Vilhelmiina Lehto

Vilhelmiina Lehto

Vilhelmiina on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hänellä on kokemusta iäkkäiden hoitotyöstä aina vuodeosastoilta kotihoitoon. Kokemusta on kertynyt myös ympärivuorokautisen hoidon esimiestehtävistä. Tällä hetkellä Vilhelmiina työskentelee väitöskirjatutkijana tutkien erityisesti erilaisia käsityksiä ikääntyneen toimintakyvystä ja kuntoutuksesta ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon kontekstissa.

Kommentit

Teemat: Ikääntyneiden hoiva ja hoitotyö, kuntoutus, toimintakyky, puhetavat ja vuorovaikutus
Ammatti: väitöskirjatutkija
Työnantaja: Tampereen yliopisto