Ladataan Tapahtumat

« All Events

Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito

4.2.2020 - 5.2.2020

Etenevät muistisairaudet vaikuttavat niin ihmisen elämän kuin kuoleman laatuun. Muistipotilaan kokonaistilanne on saattohoidossa erityisen kompleksinen. Muistisairaudet tuovat mukanaan psyykkistä haurautta ja puolustusmekanismien murtumista. Omien tunteiden läpikäynti ja selkeä ilmaiseminen eivät kuoleman lähestyessä onnistu. Saattohoitoon osallistuvat ammattilaiset tarvitsevat syvää tietoa ja ymmärrystä sekä kykyä tehdä työtä havainnoiden ja herkkyydellä. Saattohoidon aloituksen ajoitus vaatii lääkäriltä muistisairauksien taudin kulun syvällistä tietämistä.

Koulutuksessa osallistujat syventävät tietoaan ja ymmärrystään elimellisen aivosairauden monimuotoisista vaikutuksista ihmisen elämään, kuolemaan ja saattohoidon toteutukseen. He lisäävät osaamistaan toteuttaa tutkimuskirjallisuuteen perustuvaa hyvän kuoleman tukemista.

Kouluttajat

Vesa Anttila, OTM, juridiikan kouluttaja
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
Maj-Lis Kartano, psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapian kouluttaja, esh-kätilö
Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri
Satu Ahtiluoto, geriatrian erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityspätevyys, muistisairauksien erityispätevyys
Päivi Mikkola, sairaanhoitaja, TunteVa-kouluttaja

 

Aikataulu

4.2.2020                ELÄMÄ, LUOPUMINEN JA KUOLEMA
9.00-9:30
Johdatus koulutukseen: Moniammatillinen, ihmiskeskeinen yhteistyö muistisairaan ihmisen hoidossa: tutkimustietoa ja käytäntöä Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
9:30-10:45 Hyvä saattohoito

 • Periaatteet
 • Lääketieteellinen hoito
 • Lääkehoidon mahdollisuudet hyvän kuoleman tukemisessa
Satu Ahtiluoto, geriatrian erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityspätevyys, muistisairauksien erityispätevyys
10:45-12:00 Luopuminen ja suru – osa ihmisen elämää

 • Luopumisprosessien ja surun merkitys ihmisen elämänlaadulle
 • Työstämättömien suruprosessien näyttäytyminen kuoleman lähestyessä
 • Kohtaamisia elämän ja kuoleman rajapinnassa
Maj-Lis Kartano, psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapian kouluttaja, esh-kätilö
12:00-13:00 Lounas
13:00-14:00   Luopuminen ja suru – osa ihmisen elämää (jatkuu) Maj-Lis Kartano, psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapian kouluttaja, esh-kätilö
14:00-14:15 Kahvitauko
14:15-15:50 Juridiset toimenpiteet hyvää kuolemaa edistämässä Vesa Anttila, OTM, juridiikan kouluttaja
15:50-16:00 Päivän päätös

 

5.2.2020           MUISTISAIRAS IHMINEN JA SAATTOHOITO
9.00-11:30
Muistipotilaan saattohoidon erityispiirteet: milloin, kuka päättää ja kuinka toteuttaa?

 • Muistisairaan ihmisen ja syöpäpotilaan saattohoidon ovat erilaisia
 • Saattohoidon kriteerit muistipotilailla
 • Muistipotilaan saattohoidon toteutus

Aamupäivän aikana pidetään 10 minuutin tauko

Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri
11:30-12:30 Lounas
12:30-13:45 Kohtaavatko potilaan, omaisen ja ammatti-ihmisen todellisuudet?

 • Kognitiivisesti hauraan ihmisen minuus
 • Fantasiat ja regressiot kuoleman lähestyessä
 • Yhteisen todellisuuden etsiminen ja löytäminen omaisten kanssa
Maj-Lis Kartano, psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapian kouluttaja, esh-kätilö
13:45-14:00 Kahvitauko
14:00-15:15 Saattohoitotyön osaaminen ja käytännön taidot 

 • Kuolevan ihmisen kuuleminen ja kohtaaminen
 • Omaisten kohtaaminen ja tukeminen
Päivi Mikkola,
sairaanhoitaja, TunteVa-kouluttaja
15:15-15:30 Koulutuksen yhteenveto & hyvää kotimatkaa

 

Asiantuntijat:

Vesa Anttila

Vesa Anttila on itsemääräämisen juridisiin ja eettisiin kysymyksiin erikoistunut lakimies ja kouluttaja. Muistisairaan edunvalvonta, hoitotahto ja oman tahdon huomiointi ovat Vesan erikoisalaa.

Maj-Lis Kartano

Maj-Lis Kartano on työssään joutunut kohtaamaan, käsittelemään kuolemaa ja siihen liittyviä suruprosesseja sekä eettisiä kysymyksiä sekä tukemaan muistisairaiden henkilöiden omaisten luopumis- ja suruprosessien työstämistä.

Päivi Mikkola

Päivi Mikkola on Pirkanmaan hoitokodin pitkän linjan  asiantuntija-sairaanhoitaja, joka työssään kohtaa muistisairaita päivittäin. Päivi on myös TunteVa® -menetelmän kouluttaja.

Raimo Sulkava

Raimo Sulkava on geriatrian ja neurologian erikoislääkäri, jonka ydinosaamista on etenkin muistisairaiden hoito. Muistisairaita ihmisiä hän on tutkinut ja hoitanut yli 30 vuoden ajan.

Ulla Eloniemi-Sulkava

Ullan väitöskirjan jälkeisiä tutkimusaloja ovat olleet kotona asuminen ja omaishoito, tarvepohjainen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutuminen ja elämänlaatu.

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597 . Huom. rajoitettu kiintiö.
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

Tiedot

Alkaa:
4.2.2020
Loppuu:
5.2.2020

Tapahtumapaikka

Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
Helsinki, 00530
+ Google Map

Hinnat

Early Bird hinta
293,00€ + alv 29.10.19 asti
Etuhinta
332,00€ + alv 7.12.19 asti
Normaalihinta
390,00€ + alv 3.2.2020 asti
Ilmoittaudu
https://www.lyyti.fi/reg/Muistipotilaiden_ammatillinen_saattohoito_2357

Tiedot

Alkaa:
4.2.2020
Loppuu:
5.2.2020

Tapahtumapaikka

Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
Helsinki, 00530
+ Google Map

Hinnat

Early Bird hinta
293,00€ + alv 29.10.19 asti
Etuhinta
332,00€ + alv 7.12.19 asti
Normaalihinta
390,00€ + alv 3.2.2020 asti
Ilmoittaudu
https://www.lyyti.fi/reg/Muistipotilaiden_ammatillinen_saattohoito_2357

Peruutus- ja muutosehdot

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan vähintään 10 päivää ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + ALV tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen osallistumismaksu veloitetaan täysimääräisenä. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti.

Osallistumisoikeuden siirtyminen. Maksetun osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle samassa organisaatiossa, mikäli osallistuja on estynyt osallistumaan seminaariin. Henkilövaihdoksesta tulee ilmoittaa järjestäjälle kirjallisesti osoitteeseen info@edumar.fi.