MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN2018-12-05T18:20:30+00:00

MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN

12.–13.2.2019 | Crowne Plaza, Helsinki

Muistisairaan kohtaaminen voi joskus tuntua haasteelliselta. Muistisairas kärsii usein kommunikaatiovaikeuksista ja sairastuneen käytös voi hetkittäin olla hallitsematonta, jopa estotonta tai aggressiivista. Koulutuksessa tarkastelemme hoitohenkilökunnan arjen haasteita, eli miten luoda oikea kontakti muistisairaaseen ja tunnistaa muistisairaan tarpeet. Mietimme muistisairaan käyttäymisen syitä ja saamme ratkaisuja arjen ongelmatilanteisiin ja vaativiin kohtaamisiin. Koulutus on kohdistettu hoitohenkilökunnalle, joka työskentelee keskivaikeista ja vaikeista muistisairauksista kärsivien kanssa.

Koulutuksen aikana käymme läpi myös lääkkettömiä hoitokeinoja, muistisairaan kipua ja apukeinoja sen tunnistamiseen sekä miten kommunikoida kun muistisairas on kadottanut sanat. Muistisairaan kohtaaminen -koulutuksessa opimme myös, miten ennaltaehkäistä aggressiot ja miten luodaan turvallinen ympäristö – niin hoitajalle kuin muistisairaallekin.

ILMOITTAUDU
HINNAT

OHJELMA

 • tiistai 12.02.19
  • 09:00
   -
   09:30

   Tervetuloa koulutukseen! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä

  • 09:30
   -
   09:35

   Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat

  • 09:35
   -
   10:25

   Psykoterapeuttisen hoidon toteutumisen edellytykset

   Sanna Aavaluoma | Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja muistiasiantuntija psykoterapeutti | Suhteessa Oy

   *Työyhteisön sitoutuminen kokonaisvaltaiseen hoito-ideologiaan *Hoitajan itsetuntemus ja tunnetaidot

  • 10:25
   -
   10:40

   Tauko

  • 10:40
   -
   11:30

   Psykoterapeuttisen hoivan elementit

   Sanna Aavaluoma | Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja muistiasiantuntija psykoterapeutti | Suhteessa Oy

   Muistisairaan kohtaaminen – koulutuksen psykoterapia osiossa käsittelemme muun muassa: *turvallisuuden luominen *kannattelu *läsnäolo *toivon ylläpitäminen *tunteiden vahvistaminen *osallistaminen *sanoittaminen *rauhoittaminen *elämyksellisyys *hoidollinen kosketus *seksuaalisuuden vahvistaminen *kuoleman hyväksyminen  

  • 11:30
   -
   12:30

   Lounas

  • 12:30
   -
   13:15

   Teknologia apuun! Innovaatiot muistisairaan hoitotyön tukena

   Eija Lämsä | Toimitusjohtaja | Sentina Oy

   Sävelsirkku on vanhusten hoitoon tarkoitettu musiikki- ja muistelusovellus, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti vanhuksen kohtaamiseen. Sävelsirkun käytön vaikutus näkyy asukkaiden toimintakyvyssä, mielenvirkeydessä ja hoitomyönteisyydessä. Käytösoireista kärsivien asukkaiden levottomuutta pystytään myös helpottamaan rauhoittavilla ohjelmilla, osana lääkkeetöntä hoitoa.

  • 13:15
   -
   14:00

   Miten kohdata aggressiivinen, sekava tai levoton vanhus – Työkaluja positiiviseen kohtaamiseen

   Nina Tjurin | Psykiatrinen sairaanhoitaja 20 vuoden kokemus vaikeasti käytöshäiriöisten dementiaa sairastavien vanhusten osastolta | Erityistason Mapakouluttaja | Suomen mapa® keskus

   MAPA® haastavat tilanteet vanhuspalvelussa: koulutusta vanhusten haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Kouluttaja johdattaa osallistujat Mapan maailmaan, joka antaa valmiuksia haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä tilanteiden ennakointiin.  Koulutus perustuu Yhdysvalloissa kehitettyyn Dementia Capable Care malliin. Koulutuksessa perehdytään haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan tukemalla vanhuksen parasta toimintakykyä dementian eri vaiheissa.  

  • 14:00
   -
   14:25

   Kahvitauko

  • 14:25
   -
   15:10

   Pelon ja ahdistuneisuuden ilmentymät

   Nina Tjurin | Psykiatrinen sairaanhoitaja 20 vuoden kokemus vaikeasti käytöshäiriöisten dementiaa sairastavien vanhusten osastolta | Erityistason Mapakouluttaja | Suomen mapa® keskus

   MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN -Koulutuksen aikana teemme harjoituksia ryhmissä tunnistaen dementian tasoja ja etsien keinoja toimintakyvyn vahvistamiseen. Koulutus antaa henkilöstölle vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen välineitä sekä perehdyttää hyviin käytäntöihin dementiapotilaan hoidossa. Sisältää myös menetelmiä vanhusten turvalliseen fyysiseen ohjaukseen ja haitallisen käytöksen rajoittamiseen.

  • 15:10
   -
   15:20

   Yhteenveto, keskustelua ja päivä päättyy

 • keskiviikko 13.02.19
  • 08:30
   -
   09:00

   Tervetuloa! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä

  • 09:00
   -
   09:05

   Päivän avaus ja puheenjohtajan alkusanat

  • 09:25
   -
   10:50

   Muistipotilaan lääkkeetön hoito

   Ulla Eloniemi-Sulkava | gerontologian dosentti erikoissairaanhoitaja | AmiaAkatemia Amialife

   *Mitä kuuluu lääkkeettömään hoitoon? *Mitä sinä voisit ottaa käyttöön omalla työpaikallasi? *Käytännön esimerkkejä lääkkeettömästä hoidosta *Luennon aikana pidetään 10 minuutin tauko      

  • 11:00
   -
   12:00

   Lounas

  • 12:00
   -
   13:30

   Kehollinen vuorovaikutus – Kinestetiikka muistisairaiden hoitotyössä

   Jari Heinonen| Lähihoitaja ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kouluttaja | Tupahoiva Oy

   Kinestetiikkaa käytetään erityisesti vanhuspuolella ja muistisairaiden kanssa. Luennon aikana käsittelemme mm.: *Miksi kinestetiikka toimii? *Toimintatavat & välineistö? Voiko menetelmää soveltaa kaikkialla? *Mitä kokemuksia on kinestetiikan käytöstä? *Miten potilaat ovat reagoineet? *Kinestetiikan käytön hyödyt eritoten hoitajien näkökulmasta *Kuulemme ja näemme konkreettisia esimerkkejä kinestetiikan käytöstä, mm. sylisiirtymisiä, lattialla makoilua, avustustilanteita ym. Pidämme osion aikana 10 minuutin tauon […]

  • 13:30
   -
   13:50

   Kahvitauko

  • 13:50
   -
   14:50

   Rentoutuminen – luonnollinen, tehokas ja turvallinen lääke muistisairaan hyvinvoinnin tueksi !

   Eriikka Tolvanen | Terveysalan opettaja (TtM) Esh Muistihoitaja (SPI) | Elpy ry

   Rentoutuminen – luonnollinen, tehokas ja turvallinen lääke muistisairaan hyvinvoinnin tueksi! Luontaisesti rauhoittaa, virkistää muistia ja tuo hyvän olon. Rentoutuessa ihmisessä käynnistyy itsessään yksilöllisiä eheyttäviä prosesseja. Gongi, maljat ja rumpu ovat ihanan tehokkaita, syvällisiä ja lempeitä rentoutus -instrumentteja. Niiden soinnut ja rytmi luovat taianomaisen äänimaiseman, joka hellii kehoa ja mieltä. Rummun ja äänimaljojen äänet koskettaa, kun […]

  • 14:50
   -
   15:00

   Keskustelua, yhteenveto ja hyvää kotimatkaa!

 

PUHUJAT

Jari Heinonen

Lähihoitaja ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kouluttaja

Tupahoiva Oy

Jari Heinonen on nuoresta iästään huolimatta vaikuttamassa sosiaali -ja terveysalan murrokseen. Hän kiertää kouluttamassa hoitajia ympäri Suomea voimavaralähtöiseen toimintamalliin, kinestetiikkaan. Kinestetiikka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Kinestetiikan avulla mahdollistuu avustettavan ihmisen aktiivinen osallistuminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen, sekä voimavarojen ihanteellinen hyödyntäminen.

Jari Heinonen on nuoresta iästään huolimatta vaikuttamassa sosiaali -ja terveysalan murrokseen. Hän kiertää kouluttamassa hoitajia ympäri Suomea voimavaralähtöiseen toimintamalliin, kinestetiikkaan. Kinestetiikka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Kinestetiikan avulla mahdollistuu avustettavan ihmisen aktiivinen osallistuminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen, sekä voimavarojen ihanteellinen hyödyntäminen.

Nina Tjurin

Nina Tjurin, Psykiatrinen sairaanhoitaja & erityistason Mapakouluttaja

Suomen mapa® keskus

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja, valmistuin vuonna 1996. Minulla on pitkä kokemus dementiaa sairastavien hoidosta. Toimin sairaanhoitajana vaikeasti käytöshäiriöisten dementiaa sairastavien vanhusten osastolla. Valmistuin sertifioiduksi Mapa kouluttajaksi vuonna 2014 ja erityistason kouluttajaksi vuonna 2016. Aggressiivisuus ei ole ominaisuus, vaan reaktio johonkin sisäiseen tai ulkoiseen tekijään. Aggressiivisuus ei ole synonyymi väkivallan kanssa. Minä voin vaikuttaa tilanteen kulkuun ja tehtävänäni hoitajana on hallita oma käyttäytymiseni ja huolehtia siitä, etten itse toimi provosoivasti aiheuttaen tai lisäten aggressiivista käyttäytymistä. Samalla lisään omaa, kollegoiden ja potilaiden turvallisuutta.

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja, valmistuin vuonna 1996. Minulla on pitkä kokemus dementiaa sairastavien hoidosta. Toimin sairaanhoitajana vaikeasti käytöshäiriöisten dementiaa sairastavien vanhusten osastolla. Valmistuin sertifioiduksi Mapa kouluttajaksi vuonna 2014 ja erityistason kouluttajaksi vuonna 2016. Aggressiivisuus ei ole ominaisuus, vaan reaktio johonkin sisäiseen tai ulkoiseen tekijään. Aggressiivisuus ei ole synonyymi väkivallan kanssa. Minä voin vaikuttaa tilanteen kulkuun ja tehtävänäni hoitajana on hallita oma käyttäytymiseni ja huolehtia siitä, etten itse toimi provosoivasti aiheuttaen tai lisäten aggressiivista käyttäytymistä. Samalla lisään omaa, kollegoiden ja potilaiden turvallisuutta.

Sanna Aavaluoma:

Psyk.esh, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, erityistason integratiivinen paripsykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, työnohjaaja, muistiasiantuntija, tietokirjailija

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, Suhteessa Oy

Olen kehittänyt ryhmä- pari- ja perheterapian työtapoja muistisairaille ja heidän läheisilleen vuodesta 2000 Helsingin Alzheimer-yhdistyksen alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa. Tämän kehittämistyön tuloksena Helsingin kaupunki rahoittaa muistiperheiden perheterapiaa. Olen kirjoittanut aiheesta useita kirjoja ja luennoinut aiheesta kansainvälisissä konferensseissa. Teen yksityisvastaanotolla pari- ja perhepsykoterapiaa, työnohjaan ja koulutan  psykoterapian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia eri puolilla Suomea. Harrastan elokuvia, oopperaa, matkailua ja kirjoittamista.

Olen kehittänyt ryhmä- pari- ja perheterapian työtapoja muistisairaille ja heidän läheisilleen vuodesta 2000 Helsingin Alzheimer-yhdistyksen alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa. Tämän kehittämistyön tuloksena Helsingin kaupunki rahoittaa muistiperheiden perheterapiaa. Olen kirjoittanut aiheesta useita kirjoja ja luennoinut aiheesta kansainvälisissä konferensseissa. Teen yksityisvastaanotolla pari- ja perhepsykoterapiaa, työnohjaan ja koulutan  psykoterapian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia eri puolilla Suomea. Harrastan elokuvia, oopperaa, matkailua ja kirjoittamista.

Eriikka Tolvanen

TtM, Esh, Muistihoitaja (SPI), NLP Master, Muistikouluttaja

Elpy ry

Eriikka Tolvanen on kouluttanut muistihoitajia (SPI), vapaassa sivistystoimessa muisti - ja aivoterveystietoutta sekä palvelukeskuksen henkilökuntaa kohtaamaan muistisairaita asiakkaita ymmärtävällä ja auttavalla asenteella. Hän työskentelee myös Puistokartanossa asukkaiden ohjaus- ja neuvontapalvelussa.

Eriikka Tolvanen on kouluttanut muistihoitajia (SPI), vapaassa sivistystoimessa muisti – ja aivoterveystietoutta sekä palvelukeskuksen henkilökuntaa kohtaamaan muistisairaita asiakkaita ymmärtävällä ja auttavalla asenteella. Hän työskentelee myös Puistokartanossa asukkaiden ohjaus- ja neuvontapalvelussa.

Ulla Eloniemi-Sulkava

Gerontologian dosentti, FT

Amialife Oy, AmiaAkatemia

Ulla Eloniemi-Sulkavalla on yli 30 vuoden kokemus muistisairaiden ihmisten hoidon ja palvelujen kehittämis- ja tutkimustyössä. Ulla on erikoissairaanhoitaja ja filosofian tohtori. Hänen väitöskirjansa aihe oli muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukeminen. Väitöskirjan jälkeisiä tutkimusaloja ovat olleet kotona asuminen ja omaishoito, tarvepohjainen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutuminen ja elämänlaatu. Näistä tutkimuksista on syntynyt käytäntöön vietäviä toimintamalleja, kuten muistikoordinaattorin toimintamalli ja käytösoireiden hoidon ratkaisukeskeinen toimintamalli. Ulla Eloniemi-Sulkava on Tampereen yliopiston gerontologian dosentti. Työvuosiltaan kertynyttä tietoa ja osaamista Ulla jakaa mielellään koulutustilaisuuksissa ja käytännön kehittämishankkeissa.

Ulla Eloniemi-Sulkavalla on yli 30 vuoden kokemus muistisairaiden ihmisten hoidon ja palvelujen kehittämis- ja tutkimustyössä. Ulla on erikoissairaanhoitaja ja filosofian tohtori. Hänen väitöskirjansa aihe oli muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukeminen. Väitöskirjan jälkeisiä tutkimusaloja ovat olleet kotona asuminen ja omaishoito, tarvepohjainen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutuminen ja elämänlaatu. Näistä tutkimuksista on syntynyt käytäntöön vietäviä toimintamalleja, kuten muistikoordinaattorin toimintamalli ja käytösoireiden hoidon ratkaisukeskeinen toimintamalli. Ulla Eloniemi-Sulkava on Tampereen yliopiston gerontologian dosentti. Työvuosiltaan kertynyttä tietoa ja osaamista Ulla jakaa mielellään koulutustilaisuuksissa ja käytännön kehittämishankkeissa.

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

SIJAINTI 

Sijainti
Crowne Plaza

Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat muutamaan kokouspaikan läheiseen hotelliin.
Mainitse tulevasi Edumar – koulutukseen ja saat majoituksen erikoishinnalla (hinta vaihtelee saatavuuden mukaan)

Varaukset suoraan hotelleista.

Crowne Plaza
puh. 09 2521 0000
Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
puh. 09 2521 0000
Sähköposti. hotel@crowneplazahelsinki.fi

Scandic Park
Mannerheimintie 46
00260 Helsinki
puh. 09 47371
Sähköposti: parkhelsinki@scandichotels.com

HINNAT

Hinnat

Early Bird 19.10. asti Etuhinta 14.01. asti Normaalihinta 12.2. asti
391 € ja alv. 414 € ja alv. 440 € ja alv.

Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutus- ja muutosehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan vähintään 10 päivää ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + ALV tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen osallistumismaksu veloitetaan täysimääräisenä. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti.

Osallistumisoikeuden siirtyminen
Maksetun osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle samassa organisaatiossa, mikäli osallistuja on estynyt osallistumaan seminaariin. Henkilövaihdoksesta tulee ilmoittaa järjestäjälle kirjallisesti osoitteeseen info@edumar.fi.

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Muistisairaan kohtaaminen -koulutuksessa tarkastelemme hoitohenkilökunnan arjen haasteita, eli miten luoda oikea kontakti muistisairaaseen
ja tunnistaa muistisairaan tarpeet. Koulutus on kohdistettu hoitohenkilökunnalle, joka työskentelee keskivaikeista ja vaikeista muistisairauksista kärsivien kanssa.