Satu Havulinna

Satu Havulinna toimii kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikössä. Hän on pitänyt seminaareja esimerkiksi kaatumisen ehkäisystä ja kaatumisen vaaratekijöiden tunnistamisesta.

Satu on valmistunut terveystieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta opintosuuntauksenaan gerontologia ja kansanterveys.