nainen

Satu Ahtiluoto

Kommentit

Koulutus: Geriatrian erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityspätevyys, muistisairauksien erityispätevyys