Maria Setälä

Maisan on aidon yhteistoiminnan puolestapuhuja: osallistaminen ja lokaalien erityispiirteiden huomioonottaminen on kriittistä, kun rakennetaan tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia prosesseja ja toimintamalleja yhdessä.
Maisa on parhaimmillaan valmentaessaan. Kiitosta osallistujilta on saanut hänen tyylinsä saada kompleksiset juridiset asiat helposti lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi. Näkökulmana on juridiikan lisäksi yksilö ja ratkaisua lähdetään rakentamaan organisaation tavoitteiden kannalta kestävällä, oikeudenmukaisella tavalla.

 

Koulutus: OTM, Tradenomi – Liiketalous ja johtaminen