomainen ympäristö muistisairaalle. Miten ottaa muistisairas huomioon ympäristön suunnittelussasekä sisustuksessa. Mikä rooli […]

Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito

Etenevät muistisairaudet vaikuttavat niin ihmisen elämän kuin kuoleman laatuun. Muistipotilaan kokonaistilanne on saattohoidossa erityisen kompleksinen. Muistisairaudet tuovat mukanaan psyykkistä haurautta ja puolustusmekanismien murtumista. Omien tunteiden läpikäynti ja selkeä ilmaiseminen eivät kuoleman lähestyessä onnistu. Saattohoitoon osallistuvat ammattilaiset tarvitsevat syvää tietoa ja ymmärrystä sekä kykyä tehdä työtä havainnoiden ja herkkyydellä. Saattohoidon aloituksen ajoitus vaatii lääkäriltä muistisairauksien taudin […]

Oman elämänsä sankari

  Ennakkotehtävä ja -video (1h) Webinaari 16.9. klo 9-15 Välitehtävä Webinaari 28.10. klo 9-12   Koulutuksessa käsitellään oman ajan, työtehtävien ja hyvinvoinnin yhdistämistä hallituksi kokonaisuudeksi. Eritellään tavoitteiden asettelua, tehtävien tärkeysjärjestystä, kalenterisuunnittelua, tekemättä jättämisen syitä, häiriötekijöiden vähentämistä ja saavutusten arviointia. Koulutuksessa käsitellään oman elämän suunnittelua tasapainoisen työ- ja elämäntavan luomisessa. Koulutukseen sisältyy luentoja ja harjoituksia, esimerkkejä […]

KOHTI PAREMPAA PALVELUOHJAUSTA

  Lähetimme laajan kyselyn palveluohjaajille ympäri Suomen ja keräsimme koulutukseen päivänpolttavimmat aiheet ja teemat. Saat näkymän palveluohjauksen tulevaisuuteen ja sote-muutoksen tuottamiin vaikutuksiin. Tutustumme myös onnistuneeseen moniammatilliseen toimintaan ja tarkastelemme koronan kiihdyttämää digiloikkaa. Mikä on sen vaikutus palveluohjaukseen, kuinka luoda etänä kontakti asiakkaan ja palveluohjaajan välille? Entä palveluohjaajan ja sosiaalityöntekijän roolitus: Mikä kuuluu palveluohjaukseen, mikä sosiaalityöntekijälle? […]

Häpeästä rakkauteen – ACE-koulutus

  Lapsuuden kokemuksilla – niin hyvillä kuin huonoilla – on valtava vaikutus lapsen elämään. Haitalliset tekijät ja tapahtumat voivat leimata lapsen myöhäisempää kehitystä ja hyvinvointia merkittävällä tavalla. Negatiivisten kokemusten merkitys on tajuttu ruohonjuuritasolla, mutta miten kyseiseen ilmiöön voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti, on edelleen useilla tahoilla lapsenkengissä. ACE (Adverse Childhood Experiences)-tutkimus pyrkii vastaamaan ammattilaisten tarpeeseen, eli […]