Tony-Dunderfelt

Tony Dunderfelt

Tony Dunderfelt on psykologi, jonka asiantuntijuutena on ihmisenä kasvaminen. Hän on yli 30 vuoden ajan tutkinut ja auttanut suomalaisia ymmärtämään ihmismielen salaisuuksia. Tony on kouliintunut luennoitsija, valmentaja, parisuhdeterapeutti ja televisiopersoona, joka asiantuntevasti yhdistää alan uusimmat tutkimustulokset käytännön elämän kanssa.

Tonyn teokset ovat Suomen luetuimpia tietokirjoja. Hänen tunnettuihin teoksiinsa lukeutuvat mm. Elämänkaaripsykologia, Irti tunnekoukuista, Parisuhteen kemia, Temperamentit tutuksi, Läsnäoleva kohtaaminen ja Valoisaksi – Henkisen psykologian opas.

Tony on niin ikään ollut kehittämässä uudenlaista psykologista teoriaa ja paradigmaa: hänen syvällisistä aivoituksistaan on syntynyt ”psykojumppa”, eli mielen hyvinvointitreeni, jonka avulla vahvistetaan ihmisen sisäistä luovuutta ja vältetään turhaa stressiä. Hän on myös uuden humanistisen ihmiskäsityksen, aureettisen psykologian luoja. Sen avulla tutkitaan kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysistä, sosiaalista, psyykkistä ja henkistä olemusta.

Tony on arvostettu, kokenut esiintyjä ja Suomen johtavia psykologeja, jonka väkevää sanomaa sietäisi jokaisen henkilökohtaisesta kehityksestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneen kuunnella. Hänen voimallinen sanansäilänsä halkoo erheelliset luulot poikki ja pinoon ja verestää taatusti kuulijoitaan siitä, mistä tässä kaikesta oikeastaan olikaan kyse.

 

Kommentit

Teemat: Erilaisuuden ymmärtäminen työyhteisössä (temperamentit), läsnäoleva vuorovaikutus, kuuntelutaitojen käytännöllinen kehittäminen, stressinhoitotaidot & ratkaisukeskeinen ajattelu ja tunnetaidot, mindfulness & meditaatio ja ihmisen valoisa luovuus, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä parisuhteen kehittäminen, ihmiskäsitys ja filosofinen psykologia
Koulutus: Psykologi
Työnantaja: Dialogia Oy