Ladataan Tapahtumat

« All Events

VALMENNUS: Koulu jossa kukaan ei jää syrjään

12.10.2021 - 02.02.2022

  Moduuli 1
12.-13.10.21
Moduuli 2
8.-9.12.21
Moduuli 3
1.-2.2.22

Koulutusohjelma lisää ammattikasvattajien asiantuntemusta ja antaa konkreettisia työkaluja haastavien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn, aidosti inklusiivisen koulun rakentamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä oman jaksamisen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Koulutusohjelma antaa välineitä kohdata haastaviakin vuorovaikutustilanteita myötätuntoisesti ja itseluottamusta tukien, rakentaen koulumaailmaan hyvinvointia ja jokaisen yksilön kukoistusta tukevaa yhteisöllisyyttä.

Koulutus on suunnattu koulujen ammattikasvattajille, oppilashuollolle sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja nuorisotyöalan ammattilaisille. Tavoitteena on syventyä varhaisen puuttumisen, oman jaksamisen tukemisen sekä inklusiivisen koulun rakentamisen ydinasioihin. Tärkeänä tavoitteena on myös lisätä eri ammattikuntien välisiä raja-aitoja häivyttävää yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Koulutusohjelma on vahvasti kokemuksellinen ja reflektiivinen. Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista, pari- ja ryhmätyöskentelystä, opiskelijoiden mukanaan tuomien tapausten työnohjauksellisesta työstämisestä sekä toiminnallisista ja luovista menetelmistä. Koulutuksen antia pääsee käyttämään ja harjoittelemaan omassa työssään jo heti ensimmäisestä moduulista lähtien moduulien väleissä tehtävien välitehtävien kautta.

 

KOULUTUSKOKONAISUUS

Moduuli 1,  12.-13.10.21
Päivät 1 ja 2
Orientaatio koulutukseen: Kuka olen, mistä tulen, mille arvoille lähden rakentamaan koulua jossa kukaan ei jää syrjään? Syrjäytymisen ilmiöitä ja koulun rooli syrjään jäämisen ehkäisemisessä. Valmentava työote lasten ja nuorten hyvinvointia tukemassa.

Ensimmäisessä moduulissa luodaan arvopohjaa alkavalle koulutukselle, pohtien omaa ammatti-identiteettiä ja roolia inklusiivisen, syrjäytymistä ehkäisevän koulun rakentamisessa. Moduulissa tutustutaan valmentavaan työotteeseen sekä teorian että käytännön tasoilla. Arvostavaa vuorovaikutusta ja valmentavaa työotetta tutkitaan ja harjoitellaan lähiopetuspäivien aikana arjen tarinoiden ja konkreettisten harjoitusten kautta.

Moduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteyteen kutsuvan, syrjäytymistä ehkäisevän arvostavan vuorovaikutuksen, valmentavan työotteen, positiivisen psykologian sekä ratkaisukeskeisyyden ydinasioihin.

Moduuli 2,  8.-9.12.21
Päivä 1. Psykologiset perustarpeet toiminnan moottoreina
Erilaiset oppilaat  ja perheet koulun arjessa. Moduulin ensimmäisenä päivänä perehdytään hyvinvoinnin, sisäisen motivaation ja tekemisen draivin taustalla vaikuttaviin psykologisiin perustarpeisiin, sekä yhteisön mahdollisuuksiin yksilön hyvinvoinnin tukemisessa. Iltapäivällä tutustutaan erilaisuuden teemoihin ja käyttäytymisen ilmiöihin, jotka tuovat arjen tilanteisiin haasteita

Päivä 2. Moniammatillinen yhteistoiminta voimavarana
Toisena päivänä pureudutaan haastavien oppilas- ja perhetilanteiden kohtaamiseen koulun arjessa. Päivän teemoja ovat yhteistyö koulun sisällä ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, luottamuksellisen yhteyden rakentaminen, vanhempainohjaus sekä erilaisten intressien yhteensovittaminen ja yhteisen arvopohjan muodostaminen.

Moduuli 3, 1.-2.2.2022
Ammatti-identiteetti ja arvot työn viitoittajina, oman jaksamisen tukeminen
Päivä 1. Päivä oman ammatillisen identiteetin ja kasvun tutkimiselle.

Kohdatakseen ja tukeakseen muita on ensin kohdattava oma itsensä. Tarinaa omaksi itseksi tutkitaan luovasti narratiivisten menetelmien kautta. Lisäksi pohditaan kollegiaalisen tuen ja työkavereiden välisen sparraamisen mahdollisuuksia oman työn ja yhteenkuuluvuutta luovan työkulttuurin tukijoina.

Päivä 2. Yhteisen koulutuksesta ammennetun tiedon, osaamisen ja kokemusten jakaminen.
Tulevaisuuteen suuntaaminen: Visiot, tavoitteet ja toimintasuunnitelma tästä eteenpäin. Koulutusprosessin loppuun saattaminen.

Asiantuntijat

Jenni Kallio

♦ Oppilaiden erilaisuus voimavarana luokissa ja tiimeissä ♦ Haastavien oppilaiden ja perheiden kohtaaminen ♦ Opettajan valmentava työote ♦ Opettaja psykologisen pääoman valmentajana

 

Kommentit

Tiedot

Alkaa:
12.10.2021
Loppuu:
02.02.2022

Tapahtumapaikka

Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
Helsinki, 00530
+ Google Map

Hinnat

Etuhinta
1935€ + 24% alv. voimassa 28.5.2021 saakka
Normaalihinta
2150€ + 24% alv.
Ilmoittaudu
https://www.lyyti.fi/reg/Koulu_jossa_kukaan_ei_jaa_syrjaan_3254

Tiedot

Alkaa:
12.10.2021
Loppuu:
02.02.2022

Tapahtumapaikka

Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
Helsinki, 00530
+ Google Map

Hinnat

Etuhinta
1935€ + 24% alv. voimassa 28.5.2021 saakka
Normaalihinta
2150€ + 24% alv.
Ilmoittaudu
https://www.lyyti.fi/reg/Koulu_jossa_kukaan_ei_jaa_syrjaan_3254

Peruutus- ja muutosehdot

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan vähintään 10 päivää ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + ALV tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen osallistumismaksu veloitetaan täysimääräisenä. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti.

Osallistumisoikeuden siirtyminen. Maksetun osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle samassa organisaatiossa, mikäli osallistuja on estynyt osallistumaan seminaariin. Henkilövaihdoksesta tulee ilmoittaa järjestäjälle kirjallisesti osoitteeseen info@edumar.fi.