Kati Vastamäki

Kati Vastamäki

Kati Vastamäki on työskennellyt yli 20 vuotta tiedottajana, toimittajana ja viestintäkouluttajana. Kati auttaa, kun kyse on kielenhuollon kiemuroista, selkeiden ja sujuvien tekstien tuottamisesta tai vuorovaikutustaitojen kehittämisestä.

Hän on tiedotusopin pääaineenaan lukenut yhteiskuntatieteiden maisteri, joka ennen yrittäjäksi ryhtymistään työskenteli muun muassa tiedottajana yliopistossa ja viestintälinjan vastuuopettajana kansanopistossa.

Yrittäjänä Kati elää niin kuin opettaa, sillä hän sekä kouluttaa muita että kirjoittaa itse monenlaisia tekstejä. Hän nauttii päästessään keskustelemaan eri alojen ja työyhteisöjen viestinnästä ja etsimään ratkaisuja sen parantamiseksi ja työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi. Niin parannetaan aina myös työelämän arkea.

Kouluttajana Kati on samalla asiallinen ja rento. Hän suhtautuu kieleen käytännönläheisesti ja kielenkäyttäjiin sydämellisesti. Avoimella ja keskustelevalla otteellaan hän innostaa ja haastaa ihmisiä viestimään rohkeasti oman persoonansa voimalla ja kirjoittamaan tekstejä, joilla on vaikutusta.

 

Kommentit

Teemat: Teemat vuorovaikutustaidot (esiintyminen, kuunteleminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, sanaton viestintä, esiintymisjännitys) kirjoittaminen kielenhuolto
Koulutus: Yhteiskuntatieteen maisteri
Ammatti: Viestinnän kouluttaja