Jenni Kallio

Jenni Kallio (KM erityisluokanopettaja) on kouluttaja, väitöskirjatutkija, tietokirjailija, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovien taide-  ja kehoterapeuttisten menetelmien asiantuntija. Jennin erityisosaamista ovat haastavien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa työskentely, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen, syrjäytymisen ilmiöt ja niihin varhainen puuttuminen, psykologisen turvan ja yhteisöön kiinnittymisen vahvistaminen sekä valmentava, positiiviseen psykologiaan nojautuva työote kohtaamisissa ja ohjaamisessa.

Jenni on rohkea, haastaviinkin teemoihin tarttuva, kunnioittaen osallistumaan kutsuva ja omien oivallusten äärelle johdatteleva kouluttaja. Dialogisuus, vahvuuksien kautta toimiminen, luovuus, mahdollisuusajattelu, erilaisuuden arvostaminen sekä arvojen ja merkitysten tutkiminen ovat hänen työskentelynsä ydintä. Näihin tukeutuen Jenni tukee ammattilaisia ja työyhteisöjä kohti hyvinvointia sekä toimintaa, jonka kautta jokainen lapsi ja nuori voi kokea yhteenkuuluvuutta ja arvostusta ja kasvaa merkityksellisenä osana yhteisöä täyteen potentiaaliinsa.

Teemat: Oppilaiden erilaisuus voimavarana luokissa ja tiimeissä Haastavien oppilaiden ja perheiden kohtaaminen Opettajan valmentava työote Opettaja psykologisen pääoman valmentajana
Koulutus: Erityisluokanopettaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, luovuus-­ ja kehotyöskentelyn ammattilainen sekä tohtorikoulutettava