Merja Fischer

Merja Fischer on johtamistieteiden tohtori, KTM, tietokirjailija ja hallitusammattilainen. Merjalla on pitkä kokemus johtamistyöstä kansainvälisissä suuryrityksissä (ABB, Nokia ja Wärtsilä), Suomessa ja ulkomailla. Merjalla on myös vahva osaaminen digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä.  

Marraskuun 2018 alussa Fischer siirtyi Leadership Akatemian toimitusjohtajaksi. Akatemian missiona on synnyttää Suomeen ”Uuden ajan johtajuutta ”, joka tukee yritysten kilpailukykyä ja kannattavaa kasvua digitalisaation ja työelämän murroksessa. Merja oli Ministeri Lintilän Tekoäly-työryhmän jäsen, jonka tavoitteena on luoda strategia, jolla Suomesta tulee tekoälyn soveltamisen kärkimaa. 

Merja tukee myös nuorten osallistumista yhteiskuntaan Zestmark Oy:ssä, joka ponnistelee nuorten merkityksellisen elämän löytämiseksi. Fischer on innostava ja inspiroiva puhuja, ja erinomainen puhujavalinta kun halutaan esim. voimaannutta henkilöstöä muutoksessa, auttaa esimiehiä synnyttämään työnilon kulttuuria ja edelleen vahvistamaan positiivisen asiakaskokemuksen rakentamista. 

Teemat: Strategia, johtaminen, prosessit, henkilöstö, resilienssi, osaamisen kehittäminen, digitaalisuus, robotiikka, tekoäly
Koulutus: Tekniikan tohtori, KTM
Ammatti: Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Työnantaja: Leadership Akatemia, LähiTapiola