Vesa Kämäräinen

Vesa Kämäräinen

Vesa Kämäräinen (TkT, KTM) on toiminut 15 vuottta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen parissa asiakkainaan sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoita. Vesalla on osaamista erityisesti uuden liiketoiminnan käynnistämisestä ja yritystoiminnan kehittämisestä terveydenhuollon alueella.  

Hänellä on näyttöä laajojen ja vaativien tutkimus- ja konsultointiprojektien toteuttamisesta sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja tutkimustulosten kaupallistamisesta. Projektit ovat liittyneet mm. potilasprosessien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä mittaamiseen, johdon koulutuksiin, strategioihin sekä liiketoimintasuunnitelmien arviointiin ja tekemiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla 

Kämäräinen on toiminut aiemmin tutkijana ja tutkimusjohtajana Teknillisessä korkeakoulussa sekä logistiikan että terveydenhuollon johtamisen ja tuotannonohjauksen parissa. Nykyään Kämäräinen vastaa Nordic Healthcare Group Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on myös aktiivinen sosiaali- ja terveydenhuollon johdon luennoitsija ja kouluttaja sekä start-up yritysten neuvonantaja. Koulutukseltaan Vesa on kauppatieteiden maisteri (logistiikka) ja tekniikan tohtori (logistiikka), hänellä on dosentuuri Aalto Yliopistossa.  

Kommentit

Teemat: Vaikuttavuuden kehittäminen ja mittaaminen, palveluprosessien analysointi ja kehittäminen, asiantuntijaorganisaatioiden strategiatyö ja johtaminen, uusien toimintamallien kehittäminen, mallintaminen ja testaus sekä kaupallistaminen, yitystoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen 
Koulutus: TkT, KTM
Ammatti: NHG:n toimitusjohtaja