Satu Pulkkinen

Työurallaan Satu on työskennellyt mm. sairaanhoitajana, osastonhoitajana, AMK-lehtorina, konsulttiyrityksessä asiantuntijatehtävissä, erityisasiantuntijana ja tiimipäällikkönä. Helmikuussa 2019 Satu siirtyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun (XAMK) projektipäälliköksi. Satu on suorittanut myös Kuntajohdon EKJ-sertifikaatin osoituksena esimiestehtävissä tarvittavista johtamisvalmiuksista ja niiden kehittämisestä.

Esiintyjänä Satu pyrkii niin rohkaisemaan kuin haastamaankin ihmisiä vakiintuneiden toimintatapojen tarkasteluun. Hän on aktiivisessa vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa: Satu esittää tiukkoja, tärkeitä kysymyksiä ja kyseenalaistaa. Yksi hänen vahvuuksistaan onkin kursailematon suorapuheisuus ja välittömyys. 

Teemat: Hoitotyö ja psykiatrinen hoitotyö, hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, terveydenhuollon palvelut, asiakaslähtöisyys, tiedolla johtaminen, sote esimiestyö ja johtaminen 
Koulutus: psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri
Ammatti: projektipäällikkö
Työnantaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu