Mari Kärkkäinen

Mari Kärkkäinen on tehnyt pääosan ansiokkaasta urastaan hoitoalan koulutuksen, oppimateriaalin tuottamisen ja terveysteknologian parissa. Vuodet Singaporessa herättivät hänessä rohkeuden astua hetkeksi myös yksityisyrittäjyyden pariin sekä Aasiassa että Suomessa.

Marille tärkeintä on, että yhteys vastapuolen kanssa syntyy, kehittyy ja säilyy, oli kyse sitten oppilaasta, terveydenhuollon ammattilaisesta tai terveysjohtajasta.

Kouluttajana Mari on vuorovaikutteinen ja asiaansa perehtynyt.  Hän kykenee ottamaan yleisönsä mukaan keskusteluun ja uskaltaa tarttua haastaviinkin aiheisiin vahvalla mutta kunnioittavalla lähestymiskulmalla.

Mottona läpi uransa Marilla on ollut: ”Jos jotakin en tiedä, otan siitä selvää ja palaan asiaan 100% varmuudella.”

 

Anne Whellams

Anne on kokenut sote-palvelujärjestelmän kehittäjä, jolla on kansainvälinen kokemus sektorin muutostilanteista lainsäädännön ja toimintapolitiikan muutoksista aina yksittäisten toimintamallien uudistamiseen. Visionäärisenä ongelmanratkaisijana hän kykenee toimimaan tuloksellisesti haastavissakin olosuhteissa ja innostamaan muut mukaan muutokseen. Annen vahvuutena on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja eri osa-alueiden riippuvuuksia, saada erilaiset toimijat puhaltamaan yhteen hiileen sekä huomioida uudistukseen liittyvät onnistumistekijät.

Annen työotteessa korostuu asiakaslähtöisyys sekä halu vastuulliseen kehittämistyöhön, jolla tuotetaan lisäarvoa niin palvelujärjestelmää käyttäville asiakkaille, erilaisille organisaatioille, mutta myös yhteiskunnan rajallisille voimavaroille. Kliininen pohjakoulutus ja työkokemus ovat antaneet hänelle hyvät valmiudet ymmärtää sektorin toimintaympäristöä ja erityispiirteitä myös käytännössä ja toimimaan rakentavassa yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa.

 

Mika Wallin

Henkilöstönne ovat käyneet verkkokoulutukset, mutta silti lääkehoito tuntuu haastavalta? Proviisori Mika Wallinin koulutus tuo varmuutta lääkehuollon haasteisiin.

Kokenut lääkeasiantuntija, jonka 20 vuoden apteekkikokemus proviisorina ja vankka kouluttajatausta takaavat koulutuksen, joka rautaisen tietomäärän lisäksi saa yleisön mukaansa vuorovaikutteisuudellaan.

Sirpa Remahl

Sirpa on pitkän työkokemuksen omaava sairaanhoitaja, muistiasiantuntija ja kouluttaja. Lisäksi  muistisairaiden kotikuntoutus sekä omaishoitajien tukeminen ja sijaistaminen ovat hänelle tärkeitä.

Sirpan koulutusten erityisyys on dialogisessa ja reflektoivassa työskentelyssä, oppimisessa. Koulutuksissa osallistujat oppivat toinen toisiltaan erilaisten harjoitusten, pohdintojen sekä vuoropuhelun avulla.

 

Leena Pennanen

Leena Pennanen Center for Mindfulness, Finland OY:n perustaja ja toimitusjohtaja, on kansainvälinen mindfulness-pioneeri. Leena on ainoa menetelmän kehittäneen UMass- yliopiston sertifioima MBSR-mindfulness-ohjaaja Suomessa ja hän on kouluttanut lähes 18 vuoden ajan terveydenhuollon ammattilaisia niin Suomessa kuin myös Saksassakin.  Leena on tehnyt aktiivisesti mindfulness-menetelmää ja sen harjoittamisen hyötyjä tunnetuksi esiintyen radiossa, TV:ssä sekä monissa lehdissä. Leenan intohimo on kouluttaa ammattitaitoisia Mindfulness-ohjaajia CFM®. Hänet on valittu arvostetun Brown Yliopiston yhdeksi viidestä kansainvälisestä mindfulness-kouluttajasta. Brownin yliopisto on Ivy-league yliopisto, johon kuuluvat mm. Harvard ja Yale.

Jari Heinonen

Jari Heinonen kiertää kouluttamassa hoitajia ympäri Suomen voimavaralähtöiseen toimintamalliin, kinestetiikkaan​​

Kinestetiikka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Kinestetiikan avulla voidaan mahdollistaa avustettavan ihmisen aktiivinen osallistuminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen sekä voimavarojen ihanteellinen hyödyntäminen.

Ulla Eloniemi-Sulkava

Ulla Eloniemi-Sulkavalla on yli 30 vuoden kokemus muistisairaiden hoidon ja palvelujen kehittämis- ja tutkimustyöstä. ​​

Hänen väitöskirjan jälkeisiä tutkimusaloja ovat olleet kotona asuminen ja omaishoito, tarvepohjainen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutuminen ja elämänlaatu. Näistä tutkimuksista on syntynyt käytäntöön vietäviä toimintamalleja, kuten muistikoordinaattorin toimintamalli ja käytösoireiden hoidon ratkaisukeskeinen toimintamalli. ​​

Työvuosiltaan kertynyttä tietoa ja osaamista Ulla jakaa mielellään koulutustilaisuuksissa ja käytännön kehittämishankkeissa.

Piritta Hiltunen

Piritta Hiltunen on käytännönläheinen toiminnan uudistaja. Hänen suurena intohimonaan on erityisesti muotoiluajattelun hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä aina strategian ja liiketoiminnan kehittämisen tasolta arjen tekemiseksi asiakasrajapinnassa.

Piritan erityisosaamiseen kuuluu sote-toimintaprosessien kehittäminen teknologiaa hyödyntäen, ja viime vuodet hän on toiminut monipuolisesti erilaisissa sote-digitalisaatioon liittyvissä kehittämistehtävissä. Hänellä on myös useiden vuosien kokemus sote-toimialalta, mm. sairaanhoitajan tehtävistä eri toimintaympäristöissä. Piritta on toiminut myös AMK- opettajana hoitotyön ja vanhustyön koulutusohjelmissa, joten koulutusten ja valmennusten suunnittelu ja toteuttaminen, työpajojen fasilitointi ja erilaisten menetelmien hyödyntäminen osaamisen kehittämiseksi ovat lähellä Piritan sydäntä. 

Piritta hyödyntää työssään ketterästi erilaisia kehittämismenetelmiä ja hänen tekemistään ohjaa vahva asiakaslähtöisyyden periaate. Näistä teemoista hän kiertää mielellään myös pitämässä erilaisia koulutuksia ja puheenvuoroja. Piritta suunnittelee puheenvuorot ja koulutukset aina kohderyhmän tarpeet huomioiden ja käyttää paljon konkreettisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä elävöittämässä esityksiä. 

Eriikka Tolvanen

Inspiroivat, osallistavat ja kokemukselliset koulutukset työyhteisöille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Terveys ja hyvinvointi syntyy muistin, aivojen, ja kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tietoisuus muistiterveyttä tukevista valinnoista tulisi olla Pääasia kaikissa elämänvaiheissa vauvasta vaariin. Tehokkaiden muistitekniikoiden avulla voit tehostaa aivojesi toimintaa opiskelussa ja työelämässä.

Terveydenhuollon ammattilaisille muistisairaanhoitotyön koulutusta monipuolisella kokemuksella. Koulutuspäiväsi virkistykseksi Asahi Health terveysliikuntaa tai ikimuistoinen rentoutus, joka toteutetaan äänimaljoilla, gongilla ja kehärummulla.

Maarit Piirtola

Maarit Piirtola on väitellyt iäkkäiden luunmurtumien ilmaantuvuudesta ja niiden seurauksista. Parhaillaan Maarit työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kaksostutkimuksessa, missä hän tutkii mm. masennuksen sukupuolieroja, elintapojen yhteyttä vähäiseen liikuntaan, painoon ja uneen sekä perimän ja lapsuudenajan ympäristötekijöiden vaikutuksia havaittuihin yhteyksiin. Maarit kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia säännöllisesti. Vuosien varrella hän on toiminut sekä terveydenhuollon ”kädet savessa” ammattilaisena että toimintakäytäntöjen kehittäjänä erilaisissa moniammatillisissa kuntoutustiimeissä.

Maarit on toiminut vuosia asiantuntijana Luustoliitossa, Lonkkamurtumien Käypä hoito-hankkeessa ja Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy fysioterapiasuosituksen laatimisessa. Maaritin mukaan hänellä on etuoikeus osallistua väestömme terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen yhdessä muiden osaavien ammattilaisten kanssa koko ihmisen elämänkaaren ajan. ”Liike on lääke” moneen vaivaan, mutta muutakin tarvitaan.