Pirkko

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä. Hän on kouluttanut, työohjannut, konsultoinut sekä kirjoittanut havaintoihinsa liittyen koko sarjan artikkeleita sekä kirjat ”Hyvinvointia työyhteisöön” ja ”Vaativat ratkaisut työyhteisössä. Visioiden uusi sisältö”.

Heiske on työskennellyt lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa mitä moninaisimpien organisaatioiden kanssa mm. keskussairaaloissa, työterveyshuollossa sekä päiväkodeissa ja kouluissa.

Kommentit

Teemat: Johtamisen psykologia, esimiehen ja työntekijän roolit työpaikalla, työntekijätaidot, työryhmäkäyttäytyminen; miten kehittää tiimiä? erilaiset ihmiset työpaikalla; miten suhtautua moninaisuuteen?, hyvät puhetavat ja palautteen antaminen, ammatillisuus, työrooli ja persoonallisuus, aggressio; vaikeus ja mahdollisuus, vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat, masennus ja yhteisön murrosvaiheet, muutos ja muutoksessa onnistuminen, läsnäolo ammattitaitona, työn ja ajankäytön hallinta, epäasiallinen käytös työpaikalla
Koulutus: Fil.kand.
Ammatti: työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija