Annika Vistbacka

Annika Vistbacka

Sosionomi (YAMK) ja ammatillinen opettaja Annika Vistbacka työskentelee sosiaaliohjaajana Espoon kaupungilla sekä sivutoimisena opettajana Laurea ammattikorkeakoulussa.

Liki kaksikymmentävuotisen työuran aikana Annika on työskennellyt erilaisissa haastavissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Tällä hetkellä Annika työskentelee maahanmuuttajien parissa.

Annika on kouluttanut sosiaalihuollon ammattilaisia ja ammattikorkeakouluopiskelijoita muun muassa seuraavista kirjaamiseen liittyvistä teemoista:

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
Hyvä kirjaaminen
Kirjaaminen sote-rajapinnalla
Kohti yhtenäistä asiakastietoa
Kieli sosiaalihuollon kirjaamisessa
Kirjaamisen etiikka ja asiakaslahtoisyys
Osallistava kirjaaminen
Tietosuoja ja tietoturva

Kommentit