Pirhonen Jari

Jari Pirhonen

Jari on pitänyt suosittuja koulutuksiaan Helsingistä Kuusamoon ja Kuopiosta Kokkolaan. Jos haluat kuulla, millaista on aidosti asiakaskeskeinen tai millaista on hyvä elämä vanhana, hän on sinun puhujasi. Jari on tutkija, jolla on vahva side ikäihmisten arkeen aiemman hoitotyökokemuksen kautta. Jari on myös Arvokas vanhuus ARVA ry:n puheenjohtaja.

Kommentit

Teemat: • hyvän elämän edellytykset vanhusten pitkäaikaishoidossa (autonomia, toimijuus, persoonan kohtaaminen, osallisuus) • ikäihmisten hyvinvointi, mitä se on ja miten sitä pidetään yllä vanhetessa
Koulutus: FT
Ammatti: tutkijatohtori
Työnantaja: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja Gerontologian tutkimuskeskus