sami_kivela

Sami Kivelä

Sami Kivelä on kokenut sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kouluttaja. Hänellä on Suomen lisäksi monipuolisia verkostoja Euroopassa, Afrikassa ja erityisesti Aasiassa. Sami haluaa edistää kaikille reilua kansainvälistä työelämää, jossa löydetään tehokkaita ja hedelmällisiä työkaluja tulokselliseen toimintaan ja sujuvaan arkeen. 

Sami seuraa myös aktiivisesti digitalisaation tuomia muutoksia. Hän tekee kasvatustieteen väitöskirjaa lohkoketjuteknologiasta ja on auttanut sosiaali- ja terveysalalla toimivia ymmärtämään lohkoketjuja ja niiden yhteiskunnallista merkitystä. Hän on saanut tunnustusta myös kestävää kehitystä edistävästä työstään. 

Kommentit

Teemat: Kansainvälisyys ja kulttuurit voimavarana, lohkoketjujen kansantajuinen ymmärtäminen, kestävä kehitys työelämässä ja arjessa, merkityksellisyys ja arvot
Koulutus: Teologian maisteri
Ammatti: pappi, AMK opettaja