Jan Holmberg

Jan Holmberg on koulutukseltaan sairaanhoitaja (YAMK), ammatillinen opettaja ja kokenut kouluttaja. Hän on erikoistunut mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön, turvallisten ja motivoivien työtapojen käyttöön ja työssä jaksamiseen. Jan on kysytty luennoitsija ja koulutusten tai paneelikeskustelujen vetäjä. Hänen runsasta tuotantoa ja koulutusosaamista on hyödynnetty ulkomaita myöten.

Jan on itsensä työllistäjä, joka kirjoittaa tietokirjoja, konsultoi yrityksiä ja tuntee projektityön vaihteet kuin omat taskunsa. Lisäksi Jan tekee välillä käytännön potilastyötä päihde- ja psykiatrisissa yksiköissä. Hän siis tietää mistä puhuu kouluttaessaan kliinisen työn esimiehiä, osaajia ja opiskelijoita. 

Jan on aktiivinen ja suosittu sosiaalisessa mediassa ja toimii muun muassa verkkosivujen sisällöntuottajana ja kolmen blogin palkkiobloggaajana. Niin ikään Jan toimii ammatillisen kirjallisuuden toimittajana, artikkelikirjoittajana ja vertaisarvioijana. Ei siis liene väärin luonnehtia Janin olevan myös kirjoittajavirtuoosi ja vahvasti digiajan hermolla. 

Mikäli olet kiinnostunut sukeltamaan syvemmälle valitsemasi koulutusaiheen maailmaan ja löytämään uutta inspiraatiota työhösi, on Jan siihen verraton opas.

Marjo Rantanen

Marjolla on yli 10 vuoden kokemus johdon konsulttina toimimisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Rantanen auttaa yrityksiä ja yhteisöjä menestymään paremmin hyvän tunnelman avulla.  

Tunnelmamuotoilulla tarkoitetaan tunnelman ylläpitämistä, joka on jokaisen organisaatiossa työskentelevän työntekijän vastuulla. Rantasen mukaan olemme kaikki omalta osaltamme tunnelmajohtajia ja vaikutamme ympäröivään ilmapiiriin sekä kollegoidemme mielentilaan ja energiatasoon.  

Marjo on tämän hetken kysytyimpiä puhujia Suomessa, ja häntä käy kuulemassa myös kansainväliset yritykset. Rantanen työskentelee myös stand up -koomikkona, ja hän yhdisteleekin puheessaan komiikkaa saaden tunnelman hivelemään katonrajaa. Tunnelmamuotoilun ammattilaisena Marjo pystyy myös luomaan kuulijaa liikuttavan ja voimaannuttavan esityksen.   

Kari-Pekka Martimo

Kari-Pekka Martimolla (LT) on takanaan pitkä ja monipuolinen ura työterveyden ja työkyvyn parissa. Hän on toiminut muun muassa Työterveyslaitoksella tutkijana ja konsulttina sekä kehittänyt työterveyspalveluita Mehiläisessä. Kari-Pekka on toiminut päätoimittajana ja kirjoittajana Työstä terveyttä -kirjassa, jonka viimeinen painos ilmestyi Kustannus Oy Duodecimin julkaisemana 2018.

Tätä nykyä hän työskentelee työeläkeyhtiö Elossa johtavana asiantuntijana etenkin työkykyriskien parissa. Vuosien kokemus työterveyshuollosta niin lääkärinä kuin johtotehtävien parissa on vahvistanut Martimon näkemystä siitä, että useimmat yritykset voisivat hyötyä työterveysyhteistyöstä nykyistä enemmän, kehittää liiketoimintaansa henkilöstönäkökulmasta ja näin edistää työntekijöiden työkykyä. 

Kari-Pekka on kansainvälisesti tunnettu asiantuntija ja kysytty luennoitsija. Martimoa on myös haastateltu lukuisissa medioissa (mm. Yle, HS, Talouselämä) koskien muun muassa työuupumusta ja sairauspoissaoloja. Martimon asiantuntijuus inspiroi ja herättelee kuulijaa tarkastelemaan ja pohtimaan asioita uusin silmin. 

 Teemat 

  • Työterveysyhteistyö 
  • Sairauspoissaolojen vaihtoehdot 
  • Varhaisen tuen mallit 
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen 
  • Työhyvinvointi muutoksessa 
  • Työkuormitus ja työssä jaksaminen 
  • Työkykyjohtaminen 
  • Työterveyshuollon kehittäminen 

Erja Järvelä

Erja Järvelä – oikeustieteen kandidaatti, MIB (Master of International Business), luonto- ja ympäristöneuvoja sekä holistisen hyvinvoinnin asiantuntija – ei aristele tehdä uskaliaita ratkaisuja elämässään. Työskenneltyään lähes 20-vuotisen, ansiokkaan uran kansainvälisissä johtotehtävissä Erja suoritti holistisen hyvinvoinnin tutkinnon (Institute for Integrative Nutrition, New York), joka avasi aivan uusia näkökulmia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja mielen toiminnan paradigmoihin.  

Erja päätti toden teolla hyödyntää oppejaan ihmisten sekä hyvinvoinnin parissa ja perusti oman yrityksen vuonna 2013. Sen avulla hän pyrkii helposti lähestyttävin menetelmin opettamaan ihmisille mielenrauhaa, hyvinvoinnin elementtejä ja haitallisten ajatusten turhasta painolastista vapautumista. Hän toivoo opastavansa ihmisiä toimimaan itselleen tärkeiden asioiden puolesta – taukoamattomaan ulkoiseen paineeseen mukautumisen sijaan. Erja uskoo myös luonnon voimaannuttavaan vaikutukseen ja tekee ryhmien kanssa hyvinvointia lisääviä ja mieltä virkistäviä  metsäretkiä, joihin voidaan sisällyttää erilaisia päivän teemaan sopivia harjoituksia.  

Esiintyjänä Erja on saanut erinomaista palautetta. Hän pyrkii voimaannuttamaan, antamaan uusia näkökulmia ja herättelemään kunkin omaa potentiaalia ja ajatuksia. Mikäli haluat reflektoida omaa hyvinvointiasi niin työssä kuin arjessakin, Erja on mitä mainioin suunnannäyttäjä kohti tasapainoisempaa elämää. 

Tony Dunderfelt

Tony Dunderfelt on psykologi, jonka asiantuntijuutena on ihmisenä kasvaminen. Hän on yli 30 vuoden ajan tutkinut ja auttanut suomalaisia ymmärtämään ihmismielen salaisuuksia. Tony on kouliintunut luennoitsija, valmentaja, parisuhdeterapeutti ja televisiopersoona, joka asiantuntevasti yhdistää alan uusimmat tutkimustulokset käytännön elämän kanssa.

Tonyn teokset ovat Suomen luetuimpia tietokirjoja. Hänen tunnettuihin teoksiinsa lukeutuvat mm. Elämänkaaripsykologia, Irti tunnekoukuista, Parisuhteen kemia, Temperamentit tutuksi, Läsnäoleva kohtaaminen ja Valoisaksi – Henkisen psykologian opas.

Tony on niin ikään ollut kehittämässä uudenlaista psykologista teoriaa ja paradigmaa: hänen syvällisistä aivoituksistaan on syntynyt ”psykojumppa”, eli mielen hyvinvointitreeni, jonka avulla vahvistetaan ihmisen sisäistä luovuutta ja vältetään turhaa stressiä. Hän on myös uuden humanistisen ihmiskäsityksen, aureettisen psykologian luoja. Sen avulla tutkitaan kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysistä, sosiaalista, psyykkistä ja henkistä olemusta.

Tony on arvostettu, kokenut esiintyjä ja Suomen johtavia psykologeja, jonka väkevää sanomaa sietäisi jokaisen henkilökohtaisesta kehityksestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneen kuunnella. Hänen voimallinen sanansäilänsä halkoo erheelliset luulot poikki ja pinoon ja verestää taatusti kuulijoitaan siitä, mistä tässä kaikesta oikeastaan olikaan kyse.

 

Minna Kurttila

Minna työskentelee yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa kouluttajana ja valmentajana johtoryhmille, johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän ylläpitää tuntumaa hoitotyöhön psykoterapeutin työssään, joka myös edesauttaa työskentelyä lääkäreiden ja työterveyshoitajien kanssa.

Minna kouluttaa etenkin esimiesasemassa olevia henkilöitä. Kurttilan valmennukset tarjoavat eväitä esimiehenä kasvamiseen, uusia toimintatapoja ja ratkaisukeskeisiä ajattelumalleja sekä työkaluja arjen haasteiden ratkomiseen. Hänen työskentelyotteessaan näkyy psykologian tuntemus yhdistettynä businessosaamiseen.

Minna hyödyntää valmennuksissaan positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neurotieteiden viitekehystä sekä vankkaan johtamiskokemusta. Asioita käsitellään konkreettisella tasolla, omaan arkeen linkittäen.

– Hyvässä työelämässä tarvitaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä.

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä. Hän on kouluttanut, työohjannut, konsultoinut sekä kirjoittanut havaintoihinsa liittyen koko sarjan artikkeleita sekä kirjat ”Hyvinvointia työyhteisöön” ja ”Vaativat ratkaisut työyhteisössä. Visioiden uusi sisältö”.

Heiske on työskennellyt lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa mitä moninaisimpien organisaatioiden kanssa mm. keskussairaaloissa, työterveyshuollossa sekä päiväkodeissa ja kouluissa.

FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija

Sari Siikander

Kokenut ja osaava vuorovaikutuskouluttaja Sari Siikander on Helsingin Kaupunginteatterin ja improvisaatioteatteri Stella Polariksen näyttelijä. Hän valmistui teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta. Tekee paljon kiiteltyjä vuorovaikutuskoulutuksia ympäri Suomen.

Sarin koulutus antoi minulle enemmän kuin mikään muu koulutus aiemmin”.

Tapio Koskimaa

Tapio Koskimaa toimii työhyvinvointipäällikön tehtävässä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Hänen työnsä on monipuolista työhyvinvointia ja työkykyä tukevaa toimintaa koko henkilöstön kanssa. Tapio avustaa johtoa työkykyjohtamisen hallinnassa ja ratkaisuissa sekä laatii ohjeita ja menettelytapoja henkilöstön käyttöön. Hän myös valmentaa yksiköiden henkilökuntaa. Tapion ehkä suurin vahvuus on kokemus monista työorganisaatiosta ja työskentelystä eri organisaatiotasoilla.

Niin ikään Tapion koulutustausta on hyvin monipuolinen ja vahva – se koostuu terveydenhuollon lisäksi laajasta johtamiskoulutuksesta ja pedagogisista koulutuksista. Tapio haluaa olla tukena asioissa ja kohtaamisissa, jotka saisivat ihmiset toimimaan paremmin ja rakentavammin yhdessä. Miten ymmärtää yhteisen hyvän merkityksen ja voiman? Tapio on etsinyt ratkaisuja näihin kysymyksiin, ja on saavutuksistaan syystäkin ylpeä – erityisesti niihin, jotka on saanut aikaiseksi yhdessä muiden kanssa. Mikäli olet kiinnostunut työyhteisösi ja omasta kehityksestä, on Tapio ensiluokkainen opas.

Anna Lohman

Anna Lohman on psykologi ja ekonomi, joka on erikoistunut työelämän psykologisiin ilmiöihin, hyvinvoinnin psykologiaan sekä esimieskoulutuksiin. Hän tukee ihmisiä ja organisaatioita muutoksen, kriisin ja konfliktien keskellä.

Sekä teoria että konkretia ovat lähellä Annan sydäntä. Hän hyödyntää opetuksessaan vankkaa teoriapohjaa, jota soveltaa konkreettiseen ongelmanratkaisuun – niin arjessa kuin työelämässäkin. Vaikka Anna toimii ensisijaisesti työpsykologin tehtävissä, hänen ekonomitaustansa myötä hänellä on syvällinen ymmärrys yritysstrategian, organisaatioiden ja yleisesti työelämän realiteeteista.

Annan koulutuksissa keskitytään hyvän työn eri aspekteihin, ja sitä kautta hyvään elämään. Hän näkee nämä kaksi asiaa erottamattomina. Puhujana Anna on erittäin suosittu ja suoranainen arvostelumenestys – häntä luonnehditaan mukaansatempaavaksi, sydämelliseksi, voimaannuttavaksi ja rautaiseksi asiantuntijaksi. Hänen luennoissaan on erityistä positiivista energiaa, ne ovat inspiroivia ja saavat kuulijansa reflektoimaan – ei pelkästään omaa työtään ja työympäristöään, vaan myös omaa hyvinvointiaan.