Irma Pahlman

Irma Pahlman

Irma Pahlman on liiketalouden ja juridiikan yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulussa. Hän
on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori, varatuomari ja MBA (brittiläinen liiketalouden ja
johtamisen korkeakoulututkinto). Lisäksi Irma on sivutoiminen lakiasiaintoimistoa pitävä
yrittäjä ja senior advisor.

Irman ura juristina on ollut erittäin monipuolinen: Hänellä on kokemusta lainvalmistelusta
niin ministeriöstä kuin kolmikannasta, tuomarina toimimisesta tuomioistuimessa ja
asianajamisesta lakiasiantoimistossa. Tämän lisäksi Irma on ehtinyt toimimaan lukuisissa
luottamustehtävissä ja kirjoittamaan varsin laajan oikeustieteellisen tuotannon. Hän on
luennoinut vuosien ajan korkeakouluissa niin Suomessa kuin ulkomailla.

Irma on arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan asiantuntija, luennoitsija ja
tietokirjailija. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vankka perusopetus ovat Irmalle
tärkeitä kysymyksiä, mikä välittyy hänen esiintymisestään. Aito innostus asiaansa
yhdistettynä järeään kokemukseen tekevät Irmasta erinomaisen ja niin ammattitaitoisen
puhujan.

Kommentit

Teemat: Terveysoikeus, sosiaalioikeus, tietosuoja, sora-lainsäädäntö, opetus- ja koulutusjuridiikka, kuntaoikeus
Koulutus: oikeustieteen tohtori, varatuomari ja MBA
Ammatti: Opettaja
Työnantaja: Laurea AMK