Loading Events

« All Events

Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito

23.9.2020 - 24.9.2020

Uusimme helmikuisen Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito -koulutuksen syyskuussa pienin muutoksin ja tuorein vivahtein!

 

Etenevät muistisairaudet vaikuttavat niin ihmisen elämän kuin kuoleman laatuun. Muistipotilaan kokonaistilanne on saattohoidossa erityisen kompleksinen. Muistisairaudet tuovat mukanaan psyykkistä haurautta ja puolustusmekanismien murtumista. Omien tunteiden läpikäynti ja selkeä ilmaiseminen eivät kuoleman lähestyessä onnistu. Saattohoitoon osallistuvat ammattilaiset tarvitsevat syvää tietoa ja ymmärrystä sekä kykyä tehdä työtä havainnoiden ja herkkyydellä. Saattohoidon aloituksen ajoitus vaatii lääkäriltä muistisairauksien taudin kulun syvällistä tietämistä.

Koulutuksessa osallistujat syventävät tietoaan ja ymmärrystään elimellisen aivosairauden monimuotoisista vaikutuksista ihmisen elämään, kuolemaan ja saattohoidon toteutukseen. He lisäävät osaamistaan toteuttaa tutkimuskirjallisuuteen perustuvaa hyvän kuoleman tukemista.

23.9  ELÄMÄ, LUOPUMINEN JA KUOLEMA
8:30-9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00-11:30 Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä elämänlaadun tukeminen (osa 1)

 • Kognitiivisesti hauraan ihmisen ymmärtäminen
 • Ihmiskeskeinen, tarvelähtöinen toimintamalli: tutkimustietoa ja käytäntöjä
 • Hyvä kuolema – mitä on?
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
13:10-13:20 Tauko
10:30-11:30 Hyvä saattohoito

 • Periaatteet
 • Lääketieteellinen hoito
 • Lääkehoidon mahdollisuudet hyvän kuoleman tukemisessa
Satu Ahtiluoto, geriatrian erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityspätevyys, muistisairauksien erityispätevyys, HUS
11:30-12:30 Lounas
12.30 -13:10 Luopuminen ja suru muistipotilaan saattohoidossa Riikka Koivisto, YTM, sosiaalipsykologi ja palliatiivisen hoidon erityisyksikön, saattohoitokodin johtaja, Koivikko-koti
13:10-13:20 tauko
13:20-14:00 Luopuminen ja suru muistipotilaan saattohoidossa Riikka Koivisto, YTM, sosiaalipsykologi ja palliatiivisen hoidon erityisyksikön, saattohoitokodin johtaja, Koivikko-koti
14:00- 14:20 Kahvi
14:20-15:30 Juridiset toimenpiteet hyvää kuolemaa edistämässä Kaarina Leppänen, OTM, Lakimies, Forlex Partners
15:30-15:40 Päivä päättyy

 

24.9. MUISTISAIRAS IHMINEN JA SAATTOHOITO

8:30-9:00 Aamukahvi
9:00-11:30 Muistipotilaan saattohoidon erityispiirteet: milloin, kuka päättää ja kuinka toteuttaa?

 • Muistisairaan ihmisen ja syöpäpotilaan saattohoidon ovat erilaisia
 • Saattohoidon kriteerit muistipotilailla
 • Muistipotilaan saattohoidon toteutus

(Aamupäivän aikana pidetään 20 minuutin tauko)

Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri
11:30-12:30 Lounas
12:30-13:30 Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä elämänlaadun tukeminen (osa 2)

 • hyvinvointikammalla elämänlaatua
 • loppuvaiheen hoidon etukäteissuunnitelman rakentaminen
 • käytännön esimerkkien käsittelyä
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh
13:30-14:10 Saattohoitotyön osaaminen ja käytännön taidot
Päivi Mikkola,
sairaanhoitaja, TunteVa-kouluttaja
14:10-14:30 Kahvi
14:30-15:10 Saattohoitotyön osaaminen ja käytännön taidot
Päivi Mikkola,
sairaanhoitaja, TunteVa-kouluttaja
15:10-15:20 Päivien päätös ja hyvää kotimatkaa

Asiantuntijat:

Päivi Mikkola

Muistisairaiden hoito ♦ Muistisairaiden kohtaaminen ♦ Muistisairaiden saattohoito ♦ TunteVa® -menetelmä ♦ Vuorovaikutusmenetelmät muistisairaiden perheen ja omaisten kesken

Raimo Sulkava

Geriatria ♦ Muistisairaiden kohtaaminen ja hoito ♦ Neurologiset kysymykset muistisairaille ♦ Muistisairaiden saattohoito

Ulla Eloniemi-Sulkava

♦Muistisairaiden hoito ja palvelujen kehittäminen ♦ Kotona asuminen ja omaishoito ♦ Tarvepohjainen hoitotyö ♦ Psykososiaalinen kuntoutuminen ♦Muistisairaan hyvä elämänlaatu ♦ Muistisairaan ravitsemus

Riikka Koivisto

♦ Palliatiivinen hoito ♦ Hyvä kuolema ♦ Työkaluja arjen hallintaan ♦ Rohkeutta elämänmuutokseen ♦ Kuinka johtaa omaa hyvinvointiaan ♦ Tunteet ♦ Suru

 

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597 . Huom. rajoitettu kiintiö.
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

Details

Start:
23.9.2020
End:
24.9.2020

Venue

Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
Helsinki, 00530
+ Google Map

Other

Early Bird hinta
293,00€ + alv 4.4.20 asti
Etuhinta
332,00€ + alv 29.5.20 asti
Normaalihinta
390,00€ + alv 21.9.2020 asti.
Ilmoittaudu
https://www.lyyti.fi/reg/Muistipotilaiden_ammatillinen_saattohoito_6010

Details

Start:
23.9.2020
End:
24.9.2020

Venue

Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
Helsinki, 00530
+ Google Map

Other

Early Bird hinta
293,00€ + alv 4.4.20 asti
Etuhinta
332,00€ + alv 29.5.20 asti
Normaalihinta
390,00€ + alv 21.9.2020 asti.
Ilmoittaudu
https://www.lyyti.fi/reg/Muistipotilaiden_ammatillinen_saattohoito_6010

Peruutus- ja muutosehdot

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan vähintään 10 päivää ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + ALV tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen osallistumismaksu veloitetaan täysimääräisenä. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti.

Osallistumisoikeuden siirtyminen. Maksetun osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle samassa organisaatiossa, mikäli osallistuja on estynyt osallistumaan seminaariin. Henkilövaihdoksesta tulee ilmoittaa järjestäjälle kirjallisesti osoitteeseen info@edumar.fi.